Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op Sensorimotor Psychotherapy  (C2003)

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Met Sensorimotor Psychotherapy kun je aan je traumabehandeling ook de fysiologische connectie met het trauma toevoegen, als aanvulling op benadering vanuit emotie, cognitie en gedrag. Zo reguleer je het zenuwstelsel en fight-flight-freeze reacties. Op dit 2-daagse congres leer je de basisprincipes van Sensorimotor Psychotherapy, verdieping in combinatie met EMDR, werken in groepen of toepassing bij kinderen. Het congres wordt herhaald op 1 en 2 februari 2021.
 
 • Inhoud

  Zoals recent bekend is gemaakt, kunnen bijeenkomsten zoals dit congres weer doorgang vinden. We zijn hier erg blij mee. We moeten samen met de deelnemers, sprekers en de locatie Figi voldoen aan de lokale en RIVM richtlijnen. We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen indien nodig aanpassingen doorvoeren. Meer informatie over de corona maatregelen bij Hotel Theater Figi vind je op de site van Figi of kijk hier en voor de theaterzalen hier. Deelnemers ontvangen begin september bericht met de laatste informatie over het congres en de gezondheidscheck.

  Inhoud
  Onderzoek toont aan dat trauma en ervaringen in de vroegkinderlijke hechting worden opgeslagen in het lichaam. Kennis van en aandacht voor lichamelijke signalen zoals houdingen, gebaren, bewegingen en spreekstijl verrijken je diagnostiek en behandeling.

  Sensorimotor Psychotherapy is een goede aanvulling op de benadering vanuit emoties, cognities en gedrag. Je voegt een extra laag toe, namelijk de fysiologische connectie met het trauma, die o.a. leidt tot fight-flight-freeze reacties. Deze benadering is uitstekend te gebruiken als aanvulling op andere behandelvormen, zoals EMDR.

  Het tweedaagse programma bestaat uit lezingen en ervaringsgerichte werksessies met de focus op sensorimotor psychotherapy. De sprekers zijn experts die gecertificeerd zijn in Sensorimotor Psychotherapy zoals Tony Buckley en Anneke Vinke.  Tony verzorgt zijn onderdelen in het Engels. De rest van het programma is in het Nederlands.

  De eerste dag kent een plenair karakter. Je leert de basisprincipes van Sensorimotor Psychotherapy en verrijkt je kennis met (interactieve) lezingen over diverse onderwerpen zoals:

  • Neurobiologie
  • Gehechtheid
  • Trauma
  • Polyvagaaltheorie

  De tweede dag staat in het teken van ervaringsgerichte keuzesessies over de basisbeginselen, verdieping op het gebied van de combinatie met EMDR en werken met groepen of de toepassing bij kinderen en jongeren.

  Wat leer je?

  • Je leert hoe fysieke processen en patronen een rol spelen in het ontstaan voor gehechtheidsrelaties en wat dit betekent voor therapeutische interventies
  • Je leert hoe de polyvagaaltheorie en neuroceptie lichaamsgericht kunnen worden toegepast binnen behandeling
  • Je ontwikkelt vaardigheden op het gebied van body tracking en het signaleren van trauma in en via het lichaam
  • Je leert hoe een goede lichaamsgerichte blik je diagnostiek en behandeling verrijkt
  • Je leert wat de basiselementen zijn voor Sensorimotor Psychotherapy
  • Je krijgt tips en trics voor goede zelfzorg en het voorkomen van somatische overdracht, compassiemoeheid en burn-out

  Afhankelijk van de gekozen workshops leer je aanvullend:

  • Hoe je de basisprincipes van Sensorimotor Psychotherapy integreert in je therapeutische attitude
  • De basistechnieken vanuit Sensorimotor Psychotherapy
  • De belangrijke verschillen tussen Sensorimotor Psychotherapy en EMDR en welke behandeling wanneer de voorkeur heeft
  • Indien je al opgeleid bent in Sensorimotor Psychotherapy hoe je dit kunt inzetten binnen het EMDR-protocol
  • Met kinderen en hun ouders de lichamelijke signalen naar het expliciete bewustzijn te brengen
  • Op een speelse manier met kinderen en ouders werken met gehechtheid, trauma en het lichaam
  • De kracht van groepen in het toepassen van Sensorimotor Psychotherapy om verandering in het dagelijks leven van cliënten te bewerkstelligen

  We kunnen je niet in twee dagen opleiden tot Sensorimotor Psychotherapist. Wel mag je rekenen op een verdieping van je kennis over trauma, neurobiologie en gehechtheid en lichaamsgericht werken en vaardigheden die je direct kunt toepassen bij cliënten.

  Ervaringsgericht keuze sessies
  Er zijn 2 rondes keuze-sessies, in ronde 1 zijn 3 sessies en in ronde 2 zijn 4 sessies.

  Ronde 1

  Sensorimotor Psychotherapy baseert zich op een aantal fundamentele principes die doorwerken in alle aspecten van de therapie. In deze workshop worden deze basisprincipes uitgediept en vervolgens staan we stil bij de toepassing. Zowel de attitude als basale lichaamsgerichte technieken zullen aan bod komen, waarbij de wijsheid van het lichaam centraal staat.
   
  Leerpunten

  • Kennis van de fundamentele principes van Sensorimotor Psychotherapy
  • Toepassing van deze principes in therapeutische attitude en
  • Lichaamsgerichte basistechnieken vanuit Sensorimotor Psychotherapy

  EMDR is een effectieve behandeling bij trauma, angsten en toenemend diverse andere klachten. SP richt zich o.a. op trauma en klachten samenhangend met ervaringen uit de ontwikkeling. Fysiek opgeslagen reacties en patronen worden hierbij verkent en bewerkt.  In deze workshop staan we stil bij de verschillen tussen EMDR en SP, wanneer je EMDR doet of SP en hoe SP EMDR kan aanvullen en versterken. In deze workshop verkennen we met jullie inzichten en toepassingen zoals naar voren gekomen binnen de EMDR Special Interest Group EMDR-SP.
   
  Leerpunten

  • je leert enkele belangrijke verschillen tussen EMDR en SP
  • je maakt kennis met overwegingen wanneer EMDR en wanneer SP een voorkeursbehandeling is
  • indien je SP kan toepassen krijg je suggesties hoe je dit kan inzetten binnen het EMDR  protocol.

  Deze sessie gaat over gehechtheid, trauma en het lichaam: lichaamsgerichte interventies in de ouder-kind behandeling

  In deze workshop gaan we theoretisch en praktisch aan de slag met lichaamsgerichte interventies in ouder-kind behandeling van trauma en gehechtheid. Naast aandacht voor het levensverhaal, is er aandacht voor de manier waarop dit verhaal zich manifesteert in het lichaam en bewegingspatroon van kind en ouder.  Allereerst wordt gewerkt aan lichaamsbewustzijn, aan het nieuwsgierig zijn naar het lijf. Daarna ontdekken cliënten en therapeut op aandachtige wijze samen wat het lijf te vertellen heeft en hoe dit past in het levensverhaal van een kind/jongere. 

  Leerdoelen
  Na afloop zijn de deelnemers in staat om lichamelijke signalen te zien, contact te maken met het lichaam, te werken in aandacht met kinderen en hun ouders en de lichamelijke signalen naar het expliciete bewustzijn te brengen. Er wordt geoefend met speelse manieren om te werken met gehechtheid, trauma en het lichaam. Daarbij staat de verbinding met het levensverhaal centraal. 

  Ronde 2

  Sensorimotor Psychotherapy baseert zich op een aantal fundamentele principes die doorwerken in alle aspecten van de therapie. In deze workshop worden deze basisprincipes uitgediept en vervolgens staan we stil bij de toepassing. Zowel de attitude als basale lichaamsgerichte technieken zullen aan bod komen, waarbij de wijsheid van het lichaam centraal staat.
   
  Leerpunten

  • Kennis van de fundamentele principes van Sensorimotor Psychotherapy
  • Toepassing van deze principes in therapeutische attitude en
  • Lichaamsgerichte basistechnieken vanuit Sensorimotor Psychotherapy

  EMDR is een effectieve behandeling bij trauma, angsten en toenemend diverse andere klachten. SP richt zich o.a. op trauma en klachten samenhangend met ervaringen uit de ontwikkeling. Fysiek opgeslagen reacties en patronen worden hierbij verkent en bewerkt.  In deze workshop staan we stil bij de verschillen tussen EMDR en SP, wanneer je EMDR doet of SP en hoe SP EMDR kan aanvullen en versterken. In deze workshop verkennen we met jullie inzichten en toepassingen zoals naar voren gekomen binnen de EMDR Special Interest Group EMDR-SP.
   
  Leerpunten

  • je leert enkele belangrijke verschillen tussen EMDR en SP
  • je maakt kennis met overwegingen wanneer EMDR en wanneer SP een voorkeursbehandeling is
  • indien je SP kan toepassen krijg je suggesties hoe je dit kan inzetten binnen het EMDR  protocol.

  Sensorimotor psychotherapie kan op verschillende manieren gebruikt worden binnen groepstherapie, de groep kan hierbij als spiegel fungeren of als deel van de ervaring zelf.
  Patiënten kunnen bijvoorbeeld tijdens de oefeningen aan den lijve ervaren op welke manier ze in contact staan met zichzelf en elkaar.
  Daarnaast kan onderzocht hoe overlevingsstrategieën en( gedrags)patronen zich in het lijf ontwikkeld hebben en nog steeds voelbaar zijn.
  In de groep kunnen deze oude patronen omgebogen worden, beweging worden verkregen daar waar verstarring is ontstaan of nieuwe bewegingen ontdekt worden. Dit met als doel om verandering in het dagelijks leven te verkrijgen.

  Leerpunten
  Binnen de workshop kan de deelnemer zelf de kracht van een groep en het sensorimotorisch werken ervaren. 

  Deze sessie gaat over gehechtheid, trauma en het lichaam: lichaamsgerichte interventies in de ouder-kind behandeling

  In deze workshop gaan we theoretisch en praktisch aan de slag met lichaamsgerichte interventies in ouder-kind behandeling van trauma en gehechtheid. Naast aandacht voor het levensverhaal, is er aandacht voor de manier waarop dit verhaal zich manifesteert in het lichaam en bewegingspatroon van kind en ouder.  Allereerst wordt gewerkt aan lichaamsbewustzijn, aan het nieuwsgierig zijn naar het lijf. Daarna ontdekken cliënten en therapeut op aandachtige wijze samen wat het lijf te vertellen heeft en hoe dit past in het levensverhaal van een kind/jongere. 

  Leerdoelen
  Na afloop zijn de deelnemers in staat om lichamelijke signalen te zien, contact te maken met het lichaam, te werken in aandacht met kinderen en hun ouders en de lichamelijke signalen naar het expliciete bewustzijn te brengen. Er wordt geoefend met speelse manieren om te werken met gehechtheid, trauma en het lichaam. Daarbij staat de verbinding met het levensverhaal centraal. 

  Overnachting
  Wil je een overnachting boeken? Bij de congreslocatie Figi in Zeist kun je een kamer reserveren op basis van beschikbaarheid. De kosten voor een overnachting en eventuele bijkomende kosten zijn voor eigen rekening. Stuur een mail naar hotelgroups@figi.nl onder vermelding van datum, naam en naam van congres van de RINO Groep. Het speciale tarief bij éénpersoonsgebruik is € 79 per nacht inclusief ontbijt exclusief stadsbelasting. Bij tweepersoonsgebruik € 89 per nacht inclusief ontbijt exclusief stadsbelasting. Als via andere wegen een reservering gemaakt wordt, is deze prijs niet geldig.
   

  Maatregelen

  Dit congres kan ook onder de nieuw aangekondigde maatregelen op de persconferentie van 18 september doorgang vinden in Figi. Figi voldoet aan de maatregelen van de gemeente Zeist, veiligheidsregio Utrecht, RIVM en overheid. Daarnaast zien zij extra toe op de naleving hiervan.

  Naast de algemene hygiënemaatregelen wordt er bij Figi volgens diverse protocollen gewerkt. Zo gelden er looproutes en plattegronden, waarbij conform de richtlijnen 1,5 meter afstand gehouden wordt in de verschillende ruimtes. Het aantal deelnemers is beperkt. Figi zorgt dat iedereen bij elk onderdeel een zitplaats heeft. De catering is aangepast aan de richtlijnen. Figi maakt voor het binnenklimaat gebruik van een luchtbehandelingssysteem van Holland Heating. Per ruimte wordt er verse buitenlucht ingeblazen en lucht afgezogen, de lucht wordt in Figi niet ‘hergebruikt’. Daarnaast is er voldoende gratis parkeergelegenheid zodat je indien gewenst met eigen vervoer kunt komen. Ook doen we vooraf een verplichte gezondheidscheck met elke deelnemer. Meer informatie vind je op de website van Figi


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  2 dagen van 9.30 - 17.00 uur

  Datums

  maandag 21 september en dinsdag 22 september

  Locatie

  Hotel Figi, Zeist
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Psychiater
  • Jeugdarts
  • Psychotraumatherapeut
  Ook psychomotorisch therapeuten en psychosomatische therapeuten (aangesloten bij SOLKNet) zijn van harte welkom.
  Heb je een hbo-opleiding gevolgd en veel ervaring in het werken met getraumatiseerde cliënten, dan vragen we je om informatie over je werkervaring en (aanvullende) opleiding aan ons toe te sturen zodat we kunnen inschatten
   of je je kunt inschrijven.

 • Docenten
  Berrith Augustus

  Berrith Augustus

  Berrith Augustus is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, geregistreerd MBT-basistherapeut, gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapy en hypnotherapeut in opleiding. Berrith heeft jarenlang ervaring in de behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma. Ze werkt o.a. met therapiegroepen vanuit mentaliseren bevorderend kader, zowel verbaal als non-verbaal/ervaringsgericht. De laatste jaren gebruikt ze in de groepen ook Sensorimotor Psychotherapy.Lees meer
  Tony Buckley

  Tony Buckley

  Tony Buckley holds a Bachelor of Arts degree with Honors in Counselling and is a certified Sensorimotor Psychotherapist, an experienced teacher and supervisor. Tony has also earned a Certificate of Education, Diploma in Gestalt Therapy and a Certificate in Advanced Studies Supervision. He is the manager of the Counselling and Trauma Service for Transport for London (London Underground) which offers a time-limited trauma service. He is on the teaching faculty of the Sensorimotor Psychotherapy Institute and is the chair of the UK Association of Sensorimotor Psychotherapists. Tony has over 20 years experience in the therapeutic field which includes private practice, managing a university counselling service and 12 years in the field of adolescent counselling.Lees meer
  drs. Jan de Vries

  drs. Jan de Vries

  Drs. Jan de Vries is Gezondheidszorgpsycholoog, EMDR practioner VEN, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP en gecer­tifi­ceerd in Sensorimotor Psychothera­py®. Jan werkt als behandelaar en praktijkopleider bij GGZ ZO!-zorgoplossingen; gespecialiseerd in Problematische Gehechtheid, met adoptie samenhangende vragen, Trauma, Autisme en FASD bij kinderen en jongeren.
  Samen met Gerrie Douma is hij coördinator van de SIG EMDR-SP.Lees meer
  Gerrie Douma

  Gerrie Douma

  Drs. Gerrie Douma is klinisch psycholoog, EMDR Practitioner VEN en Level II opgeleid in Sensorimotor Psychothera­py®. Gerrie werkt als behandelaar in psychotherapiepraktijk Heechein, en is als praktijkopleider verbonden aan KIEN. Zij heeft zich gespecialiseerd in de gevolgen van vroegkinderlijk trauma en de behandeling van complex trauma en dissociatie bij volwassenen.
  Samen met Jan de Vries is zij coördinator van de SIG EMDR-SP.Lees meer
  drs. Milka van Est

  drs. Milka van Est

  Milka van Est is psychiater en gecertificeerd Sensorimotor therapeut. De splitsing tussen lichaam en geest heeft haar altijd bevreemd. “We hebben geen lichaam, we zíjn een lichaam”. Ze is werkzaam in haar vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor complex trauma en dissociatieve problematiek. Tevens is zij voorzitter van SPIPA-NL, de Nederlandse vereniging voor Sensorimotor Psychotherapy.Lees meer
  dr. Hanneke Kalisvaart

  dr. Hanneke Kalisvaart

  Hanneke Kalisvaart is psychomotorisch therapeut, gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapy en sinds 2020 trainer voor deze methode. Ze werkt voor Altrecht psychosomatiek, Eikenboom en is gepromoveerd op het onderwerp body-relatedness in somatic symptom disorder.
   
  Publicaties:
   
  Spaans, J., Kalisvaart, H. & Jonker, K. (2017). Sensorimotorische psychotherapie. In: J. Spaans, J. Rosmalen, Y. van Rood, H. van der Horst & S. Visser (red.). Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (pp. 387-402). Houten: Uitgeverij LannooCampus.
   
  Kalisvaart, H. (2019). Body-relatedness in somatic symptom disorder. Proefschrift Universiteit Utrecht https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/381135Lees meer
  drs. Fieke Klein Wassink

  drs. Fieke Klein Wassink

  Drs. Fieke Klein Wassink is gz-psycholoog, EMDR- en Sensorimotor Psychotherapy gecertificeerd. Ze heeft 35 jaar ervaring in de behandeling van gedragsproblemen en trauma zowel bij diverse aspecten van jeugdzorg als begeleiding van volwassenen. Ze integreert verschillende methodes, zowel klassiek (cognitive gedragstherapie) en modern (EMDR, Sensorimotor Psychotherapie). 
  Haar loopbaan begon met psychodiagnostiek van jongeren en coaching/supervisie van sociaal werkers in diverse functies. Deze gebieden zijn in de loop der jaren uitgebreid met therapie aan jongeren en volwassenen, interimmanagement in ambulante en residentiële zorginstellingen, training van professionals en  onderwijs (o.a. Han-Kun masteropleiding). Fieke verricht psychodiagnostisch onderzoek in eerste en tweede lijn, o.a. voor het NIFP.  Fieke is Registerpsycholoog NIP/ Kinder en Jeugd, EMDR-gecertificeerd en heeft de opleiding Sensorimotor Psychotherapy afgerond en assisteert bij diverse trainingen op het gebied van SP. In de individuele begeleiding werkt Fieke desgewenst met behulp van paarden. 
   
  Lees meer
  Mirjam Plomp

  Mirjam Plomp

  Mirjam Plomp is gecertificeerd Sensorimotor Psychotherapeut. Zij werkt in een vrijgevestigde praktijk en heeft veel ervaring in het werken met volwassen met complex trauma en persoonlijkheidsproblematiek.Lees meer
  dr. Anneke Vinke

  dr. Anneke Vinke

  Dr. Anneke Vinke is GZ-psycholoog & Orthopedagoog Generalist. Zij is verder geregistreerd als Lichaamsgericht Werkend Psycholoog-NIP, Registerpsycholoog en supervisor Kind & Jeugd NIP, en gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapy. Daarnaast verzorgt zij voor het NIFP civielrechtelijke onderzoeken. Zij is sinds 2006 gastmedewerker bij de Universiteit Leiden, Master Forensische Gezinspedagogiek. Anneke specialiseerde zich in de behandeling van gehechtheid en trauma bij geadopteerden en pleegkinderen en behandelt als vrijgevestigde in haar praktijk zowel jeugd als volwassenen.Lees meer
 • Reviews
  Reviews