Start op:

Kosten: € 565

incl. lunch en digitale literatuur

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 3 januari 2023, tenzij eerder vol

TOP-3 methodiek samenwerken voor veiligheid  (B2357)

Bij relaties en gezinnen die worstelen met structurele onveiligheid richten hulpverleners zich vaak op de aanpak van afzonderlijke problemen zonder de onveiligheid zelf doeltreffend aan te pakken. De TOP-3 methodiek voor netwerkzorg van Stichting Civil Care biedt professionals en organisaties een raamwerk bij het opstellen en uitvoeren van een concreet en integraal veiligheids-, zorg- en herstelplan. In deze module leer je hoe je deze methodiek in jouw eigen praktijk kunt toepassen.
 

Feiten

 • Omvang: 2 dinsdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 7 februari en 21 maart 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Danielle van Asdrs. Eefke Custers
 • Docenten

 • Kosten: € 565
 • Cursuscode: B2357

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Systeemtherapeut, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Linda Vogtländer en Sander van Arum van Stichting Civil Care ontwikkelden een systeem- en veiligheidsgerichte TOP-3 methodiek voor netwerkzorg. Dit is gebaseerd op de landelijke visie ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’. In Nederland wordt in steeds meer regionale samenwerkingsverbanden de samenwerking tussen organisaties van zorg en justitie volgens deze visie vormgegeven. Om professionals te trainen in deze werkwijze verzorgt de Stichting Civil Care in partnerschap met de RINO Groep deze basismodule. 

Op uitvoerend niveau werken volgens de landelijke visie vraagt om een aantal randvoorwaarden. Als eerste is van belang dat verschillende beroepsgroepen op gelijke wijze de focus op onveiligheid richten, daarbij dezelfde taal spreken en met hetzelfde plan werken, oftewel: 1 focus, 1 taal, 1 plan! Hiertoe is de basismodule TOP-3 methodiek voor netwerkzorg ontwikkeld. De methodiek is een redeneer- en beslismodel om transparant met cliënten en met alle beroepsgroepen in gesprek te gaan over onveiligheid in huiselijke kring. 

De TOP-3 methodiek van Stichting Civil Care biedt professionals en organisaties een raamwerk dat zij gezamenlijk kunnen inzetten bij het met de cliënten opstellen en uitvoeren van een concreet veiligheids-, zorg- en herstelplan. Het helpt bij het ordenen van relevante informatie over onveiligheid en bij het concretiseren, taxeren en prioriteren ervan. Dit leidt tot een gedeelde visie en een stapsgewijze transparante aanpak, en vergemakkelijkt het samenwerken met alle betrokkenen aan het gezamenlijke doel van veiligheid. Het basisformat TOP-3 methodiek dat in deze opleiding wordt gebruikt is een werkdocument en biedt de ruggengraat van het veiligheidsplan, het hulpverleningsplan en het herstelplan bij gefaseerde netwerkzorg.

De basismodule is bedoeld voor leden van alle beroepsgroepen die een start willen maken met het werken en samenwerken volgens deze landelijke visie en met de TOP-3 methodiek®.

 


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Beoogde effect basismodule voor de dagelijkse praktijk:

 • je hebt beter zicht op wat gefaseerde samenwerking oplevert
 • je kunt duidelijker formuleren wat onveiligheid concreet is en leert faseren en prioriteren
 • je kunt de eigen expertise gericht inzetten voor de veiligheid
 • je kunt met de focus op veiligheid transparanter in gesprek gaan met cliënten en collega’s
 • je kunt het geleerde overdragen binnen je eigen team
 • je kunt (onderdelen) van het basisformat gebruiken als basis voor het eigen, of het samen met anderen te ontwikkelen regionale veiligheidsplan, hulpverleningsplan en herstelplan
 • je hebt ervaren hoe je met hulp van de thema’s uit het basisformat TOP-3 methodiek een overleg met cliënten en/of met enkele professionals kunt houden waarbij op methodische wijze een gedeelde visie op de onveiligheid en op de aanpak van de onveiligheid tot stand komt.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Maatschappelijk werker

Inhoud

Dag 1: Kernvaardigheden TOP-3 methodiek
Je krijgt inzicht in het verschil tussen onveilige situaties en risicofactoren en tussen acute en structurele onveiligheid. Op basis van de eigen casus leer je onveilige situaties en risicofactoren te concretiseren, te taxeren op mate van onveiligheid en te prioriteren tot een TOP-3. Dit vergemakkelijkt het toepassen van het eigen afwegingskader van de vernieuwde meldcode. Je krijgt in de opleiding het basisformat voor de TOP-3 methodiek aangeboden. Het basisformat ondersteunt je bij systeemgericht en gefaseerd werken en waar mogelijk samenwerken om doelen te realiseren voor directe veiligheid, stabiele veiligheid en herstel. 

Dag 2: Praktijkgerichte verdieping 
Tijdens deze dag verdiepen we het begrijpen en werken met het basisformat voor alle fasen: directe veiligheid, risicogestuurde zorg en herstel. Er is ruimte voor alle vraagstukken en dilemma’s die de deelnemers tijdens het werken aan hun eigen casus tegengekomen zijn.   
Evenals tijdens de eerste dag staat het intensief samen oefenen centraal. Een belangrijk onderdeel vormt het gesprek met de cliënten over de (vermoedens van) onveiligheid. 
In de middag staan we stil bij het gebruiken van de TOP-3 methodiek bij het houden van een klein casusoverleg. Daarnaast leer je hoe het team het basisformat kan gebruiken om elkaar tijdens de casusbesprekingen te ondersteunen en scherp te houden bij het optimaal focussen op veiligheid in voor iedereen begrijpelijke taal.  

Toetsen

De cursus kent een praktijkopdracht van in totaal 6 uur investering.

In de opdracht werk je zelfstandig met het toepassen van de TOP-3 methodiek in je eigen casus. Je gebruikt de methodiek in gesprek met cliënten en een collega-professional die bij de casus betrokken is. De opdracht wordt binnen drie weken na de eerste opleidingsdag ingeleverd bij de opleiders. De persoonlijke feedback van de opleiders dient als basis voor de eindtoets die na afloop van de 2e dag moet worden ingediend. Hierna ontvang je het certificaat van de Basismodule.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Danielle van Asdrs. Eefke Custers
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2357 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl