IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies  (IM1914)

Onderdeel van de opleidingen IMH-generalist en IMH-specialist

€ 895

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe vind je de juiste ingang in gezinnen met zeer jonge of nog ongeboren kinderen? In deze cursus ontdek je hoe je door de ogen van het kind kunt kijken naar de ouder-kindrelatie en hoe je daar je behandeling van die relatie op aanpast. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.
 
 • Inhoud

  Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 4 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Met de verschuiving van budget en verantwoordelijkheid door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Een gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw samengewerkt wordt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of een jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.

  Het is belangrijk om de juiste ingang tot het gezin middels de port-of-entry te vinden. Daarnaast is de juiste focus van belang om:

  • de geobserveerde ouder-kindrelatie bespreekbaar te maken
  • door de ogen van het kind naar de ouder-kind relatie te leren kijken
  • de juiste begeleiding te kunnen bieden
  • het gezin te gaan motiveren voor vervolgstappen
  • de juiste behandeling te gaan bieden

  De cursus is onderdeel van de opleidingen tot IMH-generalist en IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:
  • DAIMH registratie
  • het diploma IMH-generalist
  • het diploma IMH-specialist
  Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

  Je volgt eerst cursus 1; daarna is het mogelijk de verschillende cursussen in een voor jou passende volgorde te volgen (IMH-Generalist of IMH-Specialist). Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle cursussen. Het is, eventueel, mogelijk een vrijstelling aan te vragen middels een vrijstellingsverzoek aan de hoofdopleider.

  Wat kun je verwachten?

  • observatie ouder-kindrelatie
  • observatie aankomend ouderschap
  • port of entry/ingang tot het systeem
  • bepalen van de focus
  • intake/eerste gesprek
  • vijf volgende focusgerichte gesprekken
  • gesprekken-model vanuit basisinterventie: kijken door de lens van het kind
  • gesprekken-model vanuit specialistische interventie: kijken door de lens van het kind

  In subgroepen wordt onderscheid gemaakt tussen doelgroepen. De toepassing van de focusgerichte interventie is immers anders voor professionals met en zonder (ggz-)behandelverantwoordelijkheid.
   
  Daarnaast staat centraal:
  • de dimensie veilig gezond en onveilig verstoorde ontwikkeling
  • observatie als methodiek
  • de integratie somatiek en psyche
  • veerkracht en risico factoren
  • cultuursensitief werken

  Wat leer je?

   Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in de verschillende ingangen tot de ouder-kindrelatie danwel tot de aanstaande ouder(s) middels de port-of-entry. Je hebt inzicht in en handvatten gekregen om de focus te bepalen bij de inzet van de focusgerichte interventie. Je hebt geoefend in het gebruik en toepassen van deze interventie.
   Als sociaal professional heb je in subgroepen geleerd hoe je de focusgerichte interventie benut als manier om door de lens van het kind te kijken naar de ouder-kindrelatie.
   Als behandelend (ggz-)professional heb je in subgroepen geleerd hoe je de focusgerichte interventie benut als manier om door de lens van het kind te kijken naar de ouder-kindrelatie en daar jouw behandeling van de ouder-kindrelatie op aan te passen.

  Toetsen

  T.b.v. accreditatie wordt er getoetst. De vorm waarin dat gebeurt, wordt nog bekend gemaakt.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  3 maandagen van 14.00 - 21.00 uur.

  Datums

  7 en 28 oktober en 25 november 2019

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)

 • Docenten
 • Literatuur
 • Reviews
  Reviews