Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online opleiding e-health voor zorg- en hulpverleners  (E2203)

In samenwerking met eCarePro, RINO Zuid en RINO amsterdam

Online en blended behandelen van patiënten en cliënten wordt steeds meer dagelijkse praktijk. Deze vorm van e-health versterkt de zelfregie van de cliënt, terwijl je als behandelaar dichter en intensiever op het behandel- en ontwikkelingsproces zit. Deze online module richt zich vooral op hoe je geschreven taal en e-mailbegeleiding kunt inzetten om behandeltrajecten effectief te ondersteunen. Ook besteden we aandacht aan beeldbellen en andere communicatiemiddelen die bij e-health worden ingezet.
 

Feiten

 • Omvang: 3 maandagen van 13.00-16.00 uur
 • Datums: 14 en 21 maart en 25 april 2022
 • Locatie: online
 • Kosten: € 595
 • Cursuscode: E2203

Voor wie

 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • POH-GGZ
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts, POH-GGZ en Maatschappelijk werker

Deze opleiding met oefentraject is ontwikkeld voor zorgprofessionals die willen leren hoe je online en blended begeleiding succesvol kunt inzetten in de (eigen) praktijk. De opleiding is niet geschikt voor kinder- en jeugdtherapeuten.

Accreditaties

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Online en blended behandelen van patiënten en cliënten versterkt de zelfregie van de cliënt, terwijl je als behandelaar directer en intensiever betrokken bent bij het behandel- en ontwikkelingsproces van de cliënt. Uit onderzoek en in de praktijk is gebleken dat geschreven communicatie een zeer waardevolle aanvulling is op beeldbellen en telefonisch contact (zie ook dit artikel). In een kleine groep van maximaal 10 cursisten leer je hoe je aan de hand van taalanalyse beter kunt afstemmen op de patiënt/cliënt en sneller tot de kern kunt komen. Hoewel de opleiding een theoretische, wetenschappelijke basis kent (eCP-methodiek: methodiek voor online begeleiden via het geschreven woord), ligt de nadruk op de praktische toepassing en het methodisch analyseren en toepassen van taalaspecten. 

Wat leer je?

Na deze opleiding heb je concrete schriftelijke taalvaardigheden om professioneel en effectief met online en blended behandeling aan de slag te gaan in de behandelpraktijk.

Doelgroep

Deze opleiding met oefentraject is ontwikkeld voor zorgprofessionals die willen leren hoe je online en blended begeleiding succesvol kunt inzetten in de (eigen) praktijk. De opleiding is niet geschikt voor kinder- en jeugdtherapeuten.

Inhoud

Opzet opleiding
De opleiding kent drie verschillende werkvormen: 
1.    Zelfstudie: 2 online modules e-learning + handboek (5 uur) 
2.    Trainingssessies: 3 online bijeenkomsten met docent (3 x 2,5 uur online = 7,5 uur) 
3.    Praktijkervaring: 3 weken online proeftraject met proefpatiënt (7,5 uur)

Studiebelasting
De tijdsinvestering bedraagt 20 uur verspreid over vijf weken.
 
Trainingsbijeenkomsten
De trainingsbijeenkomsten bestaan uit drie dagdelen verspreid over vijf weken. Deze worden gebruikt om te ervaren wat de kracht is en wat de valkuilen zijn van online begeleiden en behandelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende oefeningen en realistische casuïstiek.  

Belangrijke onderwerpen die tijdens deze opleiding aan bod komen zijn:

 • Trends in de zorg en de toenemende vraag naar e-health in de dagelijkse praktijk
 • E-health toepassingen waarbij de zorgprofessional een belangrijke rol speelt
 • Werken met beeldbellen en andere communicatiemiddelen
 • Taalhandelingen en taalstrategie in de praktijk (werken volgens de eCP-methodiek) 
 • Werken met het AIS-online procesmodel bij online behandelen en begeleiden
 • Veiligheid en ethiek bij online werken
 • Zicht krijgen op eigen mogelijkheden, beperkingen én voorkeuren 
 • Online behandelen en begeleiden in de praktijk
Oefentraject met eigen proefpatiënt 
Tussen de tweede en derde online trainingsbijeenkomst vindt een proeftraject plaats. Dit is een intensief e-begeleidingstraject van drie weken met een proefpatiënt. Deze proefpatiënt is een psycholoog-acteur van eCarePro. Er wordt gewerkt met een realistische praktijksituatie met serieuze casuïstiek waardoor je kunt oefenen met de eCP-methode (methodiek voor online begeleiden via het geschreven woord). Deze methode is geschikt om de online (geschreven) communicatie van de zorgprofessional effectief vorm te geven, de berichten van een patiënt op gestructureerde wijze te analyseren en de (therapeutische) werkrelatie met de patiënt tot stand te brengen. Door middel van intervisie leer je de methode toepassen. Hierbij geeft de oefenpatiënt je gerichte feedback op het online begeleidings- en behandelproces. Het oefentraject dient als werkmateriaal voor de derde online trainingsbijeenkomst. 

Aanvullende informatie
Tijdens de opleiding gebruik je het handboek: ‘E-health: handboek voor hulp- en zorgverleners’ van Waringa en Ribbers (red.). Dit is een standaardwerk voor online begeleiden en behandelen met zowel theoretische achtergrondinformatie als praktische informatie voor het stap-voor-stap uitvoeren van een blended behandeltraject. Tevens bevat het boek een compleet uitgewerkt blended behandeltraject. 

De opleiding richt zich op professionals die volwassenen behandelen. Een opleiding online behandeling van jongeren is in ontwikkeling. 

Voor het faciliteren van de online trainingsbijeenkomsten maken we gebruik van de applicatie Zoom. Tijdens de online opleiding gebruik je voor het proeftraject van de online werkomgeving Pluform van eCarePro. Pluform en Zoom zijn veilig en volledig AVG-proof. 

Optioneel: Certificering en registratie eCarePro
Na afronding van deze opleiding ontvang je een certificaat van deelname. Indien gewenst kun je tegen een meerprijs van € 250 jouw eindresultaat laten toetsen aan de hand van een competentieformulier dat afgestemd is op de eisen van het International eCoach & eCounselor Register. Bij een positieve beoordeling ontvang je het keurmerk ‘Certified eCounselor’ en word je voor vijf jaar opgenomen in het Register. 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.
Kosten op aanvraag.

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Literatuur & Benodigdheden

 • ‘E-health: Handboek voor zorg- en hulpverleners’ (Waringa & Ribbers, 2018).

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: E2203 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl