Danielle van As

Danielle van As is opleider en hoofdbedrijfsvoering bij Civil Care.

Alles komt altijd wel weer goed, dat is mijn levensmotto. En dat is wat ik ieder kind en iedere volwassenen ook toewens, dat het weer goedkomt. Dat ik daar een klein steentje aan kan en mag bijdragen maakt mij blij.
Vanuit mijn achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker en bijna 14 jaar AMK en Veilig Thuis heb ik vele vormen van onveiligheid gezien. Ik ben zeer nauw betrokken geweest bij het opstarten van het Multi Disciplinair Centrum Kindermishandeling, in mijn ogen de start van de MDA