Datum:

 • 11 feb 2021

Kosten: € 175

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Online seminar Corona: jeugd beter begrepen, jeugd beter begeleid  (C2103)

Praktische hulp in een dubbele crisis, met Steven Pont

Jongeren van 12-23 jaar kampen bovenop de ingewikkeldheden die er al waren nu met nog een lastige opdracht: een copingmechanisme vinden om met de coronacrisis om te kunnen gaan. Ze verliezen een aantal belangrijke zaken, zoals hun net verworven vrijheden. Hun rouw is een normale reactie. Ook tast de crisis hun in deze fase zo belangrijke sociale leven aan en ligt eenzaamheid sneller op de loer. Hoe kunnen we als professionals de jeugd beter helpen en er met hen ook beter uit komen?
 

Feiten

 • Omvang: Donderdag 13.00 - 17.00 uur
 • Datum: 11 februari 2021
 • Locatie: online
 • Sprekers: drs. Carine Kappeyne van de Coppellodrs. Steven PontJolanda van GerweAnne Weijs
 • Sprekers

 • Kosten: € 175
 • Cursuscode: C2103

Voor wie

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Orthopedagoog-generalist BIG, Gz-psycholoog BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Systeemtherapeut, Klinisch psycholoog in opleiding, POH-GGZ, Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, Jeugdverpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Dit online seminar is voor alle professionals die werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar.  Schoolpsychologen, schoolmaatschappelijk werkers, jeugartsen, psychiaters en geïnteresseerde professionals met een andere achtergrond zijn van harte welkom.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, Landelijke Vereniging POH-GGZ, NIP, NVO, NVRG, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Dit seminar was op 11 februari. Wil jij je verder ontwikkelen in het begeleiden van en in gesprek gaan met jongeren in deze coronatijd? Bekijk dan onze Workshop krachtgericht werken met jongeren aan hun copingstrategieën.


Introductie

De hersenen van kinderen en jongeren tussen 12-23 jaar zijn volop in ontwikkeling. Deze zijn tijdelijk uit balans, een natuurlijke crisis die hoort bij volwassen worden. Met covid-19 komt er nog een uitdaging bij. Niet alleen is de kennisoverdracht ingewikkelder, ook de persoonlijke ontwikkeling lijdt onder de corona-omstandigheden. Gevoelens van eenzaamheid en depressie lijken steeds vaker voor te komen in deze groep. Verschillende copingmechanismen moeten nog ontwikkeld worden. De natuurlijke uitdagingen die horen bij deze levensfase en nodig zijn voor ontwikkeling van burgerschap, loopbaan en vorming van een eigen identiteit ontbreken ineens of zijn beperkt. Juist in deze tijd is het des te belangrijker ons te verdiepen in hoe we jongeren beter kunnen begrijpen en helpen in dit nieuwe krachtenveld. Vanuit verschillende psychologische invalshoeken reiken we concrete handvatten aan waarmee je deze groep beter en passender kunt helpen. Er wordt zowel gekeken naar het individu als naar belangrijke systemische componenten.

Steven Pont over Online seminar Corona: jeugd beter begrepen, jeugd beter begeleid


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Doelgroep

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Klinisch psycholoog in opleiding
 • POH-GGZ
 • Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
 • Jeugdverpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Dit online seminar is voor alle professionals die werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar.  Schoolpsychologen, schoolmaatschappelijk werkers, jeugartsen, psychiaters en geïnteresseerde professionals met een andere achtergrond zijn van harte welkom.

Inhoud

Corona heeft ieders leven ingrijpend veranderd. Jongeren lijken fysiek het minst te lijden onder het virus maar de coronamaatregelen hebben een enorme impact op hun leven. Veel van wat juist zo belangrijk is in deze levensfase mogen ze niet meer doen. Bovendien zijn manieren om met een dergelijke moeilijke situaties om te gaan ook verboden, zoals in groepen chillen en het beoefenen van een (team)sport. Sommigen protesteren, anderen wachten gelaten af tot het weer als vroeger wordt. Tot nu toe kwamen er na iedere versoepeling echter weer meer beperkingen. In dit seminar gaan we dieper in op de gevolgen van de coronacrisis op het mentale leven van kinderen en jongeren. We kijken welke negatieve effecten de crisis op ze heeft en laten Nederlandse experts aan het woord over rouw en eenzaamheid. Wat heeft onderzoek op dit terrein ons geleerd en hoe kunnen we die kennis concreet inzetten in ons contact met deze doelgroep. Hoe herken je de signalen bijvoorbeeld? Maar ook: wat doe je en wat zeg je nou eigenlijk precies tegen deze jongeren? Ook bespreken we hoe ze deze crisis kunnen gebruiken voor hun persoonlijke groei. Vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie onderzoeken we hoe we de pluspunten van deze tijd samen met de jeugd en hun systeem kunnen uitbuiten.
 
Hoe ondersteun je persoonlijke ontwikkeling in een crisis
De wereld is in crisis en het is goed daar ook bij stil te staan. Zonder de problemen te veronachtzamen, kan deze periode ook gebruikt worden om leerlingen uit te dagen om goed met deze crisis om te gaan. Het zal immers niet de laatste crisis zijn die ze in hun leven meemaken, dus op het gebied van persoonlijke ontwikkeling kunnen we hen juist helpen bij het aanspreken van hun krachten.
 
Hoe ga je om met verlies en eenzaamheid in een crisis
Om met een ‘nieuw normaal’ om te leren gaan, is het belangrijk dat jongeren zich realiseren dat dat oude normaal echt voorbij is. Pas als je weet dat je iets verloren hebt, kun je (leren) omgaan met dat verlies. Anders blijf je somber wachten op vroeger en kun je niet anders doen dan gevangen blijven in machteloosheid en slachtofferschap. Rouwen is nodig voor het omgaan met verlies. Rouwen is het identificeren van verlies, ervaren van gevoelens van verlies en uiteindelijk strategieën ontwikkelen om het verlies hanteerbaar te maken en er zelfs iets van te leren. Het verlies wordt dan in het leven verweven, op grond waarvan een nieuw ‘normaal’ vormgegeven kan worden. Rouwtheorieën komen aan bod om inzicht en ondersteuning te bieden voor de praktische wijze waarop je stapje voor stapje een leven in nieuwe vorm kunt aangaan.
In de adolescentiefase zien we een piek in eenzaamheidsgevoelens, dat wordt door de huidige crisis versterkt. Tijdens de webinar bespreken we de neerwaartse spiraal van eenzaamheid en de onderliggende mechanismen van eenzaamheid. Dit geeft ons een inkijkje in de problematiek en waarom de ene jongere meer last heeft van de crisis dan de andere. De gevolgen van eenzaamheid zijn divers. De inzet van preventie is van belang om te voorkomen dat jongeren chronisch eenzaam worden. Wat kan er preventief gedaan worden en wat als preventieve inzet niet meer voldoende is? Welke interventies kunnen dan ingezet worden om jongeren dat gedrag te leren dat voorkomt dat ze (chronische) eenzaam  worden?

Wat leer je?

 • Vanuit de ontwikkelingspsychologie leer je om de coronacrisis te duiden en hoe je de doelgroep in relationele zin aangesloten kunt houden.
 • Je leert hoe je de crisis kan gebruiken om met de jongeren in gesprek te gaan over het overwinnen van moeilijkheden in het leven. En hoe ze steun kunnen krijgen vanuit het hen omringende systeem. Je krijgt een aantal concrete vragen die je met een jongeren of in klasverband kan bespreken.
 • Je leert hoe jongeren te helpen zijn zich bewust te worden van verandering en hoe je rouwreacties kunt identificeren. Hoe kunnen jongeren op hun eigen wijze leren omgaan met gevoelens die verlies kan opwekken zoals angst, woede, somberte, machteloosheid, onzekerheid, frustratie? Hoe kunnen ze leren om de situatie hanteerbaar te maken? Wat moet, wat mag, wat kan? Wat is nodig uit hun omgeving? Hoe kunnen ze leren om de draad van het nieuwe leven op te pakken?
 • Je leert chronische eenzaamheid herkennen, evenals de onderliggende mechanismen van eenzaamheid bij jongeren. Je leert hoe je de jongere kunt leren inzien hoe ze mensen uit hun systeem hierbij nodig hebben en kunnen inzetten. Je weet wat je kunt inzetten om eenzaamheid te voorkomen en je krijgt praktische interventies om eenzaamheid bij jongeren aan te pakken.
Over Steven Pont
Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut, mediator, auteur en voormalig onderwijzer. Zijn interesse gaat met name uit naar kinderen in moeilijke situaties. Zo werkte hij tien jaar in behandelingstehuizen voor uit huis geplaatste pubers, maar ook in Calcutta met zwerfkinderen en in New York met z.g. 'inner city kids'. Hij werkte met zowel kinderen in de basisschoolleeftijd als in de puberteit en in de meeste gevallen ook van gescheiden ouders, waardoor de vader meestal meer uit beeld was dan de moeder. Hij schreef verschillende boeken over de ontwikkeling van kinderen en is zelf ook vader van twee zonen.

Over Carine Kappeyne van de Coppello
Drs. Carine Kappeyne van de Coppello is orthopedagoog en Gz-psycholoog werkzaam bij het Ingeborg Douwes Centrum voor psycho-oncologische hulpverlening (Amsterdam) en in haar praktijk voor verliesverwerking bij kinderen, jongeren en volwassenen (Haarlem). Zij is 27 jaar verbonden geweest aan Achter de Regenboog gericht op kinderen en jongeren in rouw. Ze is docent bij de PDBO en bij RINO amsterdam, en geeft workshops en lezingen onder andere op scholen en in ziekenhuizen.

Over Stichting Join-us, Jolanda van Gerwe en Anne Weijs
Jolanda van Gerwe, pedagoog en directeur van Stichting Join us, en Anne Weijs, Gz-psycholoog en gedragswetenschapper bij Join us, geven ons handvaten om eenzaamheid in coronatijd terug te dringen. Join us richt zich op het vroegtijdig aanpakken van eenzaamheid bij jongeren om zo ernstige gevolgen als verslaving, depressie en suïcide te kunnen voorkomen. Op basis van kennis en ervaring hebben zij diverse programma's ontwikkeld. Lees meer op de website van deze stichting.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Sprekers: drs. Carine Kappeyne van de Coppellodrs. Steven PontJolanda van GerweAnne Weijs
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C2103 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou