Datum:

 • 18 nov 2021

Kosten: € 295

Er geldt nu een vroegboekkorting* t/m 29 oktober: gebruik code VROEGC2111 bij je inschrijving.

Mogelijk t/m 11 november 2021, tenzij eerder vol

Congres Ontwikkeling van kinderen 0-6 jaar met handreikingen uit de IMH  (C2111)

Hoe gaat het nu met de ontwikkeling van de allerjongsten? De corona-maatregelen lijken vooralsnog zowel positieve als negatieve effecten te hebben. Hoe werkt dit bijvoorbeeld door in de gehechtheid, emotieregulatie en eenkennigheid? Je leert welke handvatten uit de Infant Mental Health (IMH) je nu kunt gebruiken om een goede ontwikkeling van ouder en kind te waarborgen. It takes a village to raise a child, ook tijdens en na corona! Werk je met de allerjongsten? Dan is dit congres een aanrader!
 

Feiten

 • Omvang: 1 donderdag van 9.00 - 17.00 uur
 • Datum: 18 november 2021
 • Locatie: Hotel Figi, Zeist of online indien dat nodig is
 • Sprekers: Dr. Stella Acquaronedrs. Nelleke van der BoonProf. dr. Renske Keizerdrs. Yael MeijerPhineke Tielenius KruythoffProf. dr. Hedwig van Bakel
 • Sprekers

 • Kosten: € 295
 • Cursuscode: C2111

Voor wie

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
 • Jeugdverpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Orthopedagoog-generalist BIG, Gz-psycholoog BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Jeugdarts, POH-GGZ, Jeugdverpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Ook andere professionals die werken met de allerjongsten - van het ongeboren kind tot 6 jaar - zijn van harte welkom, zoals bijvoorbeeld systeemtherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, wijkteam- en gezinswerkers, IMH-consulenten, IMH-specialisten, klinisch psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundig specialisten en psychiaters.

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Vroegboekkorting

Enthousiast? Voor dit online congres geldt tijdelijk een vroegboekkorting: gebruik code VROEGC2111 op het inschrijfformulier. Je betaalt dan € 250 in plaats van € 295. Deze korting is geldig tot en met 29 oktober 2021 of tot het maximum bereikt is en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen. 


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Je leert welke handvatten uit Infant Mental Health je kan gebruiken om in deze coronaperiode een goede ontwikkeling van ouder en kind te waarborgen, zoals:

 • Je maakt kennis met concepten uit de Infant Mental Health, zoals: parenthood constellation, holding en containment, regulatie en co-regulatie
 • Je krijgt tips om gezinnen, nu de maatregelen afnemen, weer op weg te helpen naar een ‘normaal’ ontwikkelingsproces.
 • Je leert observatie in te zetten als middel en hierbij onderscheid te maken tussen normaliseren en problematiseren
 • Je krijgt inzicht in hoe corona en de maatregelen opvoedgedrag hebben beïnvloedt en welke onderscheid we zien in onderzoek zien in verschillende gezinnen en gezinsleden.
 • Je leert welke invloed stress, angst en depressie kunnen hebben op zelfvertrouwen in de ouderschapsrol en de ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Je leert hoe je de parenthood constellation kunt inzetten wanneer er sprake is van stress bij ouders.
 • Je leert hoe je risico- en beschermende factoren kunt signaleren in de ouderkindrelatie, waar het gaat om veiligheid, kindermishandeling of verwaarlozing en of de lockdowns hier invloed op hebben gehad.
 • Je leert hoe je ook online kunt observeren, signaleren en goede zorg kunt verlenen aan ouders en hun jonge kinderen.

 

Doelgroep

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
 • Jeugdverpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Ook andere professionals die werken met de allerjongsten - van het ongeboren kind tot 6 jaar - zijn van harte welkom, zoals bijvoorbeeld systeemtherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, wijkteam- en gezinswerkers, IMH-consulenten, IMH-specialisten, klinisch psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundig specialisten en psychiaters.

Inhoud

De eerste levensjaren zijn cruciaal voor de (mentale) ontwikkeling van kinderen. Vanaf het moment van conceptie tot het begin van de basisschool wordt een belangrijke basis gelegd voor gehechtheid en de band tussen ouder(s) en kind.

Veel ouders en professionals vragen zich af wat de invloed is van de lockdowns en social distancing, een tijd waarin er weinig ruimte was kraambezoek en veel mondkapjes gedragen werden. Ouders hebben mogelijk extra stress ervaren, wat zijn weerslag kan hebben op de kinderen. De kinderen die in de afgelopen twee jaar zijn geboren zijn veelal gewend aan minder prikkels. Er is zorg over een niet in te halen achterstand. Tegelijk zijn er minder vroeggeboortes en signalen van meer tijd om een hechte band te kweken.

