Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: de therapeutische relatie bij persoonlijkheidsproblematiek (in wording) (50 uur)  (GV20A)

Voor K&J en V&O

Deze cursus is op dit moment niet ingepland. Wil je graag een mail ontvangen zodra de eerstvolgende cursusdatum is bepaald, meld je dan aan via de 'Houd mij op de hoogte' knop.
 

Feiten

 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 1.545
 • Cursuscode: GV20A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater en Arts

Gedragstherapeuten (in opleiding) met ervaring met langer durende psychotherapie, klinisch psychologen (i.o) en psychotherapeuten (i.o).

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, NVP, SKJ, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je krijgt een certificaat indien je voor 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Schema opleiding cognitieve gedragtherapie


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Doel van de cursus is dat je handvatten en vaardigheden aanleert om met meer zelfvertrouwen, durf en inzicht de therapeutische relatie vorm te kunnen geven. Je kunt een casusconceptualisatie maken van de therapeutische relatie en bent in staat om op attitudeniveau interventies in te zetten. Je oefent met het hanteren van conflicten en weerstand in de behandeling. Ook krijg je meer inzicht in je eigen valkuilen, grenzen en mogelijkheden in de therapeutische relatie.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • Arts

Gedragstherapeuten (in opleiding) met ervaring met langer durende psychotherapie, klinisch psychologen (i.o) en psychotherapeuten (i.o).

Inhoud

Deze cursus heeft twee uitgangspunten. Ten eerste het evidence based gegeven dat de therapeutische relatie belangrijker is dan behandeltechnieken bij de effectiviteit van psychotherapie. Ten tweede dat zogenaamde derde generatie gedragstherapieën de therapeutische relatie meer en meer centraal stellen als vehikel tot emotionele verandering bij de cliënt. We werken met casuïstiek van persoonlijkheidsproblematiek en complexe angst-, somatoforme en depressieve stoornissen.

In deze cursus wordt daarom door middel van literatuurbespreking, theoretische reflectie en vooral door ervaringsoefeningen, rollenspelen en (peer)feedback uitgebreid stilgestaan bij de verschillende aspecten van de therapeutische relatie in psychotherapie in het algemeen en de gedragstherapie in het bijzonder. Dit gebeurt volgens een fasegericht (op de schematherapie gebaseerd) model dat ook direct in de therapeutische relatie zelf kan worden toegepast; te weten: traumadeel/overlevingsdeel/gezond deel.

Hierbij maken we gebruik van inzichten uit de literatuur over de verschillende vormen van psychotherapie over de therapeutische relatie, en van verschillende oefeningen die het vermogen tot het vormgeven van bovenstaande aspecten bevorderen. De cursus versterkt je vermogen om jezelf en de therapeutische relatie als instrument in te zetten voor gedragsverandering.

Deze cursus is zowel geschikt voor professionals die werken met kinderen en jeugdigen als voor hen die zich richten op volwassenen en ouderen. De literatuur (zie literatuurlijst) en opdrachten tijdens de bijeenkomsten en huiswerkopdrachten na de bijeenkomst worden aan de werksetting aangepast.

Toetsen

De cursus wordt afgerond met een theoretische toets (en nabespreking) en toetsclinic: demonstratie van attitude/interventie bij persoonlijkheidsproblematiek op video.

Certificaat

Je krijgt een certificaat indien je voor 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • De therapeutische relatie - Anton Hafkenscheid, de Tijdstroom, 2014

Voor K&J-variant:
 • Loose, C., Graaf,P. & Zarbock, G. (2015). Schematherapie met kinderen en jongeren, Amsterdam: Nieuwezijds, ISBN: 9789057124198
 • Southam-Gerow, M.A. (2014). Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten, Amsterdam: Hogrefe, ISBN: 97809079729876
Voor V&O-variant:
 • Arntz, A. & Jacob, G. (2012). Schematherapie - een praktische handleiding, Amsterdam: Nieuwezijds. ISBN 9789057123542
 • Berking, M. (2017). Emotieregulatie, training voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters, Houten: Bohn, Stafleu en van Loghum, ISBN: 9789036814102
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Enthousiast geworden?

Meld je aan als belangstellende.
Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GV20A zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl