IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie  (IM2412)

Onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist

€ 1.280

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe help je ouders (met psychische problemen) een band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je welk effect bepaalde ervaringen hebben op ouderschap en hoe je deze ouders en kinderen ondersteunt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van de opleidingstrajecten IMH-consulent en IMH-specialist.
 
 • Inhoud

  Elke ervaring en elk probleem wordt belicht en behandeld vanuit het ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren, en de invloed hiervan op de ouder-kindrelatie. Het model waarin ontwikkeling gezien wordt als kind, ouder en omgevingsfactoren die elkaar continu beïnvloeden, wordt het transactioneel ontwikkelingsmodel genoemd. Dit model helpt om het ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren te begrijpen.

  Problemen waarmee jonge kinderen vaak aangemeld worden zijn voeden, eten, huilen, slapen en gedrag. De vraag of het hier om tijdelijke voorbijgaande problemen gaat of dat het om symptomen gaat van ernstigere problematiek wordt belicht vanuit het transactioneel ontwikkelingsmodel. Bij specifieke problemen bij de ouder zoals psychiatrische problematiek of onverwerkt trauma wordt de ouder niet alleen als volwassene met eigen problematiek gezien, maar ook vanuit het ouderschap. Als ouder die het beste voor het kind wil, maar ook als ouder die mogelijk vanuit eigen problematiek ongewild en onbedoeld minder beschikbaar is. Er wordt stilgestaan bij de vraag welk effect dat heeft op de beleving van het ouderschap en op de relatie met het kind. Belangrijk hierin is het evenwicht tussen risico- en beschermende factoren en de veerkracht in het gezin of sociale omgeving.

  Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist. Je volgt eerst module 1; daarna is het om in je eigen tempo de route IMH-consulent of de route IMH-specialist te volgen. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules. Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Screening, Triage en Diagnostiek, Classificeren
  • Classificatiesysteem (DC 0-5)
  • Gezonde en verstoorde ontwikkelingsprocessen
  • Gezonde en verstoorde relatieprocessen
  • Screeningsinstrumenten: Risicolijst (trias van Papousek)
  • Observatie-instrumenten EAS, FEAS, AMBIANCE
  • Diagnostische instrumenten: WMCI
  NB: de EAS, de WMCI en de Ambiance worden besproken, de FEAS wordt uitvoeriger behandeld en kun je na afloop zelf toepassen

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over de gezonde en pathologische ontwikkeling en stoornissen bij jonge kinderen in de context waarin zij opgroeien.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in het observeren en analyseren van dyadische en triadische processen, waarbij gekeken wordt naar zowel kind-, ouder-, als hulpverlener- en omgevingsfactoren.
  • Je doet ervaring op met gericht met deze jonge gezinnen aan de slag te gaan in lijn met je professionaliteit, door het gebruik van de juiste benadering, gedegen onderzoek, observaties, begeleiding, signalering en behandeling of door het doen van een gegronde doorverwijzing.
  • Je bent in staat om de FEAS af te nemen en in je werkzaamheden te gebruiken.
  • Je doet inzicht op over de DC 0-5 en hoe deze je in de praktijk kunt gebruiken.
  • Je leert over verschillende instrumenten en mogelijkheden om de ouder-kindrelatie te beoordelen.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  Ten behoeve van de accreditatie vindt er toetsing plaats. Tijdens de eindtoets dien je een FEAS te scoren, die voor 85% moet overeenkomen met de score van de docent. Deze FEAS-score en een door de docent aangeboden casusbeschrijving gebruik je om het model van Belsky in te vullen en een geïntegreerd beeld te schrijven van de ouder-kindrelatie samen met de factoren die een rol spelen bij de eventuele stagnatie in de ontwikkeling van het kind.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Di. 5 november 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 19 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 3 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 17 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 24 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • Geestelijk verzorger
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

  De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
  Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.
   

 • Docenten
  drs. Margreet Hornstra Moedt

  drs. Margreet Hornstra Moedt

  Margreet Hornstra Moedt is al ruim 10 jaar IMH-specialist en als zodanig lid van de vereniging DAIMH. Ze werkt als Gz-psycholoog en psychotherapeut bij Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, onder andere bij de polikliniek 0-6. Sinds augustus 2019 is ze hoofdopleider van de IMH-opleidingen met de focus IMH-specialist. Verder is Margreet lid van de opleidingscommissie en de curriculumcommissie, en sinds 2018 docent bij de IMH-opleiding van de RINO Groep. Daarvoor heeft ze lesgegeven als IMH-docent bij verschillende Gz-opleidingen en bij de opleiding tot schoolpsycholoog.Lees meer
 • Reviews