Datum:

Kosten: € 310

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Congres Kind en spel: trauma en systeemgericht werken  (C2204)

Dit congres is een must als je affiniteit hebt met het toepassen van spel. Experts nemen je mee in effectieve spelvormen bij (getraumatiseerde) kinderen en hoe je ouders betrekt bij speltherapie. Je krijgt in één dag volop actuele kennis en toepassingen van Yael Meijer, Theresa Foks-Appelman en Pim van der Pol, en keuzesessies met concrete handvaten voor lichaamsgerichte interventies, werken met vluchtelingenkinderen, interventies die de window of tolerance oprekken en ouder-kindspeltherapie.
 

Feiten

 • Omvang: 1 dag van 9.00 -17.00 uur
 • Datum: 10 juni
 • Locatie: Hotel Figi in Zeist
 • Sprekers: Ankie de GelderElse Goossensenbc. Theresa Foks-AppelmanMartijn Hell-Leeuwenhartdrs. Yael Meijerdr. Pim van der Poldr. Anneke Vinke
 • Sprekers

 • Kosten: € 310
 • Cursuscode: C2204

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)
 • Hulpverleners (algemeen)
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Jeugdzorgwerker, Vaktherapeut, Vaktherapeut (speltherapie) en Hulpverleners (algemeen)

De primaire doelgroep van dit congres zijn speltherapeuten, basispsychologen, orthopedagogen en vaktherapeuten die affiniteit hebben met het toepassen van spel. Ook welkom zijn professionals uit andere disciplines zoals leerkrachten, RT-ers, systeemtherapeuten of maatschappelijk werkers die werken met spel.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, Register Vaktherapie, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat als je de hele congresdag aanwezig bent geweest.

Als het leven ingewikkeld wordt, laten kinderen dat in hun gedrag zien. Spel kan een goede ingang bieden in diagnostiek en behandeling wanneer kinderen ingrijpende of traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Spelenderwijs kun je een kind helpen om de verstoring in de emotionele of sociale ontwikkeling op te lossen.

Tijdens het plenaire ochtendprogramma gaat Yael Meijer dieper in op het creëren van speelruimte binnen de 'window of tolerance' en het betrekken van ouders binnen de therapie. Theresa Foks-Appelman deelt de nieuwste inzichten over welke spelvorm je wanneer kunt inzetten en met welk beoogd resultaat. Pim van der Pol neemt ons mee in wat we geleerd hebben uit wetenschappelijk onderzoek naar spel, en wat momenteel bestudeerd wordt in Nederland. De nadruk in zijn lezing ligt op hoe je deze actuele inzichten toepast in het dagelijks werken met kinderen en hun gezinnen.

’s Middags volg je twee verdiepende sessies naar keuze. Martijn Hell vertelt over enkele elementen uit het programma Zachtjes balen. Zij leert je onder andere hoe je de spanningsmeter kunt gebruiken en geeft concrete interventies om spelenderwijs het mentaliseren te bevorderen. Anneke Vinke wil je leren hoe je kinderen met lichaamsgerichte interventies kunt helpen om emoties te reguleren, waarna je de speltherapie effectiever kunt hervatten. Else Goossensen laat je oefenen met het betrekken van ouders via therapeutische interventies in ouder-kind speltherapie. Ze deelt meer over goed-genoeg ouderschap en intersubjectiviteit aan de hand van speelsheid, acceptatie, nieuwsgierigheid en empathie. Ankie de Gelder heeft veel ervaring met speltherapie voor vluchtelingenkinderen en gaat onder andere in op systeem- en contextgericht werken met ernstig getraumatiseerde kinderen.
 
Wat leer je

 • Herkennen van stress- en traumagerelateerde signalen in je spelkamer 
 • Speelruimte creëren binnen een kleine window of tolerance 
 • De belangrijke ander van het kind binnen of buiten de spelkamer? Afwegingen ten aanzien van loyaliteit, autonomie, relationele veiligheid, generalisatie en hanteren van geheimen
 • Falen is het nieuwe leren: het belang van reflectie, intervisie en supervisie
 • Herkennen van spelthema’s in relatie tot de psychologische ontwikkeling van baby tot peuter
 • De betekenis van een spel begrijpen en daardoor een keuze kunnen maken in het aanbieden voor specifiek spel
 • Actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek toepassen in het dagelijks werk
 
