Congres Seksuele gezondheid. Dat spreekt vanzelf?  (C2309)

Seksualiteit deskundig bespreken in alle werkvelden

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als professional in de ggz en zorg heb je te maken met vragen rondom seksualiteit. Op dit congres leer je hier adequater mee om te gaan en bij te dragen aan verbeterde seksuele gezondheid en breder welzijn. Je leert over traumaverwerking en een fijn seksleven na een ongewenste seksuele ervaring. Seksualiteitsbeleid en de actualiteit over seks en jeugd, gezondheid en veiligheid komen aan bod. Met o.a. Linda Duits, Iva Bicanic en Ingeborg Timmerman. Ook ontvang je het nieuwe boek Seksueel gezond.
 
 • Inhoud

  Dit congres is een must voor iedere professional die te maken kan hebben met vragen en gedrag rondom seksualiteit. Je leert o.a. van experts zoals Linda Duits, Iva Bicanic, Ingeborg Timmerman, dagvoorzitters Paulien van Haastrecht en Peter Leusink, en diverse experts uit de praktijk. Bovendien ontvang je na afloop van het congres het nieuwe boek Seksueel gezond t.w.v. € 35. 
   

  Waarom dit congres?

  Medewerkers binnen gezondheidszorg en welzijn krijgen regelmatig te maken met vragen en problemen op het gebied van seksuele gezondheid. Zowel binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, als binnen de jeugdzorg, maatschappelijk werk, kinderopvang, GGD, somatische en geestelijke gezondheidszorg, revalidatie of thuiszorg. Het belang om hier op de juiste manier aandacht aan te geven, is erg groot. Een sekspositieve benadering heeft een bewezen positieve invloed op het welzijn van mensen en helpt de problematische kanten van seks te voorkomen, zoals seksueel geweld, seksuele problemen, ongewenste zwangerschap en soa’s. Soms is er behoefte aan counseling of groepsgerichte voorlichting, soms is het nodig zelf maatwerk te ontwikkelen of beleid te maken. Seksuele gezondheid bevorderen begint met het spreken over en normaliseren van seksualiteit en het zichtbaar maken van seksualiteitsbeleid in een organisatie. Geregeld is er echter handelingsverlegenheid, gebrek aan kennis of te weinig ontwikkeld beleid.

  Wat leer je?

  • Je leert over het belang van seksuele gezondheid en de huidige praktijk
  • Je leert hoe je je seksualiteit bespreekbaar maakt en bijdraagt aan het bredere welzijn
  • Je leert over traumaverwerking na een vervelende seksuele ervaring
  • Je leert over het jezelf bevrijden van negatieve ervaringen als stap naar een fijn seksleven
  • Je leert hoe je ook in je eigen organisatie kan starten
  • Je leert wat helpt bij het implementeren van seksuele gezondheidszorg-beleid
  • Je leert over actualiteiten binnen seks en jeugd, seks en gezondheid, seks en veiligheid en seks en instellingenzorg

  Centrale thema’s

  Spreek jij makkelijk over seksuele gezondheid? Krijg jij vragen van je doelgroep over seksualiteit, genderdiversiteit en relaties? Wil je leren hoe je het thema seksualiteit minder problematisch en op een positieve manier kunt benaderen?  Is aandacht voor deze thema’s in jouw organisatie nog niet ingebed? Om deze vragen te beantwoorden, staan op dit congres een aantal plenaire thema’s centraal. Daarnaast bespreken inhoudelijke en praktijkgerichte experts de actuele thema’s tijdens de verdiepende keuzesessies over seks en jeugd, seks en instellingen, seks en gezondheid, en seks en veiligheid.

  Spreekt seks vanzelf?
  In dit thema staat de huidige situatie met diverse voorbeelden centraal. Linda Duits, veelgevraagd spreker op het gebied van seksualiteit,  bespreekt met ons of we wel zo open zijn over seksualiteit en of het spreken over seks en seksuele gezondheid wel vanzelf spreekt? Is seks ‘vanzelf-sprekend’? Hoe moeten we ons professioneel verhouden tot schaamte en kwetsbaarheid? En hoe zit dit in de praktijk? Hoe staat het ervoor in praktijksettings, waarvan we denken dat het gesprek over seks vanzelfsprekend zou moeten zijn? Waarom en voor wie is het belangrijk? Kortom: wat is de winst voor de cliënt of patiënt en voor de organisatie? En wat is er nodig om dit mogelijk te maken? Wat gaat er goed, wat kan er beter?

  Traumaverwerking na vervelende seksuele ervaringen
  Ongeveer de helft van de kinderen en adolescenten die seksueel misbruik hebben  meegemaakt, ontwikkelt problemen variërend van PTSS tot andere stoornissen. De behandeling van slachtoffers van seksueel geweld kent een aantal complicerende factoren, waaronder schaamtegevoelens en zelfverwijt van slachtoffers en het feit dat veel daders bekenden zijn. We leren over de laatste stand van zaken over psychologische aspecten van seksueel trauma en de juiste behandeling hierbij.
   
  Positieve ervaringen opbouwen na het opdoen van negatieve ervaringen
  Hoewel slachtoffers na verloop van tijd vaak weer prima kunnen functioneren in het dagelijks leven, is de stap naar een fijn seksleven soms lastig. Remmingen die voortkomen uit trauma weerhouden je ervan om weer onbevangen van seks te genieten. Hoe vervelend dat ook is, je kunt je wel bevrijden van deze negatieve ervaringen en nare associaties met seksualiteit. Je leert over hoe je verder gaat ná traumaverwerking van een nare seksuele ervaring.

  Bevorderen van seksuele gezondheid in de praktijk
  Seksuele gezondheid wordt meestal wel belangrijk gevonden maar het spreekt lang niet altijd vanzelf dat het in de praktijk van zorg en welzijn ook opgepakt wordt. Hier ligt een rol voor o.a. professionals met kennis over seksualiteit, maar ook voor managers van organisaties. Om te zorgen dat seksuele gezondheid structureel ingebed wordt, geven we aandacht aan de noodzaak van planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn in de praktijk, en dat vanuit verschillende invalshoeken. Het nieuwe boek Seksueel gezond van Paulien van Haastrecht en Ciel Wijsen ondersteunt dit planmatig werken vanuit een duurzaam perspectief. Zij reiken dit boek op het congres uit aan Marieke van der Plas, directeur Rutgers. Na deelname ontvang je een exemplaar van dit nieuwe boek ter waarde van € 35.

  Actualiteit per onderwerp in 4 verdiepende keuzesessies

  In de verdiepingssessies wordt onder leiding van de sessiecoördinator en met inhoudelijke en praktijkprofessionals stilgestaan bij de actuele onderwerpen binnen de sessiethema’s. In elke sessie verkennen we het probleem en bespreken we oplossingen, goede voorbeelden en actuele hulpmiddelen, zoals richtlijnen en voorlichtingsmaterialen. Je kiest zelf 2 verdiepende sessies die het best bij je passen.
   

  In de residentiële zorg aan (jonge) mensen met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis is aandacht voor seksualiteit en relaties op zijn plaats en noodzakelijk. Vaak nog wordt seksuele gezondheid benaderd vanuit de veiligheidsbril, het voorkomen van incidenten en problemen. Ook wordt nog te vaak gedacht dat het niet terzake doet. Terwijl seksualiteit en intimiteit een ontwikkelingstaak is, die begeleid zou mogen worden. Kijken door de roze bril, kijken naar wat wel kan en mag, en hoe we experimenteerruimte kunnen bieden, is een taak voor instellingen en de individuele professional. We zien echter vaak nog handelingsverlegenheid: hoe spreek je erover op een manier die past bij de behoeften van deze doelgroepen? Wie spreken erover, welke rollen zijn er? Wat is er nodig in de organisatie om ervoor te zorgen dat dit gesprek goed gevoerd kan worden? Deze vragen komen aan de orde tijdens deze verdiepingssessie. 

  Hoe zorg je ervoor dat seks een gespreksthema wordt en blijft bij verschillende doelgroepen en patiëntgroepen? Want als ziekte of ouderdom een rol gaan spelen, heeft dit invloed op seksualiteit. Mag een zorgorganisatie verwachten dat dit vanzelfsprekend in de spreekkamer aan de orde komt? Wat vraagt het van de professional en de zorgorganisatie om hier goed op in te spelen? En wat betekent dit voor de patiënt of cliënt?

  Seks en jeugd is een thema dat altijd wel aandacht krijgt, omdat bij de ontwikkeling van kind naar volwassene ook seksuele ontwikkeling een belangrijk onderdeel vormt. Maar hoe doen we het in de praktijk? Hoe spelen we in op de behoefte van jongeren zelf? Hoe zorgen we ervoor dat informatie en voorlichting voor jongeren echt past, aansluit bij deze tijd en verder gaat dan waarschuwen. Hoe ondersteunt je juist positieve seksuele ontwikkeling?

  Het onderwerp seks en veiligheid heeft de laatste tijd steeds meer aandacht opgeëist. Door #MeToo, de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in organisaties, in de sport, in de media… Hoe geven we hier op een goede manier aandacht aan? Hoe zorgen we dat  grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen, net als victim blaming, en hoe geven we zowel aandacht aan potentiële slachtoffers als aan potentiële daders? Maar ook: hoe creëren we een inclusieve omgeving die veilig genoeg voor iedereen is om zich seksueel en relationeel te uiten?

  Het boek 'Seksueel gezond' door Paulien van Haastrecht en Ciel Wijsen
 • Datum

  Omvang

  1 woensdag van 9.00 - 17.00 uur

  Datum

  7 juni 2023

  Locatie

  Utrecht, nabij station Zuilen
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest.

 • Doelgroep

  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Jeugdarts
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Leidinggevende/staf/management
  • Consulent Seksuele Gezondheid NVVS
  • Hulpverleners (algemeen)
  Dit congres is voor iedere zorgprofessional die met seksualiteit en relaties te maken kan krijgen. Ook andere professionals dan bovenstaande, die te maken kunnen hebben met seksuele gezondheid zoals psychiaters en verpleegkundig specialisten, zijn van harte welkom.

 • Sprekers
  dr. Iva Bicanic

  Spreker: dr. Iva Bicanic

  Iva Bicanic is klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut NtVP en wetenschappelijk onderzoeker. Ze werkt als hoofd Landelijk Psychotraumacentrum & Centrum Seksueel Geweld. Iva heeft verschillende behandelmethodieken ontwikkeld voor slachtoffers van seksueel geweld en promoveerde op het onderwerp verkrachting. Iva is tevens bestuurslid van de Vereniging EMDR Nederland.Lees meer
  dr. Linda Duits

  Spreker: dr. Linda Duits

  Dr. Linda Duits is sociaalwetenschapper gespecialiseerd in gender en seksualiteit. Ze publiceert regelmatig over deze onderwerpen in kranten als NRC Handelsblad en Het Parool. Ze is een veelgevraagd expert in de media en geeft frequent lezingen. Van haar hand verschenen de populair-wetenschappelijke boeken Meisjes Kijken (2013, samen met Pedro de Bruyckere), Dolle Mythes (2017) en Seks op z'n Duits (2018). In oktober 2020 kwam haar boek 'Eindelijk weten wat seks is' uit. Daarnaast is ze als onderzoeker aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit Utrecht en geeft ze les aan verschillende universiteiten.
  Lees meer
  drs. Paulien van Haastrecht

  Spreker: drs. Paulien van Haastrecht

  Drs. Paulien van Haastrecht heeft zich als cultureel antropoloog professioneel ontwikkeld in het veld van preventie en publieke gezondheid. Seksuele gezondheid is daarbij een belangrijk thema, net als een focus voor groepen die specifieke aandacht verdienen. Zij heeft jarenlange ervaring op het terrein van beleid, onderzoek en praktijk. Als manager/ MT-lid was zij lang verbonden aan Rutgers, ook was zij hoofdopleider bij de RINO Groep. Momenteel is zij actief als zelfstandig adviseur en (interim)manager.
  Lees meer
  drs. Ymke Kelders

  Spreker: drs. Ymke Kelders

  Drs. Ymke Kelders is programmamanager Seksualiteit & Zorg bij Rutgers, expertisecentrum seksualiteit. Zij ontwikkelt richtlijnen en beleidskaders voor zorgprofessionals om seksuele gezondheid te implementeren in hun werkveld. Haar expertise richt zich vooral op intramurale zorg, van jeugd tot ouderen, met als speerpunt de relatie tussen ziekte en seksualiteit. Ook ontwikkelt zij interventies voor zorgprofessionals om het thema te normaliseren en hen handvatten te geven wat betreft het signaleren en bespreken van seksualiteit met hun cliënten.Lees meer
  drs. Luc Lauwers

  Spreker: drs. Luc Lauwers

  Drs. Luc Lauwers is expert seksuele vorming en seksuele opvoeding bij Rutgers en coördineert activiteiten op het gebied van voorlichting aan kinderen, jongeren, ouders, opvoeders en (onderwijs)professionals. Hij is sinds 2012 werkzaam in het onderwijsveld op het snijvlak van voorlichting en de ontwikkeling van educatieve interventies voor het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en mbo op het gebied van seksuele oriëntatie, gender, diversiteit en participatief burgerschap.Lees meer
  dr. Peter Leusink

  Spreker: dr. Peter Leusink

  Dr. Peter Leusink is huisarts en seksuoloog NVVS en werkzaam bij De Seksuele Zaak en Transgenderzorg Utrecht. Hij was betrokken bij de totstandkoming in 2012 van de RINO-opleiding Consulent Seksuele gezondheid en daarvan tot recent hoofdopleider. Hij is eindredacteur van het ‘Handboek seksuele gezondheid’ en van ‘Seksuele problemen. Diagnostiek en behandeling’. Hij maakt zich sinds 1998 sterk voor de seksuele gezondheidszorg binnen de huisartsenzorg en ontwikkelde richtlijnen, publiekinformatie (Thuisarts.nl) en nascholingsmateriaal.Lees meer
  Marieke Tielbeke

  Spreker: Marieke Tielbeke

  Marieke Tielbeke is consulent seksuele gezondheid. Ze is werkzaam bij Pluryn, een zorgorganisatie voor mensen met complexe zorgvragen. Ze biedt behan­del­ing aan cliënten met een ver­stande­lijke beper­king en bijkomende problematieken zoals autisme en borderile. Daarnaast biedt zij counseling aan via myFEMMA, een online platform waar iedereen zijn seksuologische hulpvraag kan stellen.Lees meer
  drs. Ingeborg Timmerman

  Spreker: drs. Ingeborg Timmerman

  Drs. Ingeborg Timmerman is psychotherapeut en seksuoloog, zij werkt bij seksuologisch expertise centrum Haarlem en is coach bij Helder coach Collectief.Lees meer
  drs. Esther van der Steeg

  Spreker: drs. Esther van der Steeg

  Drs. Esther van der Steeg is gedragswetenschapper, consulent seksuele gezondheid NVVS en supervisor NVVS. Ze deed onderzoek naar seksuele integriteit in sport- en beweegcontexten en maakt zich sindsdien hard voor de beweging van een uitsluitend risicogericht perspectief op seksualiteit en veiligheid naar een meer sekspositief perspectief. Ze begeleidt professionals en opleidingen om deze beweging te maken en van seksuele integriteit een kerncompetentie te maken in sport-, onderwijs- en zorgopleidingen.Lees meer
  drs. Welmoed Visser-Korevaar

  Spreker: drs. Welmoed Visser-Korevaar

  Welmoed Visser-Korevaar is basis-orthopedagoog NVO en seksuoloog NVVS. Ze werkt sinds 2005 vanuit haar eigen praktijk Orthopedagogisch adviesbureau Welmoed en werkt in opdracht van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) door het hele land. Als seksuoloog NVVS doet ze onderzoek naar verstoringen in de seksuele ontwikkeling en biedt ze behandeling aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of autisme. Daarnaast is ze behandelaar van het Vat van zelfwaardering (ook bij mensen met LVB). Ze geeft regelmatig scholingen, trainingen en lezingen op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatievorming bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

  Lees meer
 • Reviews