Berrith Augustus

Berrith Augustus
Berrith Augustus is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, geregistreerd MBT-basistherapeut, gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapy en hypnotherapeut in opleiding. Berrith heeft jarenlang ervaring in de behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma. Ze werkt o.a. met therapiegroepen vanuit mentaliseren bevorderend kader, zowel verbaal als non-verbaal/ervaringsgericht. De laatste jaren gebruikt ze in de groepen ook Sensorimotor Psychotherapy.