Dirk den Hollander

Dirk den Hollander
Dirk den Hollander is ervaringswerker. Hij heeft samen met Jean Pierre Wilken de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen ontwikkeld.