Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

Post-hbo opleiding ggz-agoog  (GAOUD)

Coach herstel en rehabilitatie


 

Feiten

 • Omvang: 21 dagen van 9.30 - 16.30 uur (lesdag 1 tot ca. 21.00 uur)
 • Datums: start 26 september 2016, overige data worden z.sm. bekend gemaakt
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Dirk den HollanderEric AlbersRoderick Jansenprof. dr. Frank KortmannGerard LohuisFrank Meeuwsendr. Michiel de Vries RobbéToon WalravensJean-Pierre Wilken
 • Docenten

 • Kosten: € 4.950
 • Cursuscode: GAOUD

Voor wie

 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

U ontvangt een certificaat ggz-agoog indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.
Naast het certificaat ggz-agoog krijgt u na toetsing het diploma rehabilitatiecoach-consulent.

De ggz-agoog is een gespecialiseerde maatschappelijk werker of sociaal pedagogisch hulpverlener. GGZ Nederland heeft een nieuw beroepscompetentieprofiel ontwikkeld voor de ggz-agoog, die een eigen plaats heeft in de beroepenstructuur van de ggz. Herstel en herstelondersteuning vormen het inhoudelijk kader van de opleiding en lopen er als een rode draad doorheen. Soms, met name wanneer het cliënten met aangeboren beperkingen betreft, spreken we van participatie en ontwikkeling, omdat het technisch gezien niet om een herstelproces gaat. Inhoudelijk gaat het echter om dezelfde principes.

De opleiding ggz-agoog is een door het Centraal Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen (COOAB) erkende leergang. De opleiding is inhoudelijk vormgegeven volgens het beroepscompetentieprofiel ggz-agoog.

Wat leer je?

 • U verwerft specifieke kennis en vaardigheden om zich te kunnen profileren als ggz-agoog.
 • U leert het krachtgericht werken en herstelgedachten verder te integreren.
 • Als coach herstel en rehabilitatie combineert u uw eigen aanpak met relevante behandelmethoden en met nieuwe ingebrachte zienswijzen binnen de opleiding. Hiermee kunt u uw omgeving op maat helpen en ondersteunen.
 • U leert uw coachende rol bij vakinhoudelijke kwesties meer vorm te geven.

Inhoud

Herstel staat centraal binnen de opleiding. U leert om als ggz-agoog vanuit ‘de herstelgedachte’ te werken en anderen hierbij te ondersteunen. De hierna genoemde onderwerpen worden binnen dit kader behandeld: feedback geven en ontvangen, herkennen van communicatiestijlen, het omgaan met weerstand en het herkennen en voorkomen van (dreigende) conflicten en strijd. Hierbij leert u om te gaan met de scheidslijn tussen vakinhoudelijke kwesties en persoonlijk functioneren tijdens het coachen van collega’s. Met name komt aan de orde waar de scheidslijn ligt tussen wat bij de gecoachte hoort en wat bij de coach. Daarnaast zullen Hersteldocenten (docenten met ervaringsdeskundigheid) een belangrijke plaats krijgen binnen deze opleiding. 

De opleiding bestaat uit drie blokken:

1. Psychiatrie
In het eerste blok staat het werken vanuit het biopsychosociaal model centraal bij het vergroten van de kennis over de belangrijkste psychische/psychiatrische stoornissen, inclusief ontwikkelingsstoornissen, intellectuele beperkingen en verslaving. Dit model vertoont veel overeenkomsten met het hersteldenken en de integrale rehabilitatiebenadering waarin ook de mens als geheel voorop staat. Wat u in feite leert is hoe alle vormen van behandeling en ondersteuning binnen de ggz een plaats kunnen krijgen als vorm van herstelondersteunende zorg. Dit houdt ook altijd in: het samenwerken met ervaringsdeskundigen. Didactisch wordt van u gevraagd literatuur te bestuderen over psychische stoornissen, deze samen te vatten en een eigen casus uit te werken over de desbetreffende problematiek in het biopsychosociaal model. Verder wordt er geoefend met diverse rollen met betrekking tot de bejegening van specifieke cliënten en kunt u zelf ervaring opdoen als cliënt en als hulpverlener. Ook wordt er geoefend in de eigen praktijk, want alleen daar vindt ‘het echte leren’ plaats.

2. Veiligheidsdenken
In dit blok doet u kennis op over het doel en de verschillende vormen van dreigingsmanagement. Hierbij wordt direct de relatie met herstel gelegd: op welke wijze kan een risico-analyse ingepast worden binnen een herstel- en krachtgerichte werkwijze? Daarnaast komt aan de orde hoe dit zich verhoudt tot algemene diagnostiek bij een cliënt/casus. Wat zijn de belangrijkste risicofactoren voor diverse soorten (delict)gedrag (agressie/geweld/stalking)? Er is aandacht voor eventuele protectieve factoren (‘krachten’!) en hoe die te gebruiken in het licht van herstel.

3. Methodische kaders en hoe te handelen
Het laatste blok draagt bij aan een positieve ontwikkeling van uw persoonlijke professionaliteit (vaardigheden en houding) in het functioneren op het werk in de breedste zin, dus individueel, als teamlid en collega, als behandelaar of begeleider en collega/ketenpartner in het werkveld. De discrepantie tussen 'empowerment denken' en 'doen' is groot, zowel binnen als buiten de zorg. Een veelgestelde vraag is: hoe empower ik mijn omgeving? Binnen de opleiding maakt u kennis met de elementen (klantgerichtheid, echtheid, samenwerken, empoweren en de omgeving die bereid is om steeds nieuwe dingen te leren) die het verschil maken tussen matige en excellente hulpverlening wanneer zij in relatie met elkaar worden gebracht.

Werkwijze
U krijgt veel ruimte om te oefenen en uw eigen leervragen in te brengen. Tijdens uw werk en binnen de opleiding reflecteert u op uw eigen handelen en leerproces. Kennis, vaardigheid en attitude worden getoetst tijdens het portfolio groepsgesprek.

Toetsen

Het examen van de post hbo-opleiding ggz-agoog bestaat uit de volgende onderdelen:
• Actieve deelname aan cursorische onderwijsonderdelen
• Mondelinge en schriftelijke kennis- en vaardigheidstoetsen w.o. gevalsbeschrijvingen
• Portfolio groepsgesprek
• Eindopdracht met als onderdeel een reflectieverslag van uw eigen ingebrachte leerdoelen

Certificaat

U ontvangt een certificaat ggz-agoog indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.
Naast het certificaat ggz-agoog krijgt u na toetsing het diploma rehabilitatiecoach-consulent.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wilt u gezamenlijk met uw hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op uw verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Literatuur & Benodigdheden

• J.P. Wilken & D. den Hollander (2012) - Handboek integrale rehabilitatie behandeling. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Uitgeverij SWP. ISBN 9789088503214.
• U. Kröger, P. Schaftenaar, P. van der Helm & J. van Vliet (2013) - Leefklimaat in de klinische forensische zorg. Uitgeverij SWP. ISBN 9789088503283.
• J. van Os (2014) - De DSM-5 voorbij. Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Uitgeverij Diagnosis. ISBN: 9789491969003.
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum wordt u geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heeft u altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Dirk den HollanderEric AlbersRoderick Jansenprof. dr. Frank KortmannGerard LohuisFrank Meeuwsendr. Michiel de Vries RobbéToon WalravensJean-Pierre Wilken
 • Docenten

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GAOUD zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl