Dirk den Hollander

Dirk den Hollander
Dirk den Hollander is verpleegkundige en sociaal pedagoog. Hij heeft samen met Jean Pierre Wilken de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen ontwikkeld.