Hoe gaat het nu echt met de ontwikkeling van de allerjongsten in onze samenleving en hoe kunnen we goede zorg bieden aan de jonge gezinnen? Zijn de bezorgdheden van ouders terecht? Hoe kunnen we normaliseren in plaats van problematiseren, door middel van observeren en duiden van de interactie tussen ouder en kind? Hoe zijn de belangen van deze jonge kinderen beter veilig te stellen? Waar en wanneer is observeren, verdragen, begeleiden en steunen voldoende of is behandelen en of ingrijpen nodig? En hoe kunnen we vervolgens werken aan herstel? Hoe kunnen we zorgvuldig naar de ouder-kindrelatie kijken bij zorgen van ouders? Hoe kun je de normale ontwikkeling weer stimuleren? 

Dit congres is een echte aanrader voor alle professionals die werken met de allerjongsten!
 

Harmonie en disharmonie in de ouder-kindrelatie - Phineke Tielenius Kruythoff

Phineke vertelt hoe belangrijk het is om de huidige gezinsituatie met veelal thuiswerkende ouders te adresseren: er zijn en er tegelijk niet zijn. En dit in de context van de normale/gezonde ontwikkeling van 0–6 jarigen. Hoe kan je observatie gebruiken om te normaliseren versus problematiseren? Infant Mental Health concepten zoals parenthood constellation, holding en containment, regulatie en co-regulatie worden in deze context toegelicht.

 

Families, welbevinden, opvoedgedragingen en stress: ongelijkheid voor en tijdens de coronapandemie – Renske Keizer

Op dit congres gaat Renske Keizer kort in op de mate waarin de pandemie en de restricties ongelijkheden hebben vergroot tussen individuen en tussen families. Daarna gaat zij, aan de hand van eigen onderzoek, in op de vraag bij welke families en bij welke gezinsleden we de grootste veranderingen zien qua welbevinden en opvoedgedragingen voor en tijdens de pandemie. Hierbij bespreekt ze ook het belang van nationale context en laat ze zien hoe beleid en cultuur mogelijkerwijs leiden tot context-specifieke bevindingen.
 

Wetenschappelijk onderzoek naar ouderschap tijdens de coronapandemie - Hedwig van Bakel

Hedwig van Bakel geeft ons een update over (Nederlands) wetenschappelijk onderzoek naar ouderschap tijdens coronamaatregelen. Wat weten we bijvoorbeeld over de toename van stress, angst en depressie onder ouders met jonge kinderen? En wat is de invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen en op het zelfvertrouwen in het ouderschap? Hoe kan de parenthood constellation helpen bij emotieregulatie als er sprake is van stress door coronamaatregelen?
 

IMH handvatten in coronatijd & online psychotherapie - Stella Acquarone

Stella Acquarone gaat in op de IMH concepten met de kennis dat de afgelopen tijd verschillende maatregelen ook het leven van de allerjongsten hebben veranderd. Wanneer zijn deze voordelig en wanneer nadelig voor de ontwikkeling van het kind? Stella is Adult and Child Psychoanalytic Psychotherapist en was in 1990 de grondlegger van de School of Infant Mental Health. Zij geeft ons inzicht in de ontwikkeling van de ouder in de eerste jaren en vertelt tips & tricks van online psychotherapie. Hoe kan je tijdens online sessies alarmsignalen oppikken in de ouder-kindrelatie? Hoe moet je als professional omgaan met online behandelingen, wat kan je bijvoorbeeld online observeren aan deze relatie, de moederrol, regulatie en co-regulatie, holding en containment? Stella spreekt in het Engels.

 

Trauma voor en tijdens corona - Yael Meijer en Nelleke Boonstra

Geweld, mishandeling en verwaarlozing in huis tijdens en na de corona ‘lockdown’: wat zeggen de cijfers en wat zeggen ze ons? Wat is de impact van een lockdown op de cijfers/signalen van kindermishandeling of verwaarlozing bij jonge kinderen? Je leert de risicofactoren en beschermende factoren voor de ouder-kindrelatie tijdens coronamaatregelen herkennen. Wat zijn concrete (online) signalen van mishandeling of verwaarlozing van het jonge kind en hoe neem je die waar? Wat kunnen we leren over fysieke maar ook emotionele veiligheid voor (kwetsbare) gezinnen met jonge kinderen?

 

Live

Vanwege de behoefte van deelnemers is het congres voorzien om live plaats te vinden conform de geldende maatregelen.
Om meer te leren over jullie behoeftes horen we graag waar jouw voorkeur bij congressen naar uit gaat: online of live op locatie. Laat het ons hier weten.

 


 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Sprekers: Dr. Stella Acquaronedrs. Nelleke van der BoonProf. dr. Renske Keizerdrs. Yael MeijerPhineke Tielenius KruythoffProf. dr. Hedwig van Bakel
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C2111 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou