Datum:

Kosten: € 350

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Congres Seksuele gezondheid. Dat spreekt vanzelf?  (C2309)

Seksualiteit deskundig bespreken in alle werkvelden

Als professional in de ggz en zorg heb je te maken met vragen rondom seksualiteit. Op dit congres leer je hier adequater mee om te gaan en bij te dragen aan verbeterde seksuele gezondheid en breder welzijn. Je leert over traumaverwerking en een fijn seksleven na een ongewenste seksuele ervaring. Seksualiteitsbeleid en de actualiteit over seks en jeugd, gezondheid en veiligheid komen aan bod. Met o.a. Linda Duits, Iva Bicanic en Ingeborg Timmerman. Ook ontvang je het nieuwe boek Seksueel gezond.
 

Feiten

 • Omvang: 1 woensdag van 9.00 - 17.00 uur
 • Datum: 7 juni 2023
 • Locatie: Utrecht, nabij station Zuilen
 • Sprekers: dr. Iva Bicanicdr. Linda Duitsdrs. Paulien van Haastrechtdrs. Ymke Keldersdrs. Luc Lauwersdr. Peter LeusinkMarieke Tielbekedrs. Ingeborg Timmermandrs. Esther van der Steegdrs. Welmoed Visser-Korevaar
 • Sprekers

 • Kosten: € 350
 • Cursuscode: C2309

Voor wie

 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
Lees de volledige doelgroepinformatie
Klinisch psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Jeugdarts, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut, Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er, Leidinggevende/staf/management, Consulent Seksuele Gezondheid NVVS en Hulpverleners (algemeen)

Dit congres is voor iedere zorgprofessional die met seksualiteit en relaties te maken kan krijgen. Ook andere professionals dan bovenstaande, die te maken kunnen hebben met seksuele gezondheid zoals psychiaters en verpleegkundig specialisten, zijn van harte welkom.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, NVVS (seksuologie), Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest.

Dit congres is een must voor iedere professional die te maken kan hebben met vragen en gedrag rondom seksualiteit. Je leert o.a. van experts zoals Linda Duits, Iva Bicanic, Ingeborg Timmerman, dagvoorzitters Paulien van Haastrecht en Peter Leusink, en diverse experts uit de praktijk. Bovendien ontvang je na afloop van het congres het nieuwe boek Seksueel gezond t.w.v. € 35. 
 

Waarom dit congres?

Medewerkers binnen gezondheidszorg en welzijn krijgen regelmatig te maken met vragen en problemen op het gebied van seksuele gezondheid. Zowel binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, als binnen de jeugdzorg, maatschappelijk werk, kinderopvang, GGD, somatische en geestelijke gezondheidszorg, revalidatie of thuiszorg. Het belang om hier op de juiste manier aandacht aan te geven, is erg groot. Een sekspositieve benadering heeft een bewezen positieve invloed op het welzijn van mensen en helpt de problematische kanten van seks te voorkomen, zoals seksueel geweld, seksuele problemen, ongewenste zwangerschap en soa’s. Soms is er behoefte aan counseling of groepsgerichte voorlichting, soms is het nodig zelf maatwerk te ontwikkelen of beleid te maken. Seksuele gezondheid bevorderen begint met het spreken over en normaliseren van seksualiteit en het zichtbaar maken van seksualiteitsbeleid in een organisatie. Geregeld is er echter handelingsverlegenheid, gebrek aan kennis of te weinig ontwikkeld beleid.

Wat leer je?

 • Je leert over het belang van seksuele gezondheid en de huidige praktijk
 • Je leert hoe je je seksualiteit bespreekbaar maakt en bijdraagt aan het bredere welzijn
 • Je leert over traumaverwerking na een vervelende seksuele ervaring
 • Je leert over het jezelf bevrijden van negatieve ervaringen als stap naar een fijn seksleven
 • Je leert hoe je ook in je eigen organisatie kan starten
 • Je leert wat helpt bij het implementeren van seksuele gezondheidszorg-beleid
 • Je leert over actualiteiten binnen seks en jeugd, seks en gezondheid, seks en veiligheid en seks en instellingenzorg

Centrale thema’s

Spreek jij makkelijk over seksuele gezondheid? Krijg jij vragen van je doelgroep over seksualiteit, genderdiversiteit en relaties? Wil je leren hoe je het thema seksualiteit minder problematisch en op een positieve manier kunt benaderen?  Is aandacht voor deze thema’s in jouw organisatie nog niet ingebed? Om deze vragen te beantwoorden, staan op dit congres een aantal plenaire thema’s centraal. Daarnaast bespreken inhoudelijke en praktijkgerichte experts de actuele thema’s tijdens de verdiepende keuzesessies over seks en jeugd, seks en instellingen, seks en gezondheid, en seks en veiligheid.

Spreekt seks vanzelf?
In dit thema staat de huidige situatie met diverse voorbeelden centraal. Linda Duits, veelgevraagd spreker op het gebied van seksualiteit,  bespreekt met ons of we wel zo open zijn over seksualiteit en of het spreken over seks en seksuele gezondheid wel vanzelf spreekt? Is seks ‘vanzelf-sprekend’? Hoe moeten we ons professioneel verhouden tot schaamte en kwetsbaarheid? En hoe zit dit in de praktijk? Hoe staat het ervoor in praktijksettings, waarvan we denken dat het gesprek over seks vanzelfsprekend zou moeten zijn? Waarom en voor wie is het belangrijk? Kortom: wat is de winst voor de cliënt of patiënt en voor de organisatie? En wat is er nodig om dit mogelijk te maken? Wat gaat er goed, wat kan er beter?

Traumaverwerking na vervelende seksuele ervaringen
Ongeveer de helft van de kinderen en adolescenten die seksueel misbruik hebben  meegemaakt, ontwikkelt problemen variërend van PTSS tot andere stoornissen. De behandeling van slachtoffers van seksueel geweld kent een aantal complicerende factoren, waaronder schaamtegevoelens en zelfverwijt van slachtoffers en het feit dat veel daders bekenden zijn. We leren over de laatste stand van zaken over psychologische aspecten van seksueel trauma en de juiste behandeling hierbij.
 
Positieve ervaringen opbouwen na het opdoen van negatieve ervaringen
Hoewel slachtoffers na verloop van tijd vaak weer prima kunnen functioneren in het dagelijks leven, is de stap naar een fijn seksleven soms lastig. Remmingen die voortkomen uit trauma weerhouden je ervan om weer onbevangen van seks te genieten. Hoe vervelend dat ook is, je kunt je wel bevrijden van deze negatieve ervaringen en nare associaties met seksualiteit. Je leert over hoe je verder gaat ná traumaverwerking van een nare seksuele ervaring.

Bevorderen van seksuele gezondheid in de praktijk
Seksuele gezondheid wordt meestal wel belangrijk gevonden maar het spreekt lang niet altijd vanzelf dat het in de praktijk van zorg en welzijn ook opgepakt wordt. Hier ligt een rol voor o.a. professionals met kennis over seksualiteit, maar ook voor managers van organisaties. Om te zorgen dat seksuele gezondheid structureel ingebed wordt, geven we aandacht aan de noodzaak van planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn in de praktijk, en dat vanuit verschillende invalshoeken. Het nieuwe boek Seksueel gezond van Paulien van Haastrecht en Ciel Wijsen ondersteunt dit planmatig werken vanuit een duurzaam perspectief. Zij reiken dit boek op het congres uit aan Marieke van der Plas, directeur Rutgers. Na deelname ontvang je een exemplaar van dit nieuwe boek ter waarde van € 35.

Actualiteit per onderwerp in 4 verdiepende keuzesessies

In de verdiepingssessies wordt onder leiding van de sessiecoördinator en met inhoudelijke en praktijkprofessionals stilgestaan bij de actuele onderwerpen binnen de sessiethema’s. In elke sessie verkennen we het probleem en bespreken we oplossingen, goede voorbeelden en actuele hulpmiddelen, zoals richtlijnen en voorlichtingsmaterialen. Je kiest zelf 2 verdiepende sessies die het best bij je passen.
 

In de residentiële zorg aan (jonge) mensen met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis is aandacht voor seksualiteit en relaties op zijn plaats en noodzakelijk. Vaak nog wordt seksuele gezondheid benaderd vanuit de veiligheidsbril, het voorkomen van incidenten en problemen. Ook wordt nog te vaak gedacht dat het niet terzake doet. Terwijl seksualiteit en intimiteit een ontwikkelingstaak is, die begeleid zou mogen worden. Kijken door de roze bril, kijken naar wat wel kan en mag, en hoe we experimenteerruimte kunnen bieden, is een taak voor instellingen en de individuele professional. We zien echter vaak nog handelingsverlegenheid: hoe spreek je erover op een manier die past bij de behoeften van deze doelgroepen? Wie spreken erover, welke rollen zijn er? Wat is er nodig in de organisatie om ervoor te zorgen dat dit gesprek goed gevoerd kan worden? Deze vragen komen aan de orde tijdens deze verdiepingssessie. 

Hoe zorg je ervoor dat seks een gespreksthema wordt en blijft bij verschillende doelgroepen en patiëntgroepen? Want als ziekte of ouderdom een rol gaan spelen, heeft dit invloed op seksualiteit. Mag een zorgorganisatie verwachten dat dit vanzelfsprekend in de spreekkamer aan de orde komt? Wat vraagt het van de professional en de zorgorganisatie om hier goed op in te spelen? En wat betekent dit voor de patiënt of cliënt?

Seks en jeugd is een thema dat altijd wel aandacht krijgt, omdat bij de ontwikkeling van kind naar volwassene ook seksuele ontwikkeling een belangrijk onderdeel vormt. Maar hoe doen we het in de praktijk? Hoe spelen we in op de behoefte van jongeren zelf? Hoe zorgen we ervoor dat informatie en voorlichting voor jongeren echt past, aansluit bij deze tijd en verder gaat dan waarschuwen. Hoe ondersteunt je juist positieve seksuele ontwikkeling?

Het onderwerp seks en veiligheid heeft de laatste tijd steeds meer aandacht opgeëist. Door #MeToo, de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in organisaties, in de sport, in de media… Hoe geven we hier op een goede manier aandacht aan? Hoe zorgen we dat  grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen, net als victim blaming, en hoe geven we zowel aandacht aan potentiële slachtoffers als aan potentiële daders? Maar ook: hoe creëren we een inclusieve omgeving die veilig genoeg voor iedereen is om zich seksueel en relationeel te uiten?

Het boek 'Seksueel gezond' door Paulien van Haastrecht en Ciel Wijsen

Doelgroep

 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
 • Leidinggevende/staf/management
 • Consulent Seksuele Gezondheid NVVS
 • Hulpverleners (algemeen)
Dit congres is voor iedere zorgprofessional die met seksualiteit en relaties te maken kan krijgen. Ook andere professionals dan bovenstaande, die te maken kunnen hebben met seksuele gezondheid zoals psychiaters en verpleegkundig specialisten, zijn van harte welkom.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest.

Accreditatie & Erkenning

 • Sprekers: dr. Iva Bicanicdr. Linda Duitsdrs. Paulien van Haastrechtdrs. Ymke Keldersdrs. Luc Lauwersdr. Peter LeusinkMarieke Tielbekedrs. Ingeborg Timmermandrs. Esther van der Steegdrs. Welmoed Visser-Korevaar
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C2309 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou