Datum:

 • 18 nov 2021

Kosten: € 295

Er geldt nu een vroegboekkorting* t/m 15 oktober: gebruik code VROEGC2111 bij je inschrijving.

Mogelijk t/m 11 november 2021, tenzij eerder vol

Online congres Ontwikkeling van kinderen 0-6 jaar met handreikingen uit de IMH  (C2111)

De ouder-kindrelatie in en na coronatijd

Hoe gaat het in deze coronatijd met de ontwikkeling van de allerjongsten? Hun stemmen hoor je niet maar er zijn zowel positieve als negatieve effecten waargenomen. Hoe werkt dit bijvoorbeeld door in de emotieregulatie, spraakontwikkeling en eenkennigheid? Dit in de context van de eerste 1000 dagen. Je leert welke handvatten uit de Infant Mental Health (IMH) je nu kan gebruiken om een goede ontwikkeling van ouder en kind te waarborgen. It takes a village to raise a child, ook tijdens corona!
 

Feiten

 • Omvang: 1 donderdag van 9.00 - 17.00 uur
 • Datum: 18 november 2021
 • Locatie: Online
 • Sprekers: Dr. Stella Acquaronedrs. Nelleke van der BoonProf. dr. Renske Keizerdrs. Yael MeijerPhineke Tielenius KruythoffProf. dr. Hedwig van Bakel
 • Sprekers

 • Kosten: € 295
 • Cursuscode: C2111

Voor wie

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Orthopedagoog-generalist BIG, Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts, Jeugdarts, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, Jeugdverpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Ook andere professionals die werken met de allerjongsten - van het ongeboren kind tot 6 jaar - zijn welkom, zoals  fysiotherapeuten, logopedisten, wijkteam- en gezinswerkers, IMH-consulenten en IMH-specialisten.

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Je leert welke handvatten uit Infant Mental Health je kan gebruiken om in deze coronaperiode een goede ontwikkeling van ouder en kind te waarborgen.

Doelgroep

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
 • Verpleegkundig specialist
 • Jeugdverpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Ook andere professionals die werken met de allerjongsten - van het ongeboren kind tot 6 jaar - zijn welkom, zoals  fysiotherapeuten, logopedisten, wijkteam- en gezinswerkers, IMH-consulenten en IMH-specialisten.

Inhoud

Hoe gaat het tijdens corona met de ontwikkeling van de allerjongsten, van nog niet geboren tot 6 jaar? Hun stemmen hoor je niet en er zijn uiteenlopende effecten, een achterstand is straks misschien niet meer in te halen. Zo zijn er minder vroeggeboortes en signalen van meer tijd om een hechte band te kweken, maar ook impact van mondkapjes, toegenomen stress bij ouders en minder veiligheid thuis.
 
Tijdens de eerste golf leek het aanvankelijk goed te gaan en was er op alternatieve wijze contact met gezinnen om ze te ondersteunen. Dit lijkt niet altijd genoeg. We moeten nog meer inzetten op het creëren van sociale netwerken om de gezinnen heen, bijvoorbeeld via online gespreksgroepen. Zijn de bezorgdheden van ouders terecht? Hoe kunnen we normaliseren in plaats van problematiseren, door middel van observeren en duiden van de interactie tussen ouder en kind? Hoe zijn de belangen van deze jonge kinderen beter veilig te stellen? Waar en wanneer is observeren, verdragen, begeleiden en steunen voldoende of is behandelen en of ingrijpen nodig? En hoe kunnen we vervolgens werken aan herstel? Hoe kunnen we zorgvuldig naar de ouder-kindrelatie kijken bij zorgen van ouders? Is dat anders dan voor de coronatijd?

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal in de band tussen ouder(s) en kind. In normale tijden krijgen kersverse ouders na de bevalling bezoek van grootouders, familie, vrienden en andere kinderen die vol enthousiasme de baby komen bewonderen. Vanaf de geboorte komt de baby in contact met andere mensen en krijgt hij veel prikkels. Ook kunnen ouders zich door coronamaatregelen minder gesteund voelen. Ouders stellen zich in tijden van lockdown en social distancing dan ook de vraag in welke mate dit impact heeft op de ontwikkeling van hun baby, dreumes, peuter, kleuter. Wat zijn de gevoelens van angst en stress van ouders zelf? En wat is de impact op de ouder-kindrelatie?
 

Harmonie en disharmonie in de ouder-kindrelatie - Phineke Tielenius Kruythoff

Phineke vertelt hoe belangrijk het is om de huidige gezinsituatie met veelal thuiswerkende ouders te adresseren: er zijn en er tegelijk niet zijn. En dit in de context van de normale/gezonde ontwikkeling van 0–6 jarigen. Hoe kan je observatie gebruiken om te normaliseren versus problematiseren? Infant Mental Health concepten zoals parenthood constellation, holding en containment, regulatie en co-regulatie worden in deze context toegelicht.

 

Families, welbevinden, opvoedgedragingen en stress: ongelijkheid voor en tijdens de coronapandemie – Renske Keizer

De coronapandemie, en de restricties die de overheid heeft ingesteld om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben de levens van mensen over de gehele wereld op zijn kop gezet, ook in Nederland. Op dit congres gaat Renske Keizer kort in op de mate waarin de pandemie en de restricties ongelijkheden hebben vergroot tussen individuen en tussen families. Daarna gaat zij, aan de hand van eigen onderzoek, in op de vraag bij welke families en bij welke gezinsleden we de grootste veranderingen zien qua welbevinden en opvoedgedragingen voor en tijdens de pandemie. Hierbij bespreekt ze ook het belang van nationale context en laat ze zien hoe beleid en cultuur mogelijkerwijs leiden tot context-specifieke bevindingen.
 

Wetenschappelijk onderzoek naar ouderschap tijdens de coronapandemie - Hedwig van Bakel

Hedwig van Bakel geeft ons een update over (Nederlands) wetenschappelijk onderzoek naar ouderschap tijdens coronamaatregelen. Wat weten we bijvoorbeeld over de toename van stress, angst en depressie onder ouders met jonge kinderen? En wat is de invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen en op het zelfvertrouwen in het ouderschap? Hoe kan de parenthood constellation helpen bij emotieregulatie als er sprake is van stress door coronamaatregelen?
 

IMH handvatten in coronatijd & online psychotherapie - Stella Acquarone

Stella Acquarone gaat in op de IMH concepten met de kennis dat de afgelopen tijd verschillende maatregelen ook het leven van de allerjongsten hebben veranderd. Wanneer zijn deze voordelig en wanneer nadelig voor de ontwikkeling van het kind? Stella is Adult and Child Psychoanalytic Psychotherapist en was in 1990 de grondlegger van de School of Infant Mental Health. Zij geeft ons inzicht in de ontwikkeling van de ouder in de eerste jaren en vertelt tips & tricks van online psychotherapie. Hoe kan je tijdens online sessies alarmsignalen oppikken in de ouder-kindrelatie? Hoe moet je als professional omgaan met online behandelingen, wat kan je bijvoorbeeld online observeren aan deze relatie, de moederrol, regulatie en co-regulatie, holding en containment? Stella spreekt in het Engels.

 

Trauma voor en tijdens corona, wat zeggen de cijfers en wat zeggen ze ons? - Yael Meijer en Nelleke Boonstra

Geweld, mishandeling en verwaarlozing in huis tijdens en na de corona ‘lockdown’: wat zeggen de cijfers en wat zeggen ze ons? Wat is de impact van een lockdown op de cijfers/signalen van kindermishandeling of verwaarlozing bij jonge kinderen? Je leert de risicofactoren en beschermende factoren voor de ouder-kindrelatie tijdens coronamaatregelen herkennen. Wat zijn concrete (online) signalen van mishandeling of verwaarlozing van het jonge kind en hoe neem je die waar? Wat kunnen we leren over fysieke maar ook emotionele veiligheid voor (kwetsbare) gezinnen met jonge kinderen?

 

Vroegboekkorting

Enthousiast? Voor dit online congres geldt tijdelijk een vroegboekkorting: gebruik code VROEGC2111 op het inschrijfformulier. Je betaalt dan € 250 in plaats van € 295. Deze korting is geldig tot en met 15 oktober 2021 of tot het maximum bereikt is en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen. 
 

Online

Vanwege het onderwerp en de urgentie voor het jonge kind vindt het congres online plaats om zo de deelname voor deelnemers uit diverse windstreken mogelijk te maken.
 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Sprekers: Dr. Stella Acquaronedrs. Nelleke van der BoonProf. dr. Renske Keizerdrs. Yael MeijerPhineke Tielenius KruythoffProf. dr. Hedwig van Bakel
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C2111 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou