Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Post-hbo specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme  (AU174)

Onderdeel van de post-hbo opleiding autismespecialist

Hoe begeleid en behandel je mensen die een autismespectrumstoornis (ASS) hebben in combinatie met een andere stoornis of problematiek? In deze opleiding doe je specialistische kennis en vaardigheden op om deze cliënten te kunnen helpen met hun (veelal onbegrepen) gedrag en verstoorde emotieregulatie. Zo trek je gestagneerd functioneren en ontwikkelen weer vlot.
 

Feiten

 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 1.975
 • Cursuscode: AU174

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Hbo'ers die bij het uitvoeren van hun functie personen met autisme signaleren, diagnosticeren (handelingsdiagnostiek), behandelen of begeleiden, trainen of scholen. Je hebt een hbo-diploma in een agogische of verpleegkundige richting of een vergelijkbare beroepsopleiding en bent in bezit van een diploma post-hbo opleiding autismedeskundige of je bent afgestudeerd als orthopedagoog of (school)psycholoog.

Accreditaties

Accreditatie: V&V

Lees meer over de accreditaties

Aan het einde van de specialisatieopleiding ontvang je een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond.

Deze specialisatieopleiding is het tweede deel van de post-hbo opleiding autismespecialist, die uit drie delen bestaat. Centraal in deze opleiding staat het verkrijgen van specialistische kennis, inzicht en vaardigheden ten behoeve van de begeleiding en behandeling van cliënten met autisme die vaak of ernstig problematisch gedrag laten zien. Het gaat om cliënten met een dubbeldiagnose of comorbiditeit of anderszins complicerende factoren, waardoor hun gedrag veelal niet begrepen wordt. Vaak is er sprake van een verstoorde emotieregulatie. Behandeling en begeleiding stagneren, waardoor ook de ontwikkeling en het functioneren van de cliënt met ASS stagneert.

Wat leer je?

  Je leert signalen te herkennen die voorafgaan aan het problematische gedrag, een diagnose te stellen middels een analyse van oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan het problematische gedrag. Je leert tevens behandelmethoden/interventies in te zetten ter voorkoming of vermindering van het probleemgedrag middels een omgevingsgerichte aanpak (o.a. agressiemanagement).
  De vakspecifieke bekwaamheden betreffen:
 • herkennen van signalen die voorafgaan aan ongewenst gedrag
 • kunnen hanteren van (praktijkgerichte) diagnostische en analyse-instrumenten m.b.t. de oorzaak van ongewenst gedrag
 • interventies kunnen inzetten ter voorkoming of afname van het ongewenste gedrag middels een omgevingsgerichte aanpak
 • evalueren van behandeling en interventies voor verminderen van ongewenst gedrag en het communiceren van de evaluaties met de cliënt en het cliëntsysteem

Doelgroep

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Hbo'ers die bij het uitvoeren van hun functie personen met autisme signaleren, diagnosticeren (handelingsdiagnostiek), behandelen of begeleiden, trainen of scholen. Je hebt een hbo-diploma in een agogische of verpleegkundige richting of een vergelijkbare beroepsopleiding en bent in bezit van een diploma post-hbo opleiding autismedeskundige of je bent afgestudeerd als orthopedagoog of (school)psycholoog.

Inhoud

De volgende thema’s worden behandeld in praktijkgestuurde theorielessen met praktijkopdrachten:

 • comorbiditeit en complex probleemgedrag: Disharmonisch profiel en overvraging, delinquent gedrag en verslaving, persoonlijkheidsproblemen, angst, depressie, ADHD, dwang, en verstandelijke beperking
 • basishouding en team functioneren: Basishouding in moeilijke situaties, herstelgericht werken, taken en verantwoordelijkheden binnen het team, werken met een signaleringsplan, omgaan met weerstanden en de-escalerende gespreksvoering
 • analyse en handelingsgerichte diagnostiek: Gedragsanalyses, cognitieve concepten, kernovertuigingen en leefregels, gebruik diagnostische instrumenten, ontwikkelingstaken, sociaal emotionele ontwikkeling, competentieanalyse, risicotaxatie, en risicomanagement
 • Behandeling en begeleiding: Probleemhouderschap bij autisme en VG, ABA, medicatie, communicatie op microniveau, CGT-technieken, emotieregulatie, seksualiteit en plan van aanpak

Je maakt zelf een keuze waar je het accent op wil leggen: jeugd en gezin, volwassenen, ouderen of verstandelijke handicap en autisme. Voor de praktijkopdrachten kies je een casus die bij deze keuze past en lees je de bijbehorende verplichte literatuur naast de algemeen verplichte literatuur.

Certificaat

Aan het einde van de specialisatieopleiding ontvang je een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Geurts, H., Sizoo, B., en Noens, I. (red.) (2015). Autismespectrumstoornis. Interdisciplinair basisboek. Diagnosis Uitgevers
 • Schuurman, C., Blijd-Hoogewys, E. en Gevers, P. (2013). Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV
 • Spek, A. (2013). Autismespectrumstoornis bij volwassenen. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV
 • Kraijer, D. (2004). Handboek autismespectrumstoornis en verstandelijke beperking. Amsterdam: Pearson Assessment and Information
 • Noens, I. en IJzendoorn, R. van (2015). Autisme in orthopedadgogisch perspectief. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: AU174 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl