Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie bij complexe/multiprobleem-gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen (50 uur)  (GV17J)

€ 1545,-

Inschrijven is niet (meer) mogelijk.

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe behandel je gezinnen met complexe problemen die draaien om de gedragsproblemen van hun puber of adolescent? Leer hoe je de krachten en beperkingen in kaart brengt en oefen met cognitief gedragstherapeutische interventies die het gezin ondersteunen. Zo breng je niet alleen het gezond functioneren van de ouders, maar ook de ontwikkeling van de jongeren weer op gang.
 
 • Inhoud

  Deze vervolgcursus is gericht op (complexe/multiprobleem) gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Er is tevens een vervolgcursus cognitieve gedragstherapie bij gezinnen met jonge kinderen. De twee vervolgcursussen zijn zo op elkaar afgstemd dat ze afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden als 50-urige cursus of samen als 100 uur.

  In de cursus wordt aandacht besteed aan de analyse van pathogeen gezinsfunctioneren waarbij de nadruk ligt op de gedragsproblemen van de jongeren (12-21 jaar) in en buiten het gezin. Krachten en (psychopathologische) beperkingen van individuele gezinsleden worden in kaart gebracht evenals onderhoudende (dis)functionele interactiepatronen binnen het gezin. Aan bod komen (evidence based) cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op het ondersteuning/optimaliseren van het gezinsfunctioneren, het ouderschap en het stimuleren/weer op gang brengen van de ontwikkeling van de jongere. Ook individuele behandelinterventies gericht op de jongere (jongens en meisjes) worden behandeld.

  Schema opleiding cognitieve gedragtherapie

  Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

  Wat leer je?

  • Je bent in staat met het gezin, de ouders en de jongere een werkrelatie op te bouwen die diagnostiek en behandeling mogelijk maakt.
  • Je bent in staat krachten en (psychopathologische) beperkingen van individuele gezinsleden evenals onderhoudende (dis)functionele interactiepatronen binnen het gezin in kaart te brengen en te analyseren.
  • Je bent in staat om op grond van de (gezins)analyse en de behandelrichtlijnen samen met de ouders en de jongere behandeldoelen te stellen.
  • Je hebt kennis van en ervaring opgedaan met cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op de gevolgen van individuele (intergenerationele) problematiek van ouders, pathogeen gezinsfuntioneren, het (weer) op gang brengen van de ontwikkeling van de jongere om geweld in en buiten het gezin te voorkomen.
  • Je hebt theoretische en wetenschappelijk kennis van en praktisch geoefend met (werkzame bestanddelen van) als effectief of veelbelovend aangemerkte cognitief gedragstherapeutische interventies voor de behandeling van jongeren met de nadruk op cluster B problematiek. Hierbij moet je ook denken aan onderliggende internaliserende problematiek en ernstige traumata.

  Werkwijze

  De inhoud van de cursus sluit aan op de kennis en vaardigheden opgedaan in de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Aan bod komen de interventies die als effectief of als veelbelovend zijn aangemerkt in de behandeling van complexe/multiprobleem gezinnen en de behandeling van jongeren met cluster B problematiek: onder andere forensische gezinstherapieën (FFT), ART, schematherapie. De theoretische en (nieuwste) wetenschappelijke onderbouwing van deze interventies komen aan bod, evenals het monitoren van behandeleffect. Je maakt kennis met het behandelprotocol en het toepassen van werkzame bestanddelen uit deze evidence based interventies met behulp van (video)demonstraties en praktische oefeningen.

  Aan de hand van (eigen) casuïstiek oefen je met het opstellen van een (gezins)analyse (holistische theorie, functionele analyse en betekenisanalyse). Op basis van de geldende richtlijnen en de analyse van (eigen) casuïstiek wordt een behandelplanning gemaakt waarbij geoefend wordt met het (volgordelijk) selecteren van cognitief gedragstherapeutische interventies voor het werken met complexe/multiprobleem gezinnen en jongeren met veelal cluster B problematiek. In de cursus wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek intensief geoefend met (gezinsgerichte) cognitief gedragstherapeutische interventies voor deze doelgroep.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums

  Omvang

  8 dagen van 14.00 - 21.15 uur

  Datums

  data worden z.s.m. bekend gemaakt

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus gedragstherapie succesvol afgerond.

 • Docenten
  drs. Erik Jongman

  drs. Erik Jongman

  Erik Jongman is psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt bij Spirit Jeugdhulp en De Waag – polikliniek Kindermishandeling van de Forensisch zorgspecialisten. Daarnaast is hij hoofddocent adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO Groep.Lees meer
 • Literatuur
  Je dient te beschikken over één of meer boeken; exacte titels worden z.s.m. bekend gemaakt.
 • Reviews