Congres Ontwikkeling van kinderen 0-6 jaar met handreikingen uit de IMH  (C2111)

€ 295

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe gaat het nu met de ontwikkeling van de allerjongsten? De corona-maatregelen lijken vooralsnog zowel positieve als negatieve effecten te hebben. Hoe werkt dit bijvoorbeeld door in de gehechtheid, emotieregulatie en eenkennigheid? Je leert welke handvatten uit de Infant Mental Health (IMH) je nu kunt gebruiken om een goede ontwikkeling van ouder en kind te waarborgen. It takes a village to raise a child, ook tijdens en na corona! Werk je met de allerjongsten? Dan is dit congres een aanrader!
 
 • Inhoud

  Vroegboekkorting

  Enthousiast? Voor dit online congres geldt tijdelijk een vroegboekkorting: gebruik code VROEGC2111 op het inschrijfformulier. Je betaalt dan € 250 in plaats van € 295. Deze korting is geldig tot en met 29 oktober 2021 of tot het maximum bereikt is en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen. 

  Wat leer je?

  Je leert welke handvatten uit Infant Mental Health je kan gebruiken om in deze coronaperiode een goede ontwikkeling van ouder en kind te waarborgen, zoals:

  • Je maakt kennis met concepten uit de Infant Mental Health, zoals: parenthood constellation, holding en containment, regulatie en co-regulatie
  • Je krijgt tips om gezinnen, nu de maatregelen afnemen, weer op weg te helpen naar een ‘normaal’ ontwikkelingsproces.
  • Je leert observatie in te zetten als middel en hierbij onderscheid te maken tussen normaliseren en problematiseren
  • Je krijgt inzicht in hoe corona en de maatregelen opvoedgedrag hebben beïnvloedt en welke onderscheid we zien in onderzoek zien in verschillende gezinnen en gezinsleden.
  • Je leert welke invloed stress, angst en depressie kunnen hebben op zelfvertrouwen in de ouderschapsrol en de ontwikkeling van jonge kinderen.
  • Je leert hoe je de parenthood constellation kunt inzetten wanneer er sprake is van stress bij ouders.
  • Je leert hoe je risico- en beschermende factoren kunt signaleren in de ouderkindrelatie, waar het gaat om veiligheid, kindermishandeling of verwaarlozing en of de lockdowns hier invloed op hebben gehad.
  • Je leert hoe je ook online kunt observeren, signaleren en goede zorg kunt verlenen aan ouders en hun jonge kinderen.

   

  Werkwijze

  De eerste levensjaren zijn cruciaal voor de (mentale) ontwikkeling van kinderen. Vanaf het moment van conceptie tot het begin van de basisschool wordt een belangrijke basis gelegd voor gehechtheid en de band tussen ouder(s) en kind.

  Veel ouders en professionals vragen zich af wat de invloed is van de lockdowns en social distancing, een tijd waarin er weinig ruimte was kraambezoek en veel mondkapjes gedragen werden. Ouders hebben mogelijk extra stress ervaren, wat zijn weerslag kan hebben op de kinderen. De kinderen die in de afgelopen twee jaar zijn geboren zijn veelal gewend aan minder prikkels. Er is zorg over een niet in te halen achterstand. Tegelijk zijn er minder vroeggeboortes en signalen van meer tijd om een hechte band te kweken.

  Hoe gaat het nu echt met de ontwikkeling van de allerjongsten in onze samenleving en hoe kunnen we goede zorg bieden aan de jonge gezinnen? Zijn de bezorgdheden van ouders terecht? Hoe kunnen we normaliseren in plaats van problematiseren, door middel van observeren en duiden van de interactie tussen ouder en kind? Hoe zijn de belangen van deze jonge kinderen beter veilig te stellen? Waar en wanneer is observeren, verdragen, begeleiden en steunen voldoende of is behandelen en of ingrijpen nodig? En hoe kunnen we vervolgens werken aan herstel? Hoe kunnen we zorgvuldig naar de ouder-kindrelatie kijken bij zorgen van ouders? Hoe kun je de normale ontwikkeling weer stimuleren? 

  Dit congres is een echte aanrader voor alle professionals die werken met de allerjongsten!
   

  Harmonie en disharmonie in de ouder-kindrelatie - Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke vertelt hoe belangrijk het is om de huidige gezinsituatie met veelal thuiswerkende ouders te adresseren: er zijn en er tegelijk niet zijn. En dit in de context van de normale/gezonde ontwikkeling van 0–6 jarigen. Hoe kan je observatie gebruiken om te normaliseren versus problematiseren? Infant Mental Health concepten zoals parenthood constellation, holding en containment, regulatie en co-regulatie worden in deze context toegelicht.

   

  Families, welbevinden, opvoedgedragingen en stress: ongelijkheid voor en tijdens de coronapandemie – Renske Keizer

  Op dit congres gaat Renske Keizer kort in op de mate waarin de pandemie en de restricties ongelijkheden hebben vergroot tussen individuen en tussen families. Daarna gaat zij, aan de hand van eigen onderzoek, in op de vraag bij welke families en bij welke gezinsleden we de grootste veranderingen zien qua welbevinden en opvoedgedragingen voor en tijdens de pandemie. Hierbij bespreekt ze ook het belang van nationale context en laat ze zien hoe beleid en cultuur mogelijkerwijs leiden tot context-specifieke bevindingen.
   

  Wetenschappelijk onderzoek naar ouderschap tijdens de coronapandemie - Hedwig van Bakel

  Hedwig van Bakel geeft ons een update over (Nederlands) wetenschappelijk onderzoek naar ouderschap tijdens coronamaatregelen. Wat weten we bijvoorbeeld over de toename van stress, angst en depressie onder ouders met jonge kinderen? En wat is de invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen en op het zelfvertrouwen in het ouderschap? Hoe kan de parenthood constellation helpen bij emotieregulatie als er sprake is van stress door coronamaatregelen?
   

  IMH handvatten in coronatijd & online psychotherapie - Stella Acquarone

  Stella Acquarone gaat in op de IMH concepten met de kennis dat de afgelopen tijd verschillende maatregelen ook het leven van de allerjongsten hebben veranderd. Wanneer zijn deze voordelig en wanneer nadelig voor de ontwikkeling van het kind? Stella is Adult and Child Psychoanalytic Psychotherapist en was in 1990 de grondlegger van de School of Infant Mental Health. Zij geeft ons inzicht in de ontwikkeling van de ouder in de eerste jaren en vertelt tips & tricks van online psychotherapie. Hoe kan je tijdens online sessies alarmsignalen oppikken in de ouder-kindrelatie? Hoe moet je als professional omgaan met online behandelingen, wat kan je bijvoorbeeld online observeren aan deze relatie, de moederrol, regulatie en co-regulatie, holding en containment? Stella spreekt in het Engels.

   

  Trauma voor en tijdens corona - Yael Meijer en Nelleke Boonstra

  Geweld, mishandeling en verwaarlozing in huis tijdens en na de corona ‘lockdown’: wat zeggen de cijfers en wat zeggen ze ons? Wat is de impact van een lockdown op de cijfers/signalen van kindermishandeling of verwaarlozing bij jonge kinderen? Je leert de risicofactoren en beschermende factoren voor de ouder-kindrelatie tijdens coronamaatregelen herkennen. Wat zijn concrete (online) signalen van mishandeling of verwaarlozing van het jonge kind en hoe neem je die waar? Wat kunnen we leren over fysieke maar ook emotionele veiligheid voor (kwetsbare) gezinnen met jonge kinderen?

   

  Live

  Vanwege de behoefte van deelnemers is het congres voorzien om live plaats te vinden conform de geldende maatregelen.
  Om meer te leren over jullie behoeftes horen we graag waar jouw voorkeur bij congressen naar uit gaat: online of live op locatie. Laat het ons hier weten.

   


   


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datum

  Omvang

  1 donderdag van 9.00 - 17.00 uur

  Datum

  18 november 2021

  Locatie

  Hotel Figi, Zeist of online indien dat nodig is
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Jeugdarts
  • POH-GGZ
  • Jeugdverpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  Ook andere professionals die werken met de allerjongsten - van het ongeboren kind tot 6 jaar - zijn van harte welkom, zoals bijvoorbeeld systeemtherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, wijkteam- en gezinswerkers, IMH-consulenten, IMH-specialisten, klinisch psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundig specialisten en psychiaters.

 • Sprekers
  Dr. Stella Acquarone

  Spreker: Dr. Stella Acquarone

  Stella Acquarone, PhD,  is an Adult and Child Psychoanalytic Psychotherapist and founder of the Parent Infant Clinic and School of Infant Mental Health in 1990 and the International Pre-Autistic Network (an international charity registered in the UK). Based in London. She has worked with parents and infants for 32 years in the NHS and privately, pioneering and laying the foundations of parent-infant psychotherapy. Academic, clinician, teacher, lecturer, conference organiser, researcher, and author, she has presented, led workshops and trained professionals all over the world and has published many papers and several books, including “Infant Parent Psychotherapy: A Handbook for Professionals'' (Karnac), and “Signs of Autism in Infants: Recognition and Early Intervention'' (Karnac). She has been researching and working with infants with autistic tendencies since 1980 and her “special child focus” programmes offers an intensive early intervention treatment approach administered by a multidisciplinary therapy team and based on psychoanalytic thinking.
   Lees meer
  drs. Nelleke van der Boon

  Spreker: drs. Nelleke van der Boon

  Nelleke van der Boon is klinisch psycholoog/psychotherapeut en IMH specialist.Lees meer
  Prof. dr. Renske Keizer

  Spreker: Prof. dr. Renske Keizer

  Renske Keizer (1983) is hoogleraar Familiesociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de rol van familie, en vooral vaders, in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid. Keizers onderzoek bevindt zich op de kruispunten van sociologie, demografie, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en epidemiologie. In haar meest recente werk verbindt Keizer “oude” sociologische vragen over stratificatie met pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar de ontwikkeling van de levenskansen van kinderen. Sinds 2019 is ze lid van de Jonge Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.Lees meer
  drs. Yael Meijer

  Spreker: drs. Yael Meijer

  Yael Meijer is klinisch psycho­loog-psycho­thera­peut, met een specialisatie in Kinder & Jeugd. Daarnaast is Yael IMH-specialist DAIMH, gedrags­thera­peut, super­visor en leerthera­peut VGCt, VKJP en NVP en super­visor NIP K&J. Zij werkt als inhoudelijk leidinggevende in het team 0-6 Amersfoort-Ermelo van Fornhese-GGZcentraal en een dag per week in het DGT team centraal van Levvel. 
  Zij is ook eigenaar van het Amsterdams Centrum voor Familie thera­pie, met als specialisme regulatieproble­ma­tiek bij het jonge kind en bij jongeren en hun gezin­nen, van waaruit zij nu overwegend als docent lesgeeft op diverse nascholings-opleidingsinstituten en leertherapie en supervisie heeft. Verder doet Yael bestuurswerk voor het NIP, is zij lid van de wetenschappelijke raad van het kenniscentrum K&J psychiatrie en lid van het college van specialismen GZ en PT.Lees meer
  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Spreker: drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).Lees meer
  Prof. dr. Hedwig van Bakel

  Spreker: Prof. dr. Hedwig van Bakel

  Hedwig van Bakel is GZ-psycholoog bij Youz, bijzonder hoogleraar bijzonder hoogleraar Infant Mental Health aan Tilburg University. Ze houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek naar de kwaliteit van de vroege ouder-kind interactie, preventie en hulpverlening aan baby's, peuters en kleuters en hun ouders. Hiernaast is zij IMH specialist en voorzitter van de Dutch Association Infant Mental Health (DAIMH).Lees meer
 • Reviews