Afhankelijk van de verdiepende sessies die je kiest, leer je:
 • Lichaamsgericht en neuro-geïnformeerd werken
 • Hoe je een kind door lichaamsgerichte interventies kunt helpen reguleren
 • Adequaat gedrag bij oplopende spanning herkennen en bekrachtigen
 • Interventies toepassen om mentaliseren te bevorderen en de window of tolerance op te rekken
 • Intersubjectiviteit gebruiken in het betrekken van ouders
 • Therapeutische interventies om ouder-kindspeltherapie te geven
 • Systeemgericht speltherapie inzetten na ernstige traumatische ervaringen zoals vluchten uit oorlogssituaties

Inhoud

Yael Meijer 
Een kind in de spelkamer is niet alleen: traumabehandeling binnen speltherapie
Als professional beschik je over een veelheid aan interventies om kinderen binnen hun speelruimte te helpen wanneer ze in hun ontwikkeling vastlopen door bijvoorbeeld angst, woedebuien, stressklachten, somberheid of problemen met hun zelfbeeld. Maar wat als een kind onder de tafel blijft zitten? Als een spel of verhaal zich niet ontvouwt en ontwikkelt? Als je vast lijkt te zitten als therapeut? Oftewel, als de speelruimte niet ontstaat? Aan de hand van een concrete casus gaan we in op de uitdagingen van speltherapie binnen een complex kader van trauma, pleegzorg en conflicten tussen de belangrijke volwassenen om de kinderen. 
 
Theresa Foks-Appelman
De therapeutische betekenis van spel van Aaien tot Zweven
We kijken naar een kind in therapie dat speelt en proberen het therapeutische proces te begrijpen. We kunnen wel tevreden zijn als een kind na een therapiesessie de indruk geeft dat het zich beter voelt, of als de ouders de therapeut prijzen omdat die het kind zo goed geholpen heeft.
Maar wat is er nu precies gebeurd? Met welk spel is de verandering of verbetering tot stand gekomen? Zijn er spelvormen, speelgoed of is er specifiek spelmateriaal dat een therapeutisch proces op gang kan brengen, stimuleren of juist verstoren? Vanuit het perspectief van de analytische theorie kunnen zeven expressieve spelthema’s worden herkend waarin spel, speelgoed en spelmateriaal worden gebruikt die passen in specifieke ontwikkelingsfasen van baby tot puber.
 
Pim van der Pol
Spelen is geen spelletje: wetenschappelijk onderzoek verkend en vertaald naar de praktijk
Evidence-based werken en speltherapie is een lastige combinatie. Elk kind heeft immers zijn eigen thematiek en hoe normeer je inhoudelijk spel? Toch wordt er wel degelijk onderzoek gedaan. Aan de hand van verschillende zienswijzen op spel kijken we naar (on)mogelijkheden van research van vorm en inhoud van spel. Pim gaat onder andere in op de vraag welke aspecten in de spelontwikkeling bijzondere aandacht verdienen. We sluiten de presentatie af met een kort rollenspel en discussie om de vertaling naar de praktijk te maken.

Je hebt keuze uit 2 van de onderstaande verdiepende sessies:
 

In deze verdiepende sessie maak je kennis met de ontroerende magie van het spel met schildpad handpop Toontje, die meehelpt om de 'window of tolerance' van ouders en kinderen te vergroten. Het spel met de schildpad is erop gericht dat ouders en kinderen van elkaar genieten en zelfvertrouwen opdoen, terwijl hun oren en ogen open blijven om samen de frustraties van alledag te onderzoeken. Je krijgt uitleg over de spanningsmeter uit het programma Zachtjes Balen, die ouders en kinderen zicht geeft op wat er gebeurt en wat je handig kan doen als de spanning oploopt.
 
Leerpunten
Je leert adequaat gedrag bij oplopende spanning te herkennen en bekrachtigen. Je oefent met eenvoudige woordjes, rijmpjes en spelletjes die het mentaliseren bevorderen: concrete interventies die de window of tolerance wat oprekken en die je in je eigen beroepspraktijk kunt gaan gebruiken.

In deze verdiepende sessie schenken we aandacht aan lichamelijke reacties in de spelkamer, binnen de context van speltherapie. Wat zie je tijdens spel en hoe kan je het verhaal van het lichaam en het verhaal van het spel verbinden? Wat doe je met een kind dat overactief of juist onderactief binnenkomt? Wat zie je, wat kan je doen om dit kind weer zo gereguleerd te krijgen dat het kan profiteren van de speltherapeutische interventie? Hoe leg je contact met het lichaam? Hoe benoem je lichamelijke signalen en hoe ga je er mee aan de slag?
Deze vragen staan centraal. Vanuit het kader van speltherapie en fasen in spelontwikkeling leggen we de relatie met lichaamsgericht werken. De theoretische onderbouwing komt uit het neurosequentieel model van therapeutisch handelen, de polyvagaal theory en sensorimotor psychotherapy. Voorbeelden komen uit eigen klinische praktijk en Engelstalige literatuur en onderzoek. 
 
Leerpunten
Je hebt kennis van en geoefend met lichaamsgericht en neuro-geïnformeerd werken, met specifieke aandacht voor: 

 • diverse niveaus van activatie (stress-systeem) bij het kind 
 • opmerken wat er speelt in het lichaam en dit betrekken in het spel
 • embedded relational mindfulness®
 • fysieke manieren om een kind te co-reguleren 

Wanneer ouders betrokken zijn bij de behandeling van hun kind, of er zelfs een actieve rol in spelen, vergroot dat de kans op een succesvolle therapie. Het versterken van de hechtingsrelatie tussen ouder en kind krijgt dan ook steeds meer aandacht in de behandeling van kinderen. Tegelijk roept dat ook vragen op; hoe betrek ik de ouder bij het spel van het kind, wie krijgt de regie, wat doen we wel en wat niet? Voelt het niet ongemakkelijk, zo’n ouder in de spelkamer? En wat als er disconnectie ontstaat?
In deze sessie verdiepen we ons in ouder-kind speltherapie. De hechtingstheorie en de theorie over intersubjectiviteit vormen daarbij de basis. Ieder traject is uniek. Je krijgt dan ook geen pasklare werkvormen aangereikt; je krijgt de kapstok voor ouder-kind speltherapie. We hangen de therapeutische interventies als het ware onder deze kapstok. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af, zodat je ervaart op welke manier ouder-kind spel van waarde kan zijn binnen jouw therapie.
 
Leerpunten
Je krijgt kennis van de theorie van intersubjectiviteit, goed-genoeg ouderschap en de vijf domeinen van ouderschap. We behandelen speelsheid, acceptatie, nieuwsgierigheid en empathie. Je ziet hoe spel ‘de derde partner’ kan zijn. Je kunt deze begrippen omzetten in therapeutische interventies binnen ouder-kind speltherapie.
 

Traumatische en ingrijpende gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat de ontwikkeling van een kind wordt bedreigd of vastloopt. In een therapeutische setting kan een kind in spel op een veilige manier laten zien met welke moeilijkheden het (onbewust) worstelt. Met voorbeelden en beeldmateriaal uit de praktijk verdiep je je kennis van op welke wijze spel helpt bij het verwerken van nare ervaringen en het leren reguleren van gevoelens en gedrag. We gaan in op het betrekken van het systeem rondom het kind, denk aan ouders, gezin en school.  Spel kan ook hierin een helpende en verbindende rol spelen.
Ankie heeft veel ervaring in het werken met vluchtelingenkinderen en zal in de casuïstiek ingaan op het werken met deze doelgroep.
 
Leerdoelen
Je leert scherper te observeren op traumagerelateerde problematiek in spel. Je leert hoe je spel kunt inzetten wanneer er sprake is van zeer ingrijpende gebeurtenissen zoals vluchten uit oorlogssituaties. Je leert hoe je spel systeemgericht kunt toepassen tijdens bijvoorbeeld gezinsbezoeken. Je wordt ook sensitiever in het signaleren van gedragsverandering als effect van speltherapie.
 

Overnachting
Wil je een overnachting boeken? Speciaal voor deelnemers van dit congres heeft Hotel Figi een kortingsactie: 10% korting met kortingscode 10%Figi22. De kosten voor een overnachting en eventuele bijkomende kosten zijn voor eigen rekening. Reserveer je hotelkamer bij FIGI via www.figi.nl en vul de kortingscode in bij je boeking. Reserveren gaat op basis van beschikbaarheid.Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Doelgroep

De primaire doelgroep van dit congres zijn speltherapeuten, basispsychologen, orthopedagogen en vaktherapeuten die affiniteit hebben met het toepassen van spel. Ook welkom zijn professionals uit andere disciplines zoals leerkrachten, RT-ers, systeemtherapeuten of maatschappelijk werkers die werken met spel.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat als je de hele congresdag aanwezig bent geweest.

 • Sprekers: Ankie de GelderElse Goossensenbc. Theresa Foks-AppelmanMartijn Hell-Leeuwenhartdrs. Yael Meijerdr. Pim van der Poldr. Anneke Vinke
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C2204 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl