Ankie de Gelder

Ankie de Gelder
Ankie de Gelder (1967) is speltherapeut bij Kentalis en heeft een eigen praktijk voor speltherapie. Ze heeft ervaring met diverse doelgroepen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar, waaronder kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, autisme en een (gedwongen) migratieachtergrond. Ze begeleidt kinderen en hun ouders en biedt ondersteuning aan de betrokken leerkrachten.Ze is actief in het Kennisnetwerk voor vluchtelingen en statushouders binnen de Federatie Vaktherapie.
Zij startte haar loopbaan als leerkracht in het basisonderwijs. Ze werkte eerst in het regulier en daarna in het cluster 2 onderwijs voor kinderen met communicatieve beperkingen.  Vanwege haar drive om kinderen te helpen die op sociaal-emotioneel gebied vast lopen en haar interesse voor spel, volgde zij de opleiding Speltherapie. Zij is ruim 20 jaar werkzaam als speltherapeut bij Kentalis (Afdeling Ambulante Zorg Utrecht) en heeft daarnaast sinds 2005 in Zeist een eigen praktijk voor speltherapie.