Start op:

Kosten: € 895

Inschrijven is niet meer mogelijk.

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies  (IM1914)

Onderdeel van de opleidingen IMH-generalist en IMH-specialist

Hoe vind je de juiste ingang in gezinnen met zeer jonge of nog ongeboren kinderen? In deze cursus ontdek je hoe je door de ogen van het kind kunt kijken naar de ouder-kindrelatie en hoe je daar je behandeling van die relatie op aanpast. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.
 

Feiten

 • Omvang: 3 maandagen van 14.00 - 21.00 uur.
 • Datums: 7 en 28 oktober en 25 november 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 895
 • Cursuscode: IM1914

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts, Jeugdarts, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

Accreditaties

Accreditatie: ABSG, DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 4 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Met de verschuiving van budget en verantwoordelijkheid door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Een gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw samengewerkt wordt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of een jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.

Het is belangrijk om de juiste ingang tot het gezin middels de port-of-entry te vinden. Daarnaast is de juiste focus van belang om:

 • de geobserveerde ouder-kindrelatie bespreekbaar te maken
 • door de ogen van het kind naar de ouder-kind relatie te leren kijken
 • de juiste begeleiding te kunnen bieden
 • het gezin te gaan motiveren voor vervolgstappen
 • de juiste behandeling te gaan bieden

De cursus is onderdeel van de opleidingen tot IMH-generalist en IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:
 • DAIMH registratie
 • het diploma IMH-generalist
 • het diploma IMH-specialist
Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Je volgt eerst cursus 1; daarna is het mogelijk de verschillende cursussen in een voor jou passende volgorde te volgen (IMH-Generalist of IMH-Specialist). Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle cursussen. Het is, eventueel, mogelijk een vrijstelling aan te vragen middels een vrijstellingsverzoek aan de hoofdopleider.

Wat leer je?

  Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in de verschillende ingangen tot de ouder-kindrelatie danwel tot de aanstaande ouder(s) middels de port-of-entry. Je hebt inzicht in en handvatten gekregen om de focus te bepalen bij de inzet van de focusgerichte interventie. Je hebt geoefend in het gebruik en toepassen van deze interventie.
  Als sociaal professional heb je in subgroepen geleerd hoe je de focusgerichte interventie benut als manier om door de lens van het kind te kijken naar de ouder-kindrelatie.
  Als behandelend (ggz-)professional heb je in subgroepen geleerd hoe je de focusgerichte interventie benut als manier om door de lens van het kind te kijken naar de ouder-kindrelatie en daar jouw behandeling van de ouder-kindrelatie op aan te passen.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)

Inhoud

 • observatie ouder-kindrelatie
 • observatie aankomend ouderschap
 • port of entry/ingang tot het systeem
 • bepalen van de focus
 • intake/eerste gesprek
 • vijf volgende focusgerichte gesprekken
 • gesprekken-model vanuit basisinterventie: kijken door de lens van het kind
 • gesprekken-model vanuit specialistische interventie: kijken door de lens van het kind

In subgroepen wordt onderscheid gemaakt tussen doelgroepen. De toepassing van de focusgerichte interventie is immers anders voor professionals met en zonder (ggz-)behandelverantwoordelijkheid.
 
Daarnaast staat centraal:
 • de dimensie veilig gezond en onveilig verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risico factoren
 • cultuursensitief werken

Toetsen

T.b.v. accreditatie wordt er getoetst. De vorm waarin dat gebeurt, wordt nog bekend gemaakt.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Enthousiast geworden?

Meld je aan als belangstellende.
Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM1914 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl