‘Met ervaringskennis kun je écht contact maken’

Interview met Joke van den Bosch-Lamme, drs. Corinne Bronsink en dr. Simona Karbouniaris

2 mei 2024
 

Joke van den Bosch-Lamme, drs. Corinne Bronsink en dr. Simona Karbouniaris

Wat is het belang van ervaringskennis in de geestelijke gezondheidszorg? Hoe kan ervaringskennis bijdragen aan betere verbinding tussen professionals en cliënten? En wat zijn uitdagingen in het werken met ervaringskennis? Joke van den Bosch-Lamme, hersteldocent en coach SRH, drs. Corinne Bronsink, Gz-psycholoog/psychotherapeut en ervaringsdeskundige bij GGnet en dr. Simona Karbouniaris, postdoc onderzoeker bij Kenniscentrum Sociale Innovatie en bij de Social Work opleiding in Utrecht, delen hun ervaringen met en visie over het toepassen van ervaringskennis.

Contact maken

‘Ik geloof heel erg in het contact hebben en het ‘er zijn’, vertelt Bronsink: ‘Ervaringskennis zie ik als een derde bron van kennis waar ik meer gebruik van ben gaan maken.’ Zowel Bosch-Lamme als Bronsink passen ervaringskennis dagelijks toe in hun werk met als doel de verbinding te maken met cliënten. ‘Eigenlijk is de verbinding met de cliënt de basis. Ik merk dat dit nog niet altijd vanzelfsprekend is in de praktijk’, vertelt Bosch-Lamme.
 

'Ervaringskennis vraagt professionals om meer gebruik te maken van hun intuïtie, open te staan voor de ander en écht contact te durven maken.’

Simona Karbouniaris

Professionals kunnen leren om ervaringskennis toe te passen. ‘Ervaringskennis is minder tastbaar en daardoor voor sommigen ingewikkelder dan bijvoorbeeld praktijk-professionele kennis’, zegt Karbouniaris. ‘Het vraagt professionals om meer gebruik te maken van hun intuïtie, open te staan voor de ander en écht contact te durven maken.’

Zowel Bosch-Lamme als Bronsink als Karbouniaris pleiten voor meer traumasensitieve zorg. ‘Het is belangrijk dat je mensen niet opnieuw traumatiseert in een behandeltraject’, legt Karbouniaris uit. ‘Voor mensen die geen veilige hechting of steunnetwerk om zich heen hebben kan het soms lastig zijn bepaalde therapieën te ondergaan’, vult Bronsink aan.

Ervaringskennis toepassen

Het is belangrijk dat professionals getraind worden in het contact. Hoe stel je iemand op zijn of haar gemak? Hoe luister je écht naar iemand? Hoe vind je aansluiting bij de cliënt? Deze vragen zijn essentieel, vinden Bosch-Lamme, Bronsink en Karbouniaris.

‘Om ervaringskennis goed toe te kunnen passen, moet je eerst leren verbinden. Dat is nog niet zo makkelijk’

Corinne Bronsink

‘Om ervaringskennis goed toe te kunnen passen, moet je eerst leren verbinden. Dat is nog niet zo makkelijk’, vertelt Bronsink. ‘Vind eerst de verbinding met jezelf. Als je je eigen perceptie opzij kunt zetten, kan je openstaan voor een ander.’ Karbouniaris vult aan: ‘Het gaat er ook om dat je kritisch kunt en durft te zijn. Kritisch nadenken en reflecteren op thema’s die spelen bij zowel jezelf als bij de cliënt. Leer dan om samen betekenis te geven aan deze reflectie. Zo kan je ervaringskennis toepassen in het contact’.