Congres Kinderen, jongeren en seks  (C1722)

Wat is normaal en afwijkend gedrag en wat doe je bij zorgen en seksueel misbruik?

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Alle kinderen en jongeren maken een seksuele ontwikkeling door en kunnen je hierover vragen stellen of gedrag vertonen wat je zorgen baart. Tijdens dit congres leer je hoe je adequater kunt reageren en bijdragen aan een gezonde seksuele en identiteitsontwikkeling. Je krijgt meer inzicht in actuele thema's zoals gender- en seksuele diversiteit en de invloed van social media. Daarnaast leer je hoe je kinderen en jongeren effectief kunt helpen als zij nare ervaringen hebben met seksualiteit.
 
 • Inhoud

  Als je werkt met kinderen en jongeren loop je geregeld tegen vragen rondom seksualiteit aan. Dit kunnen vragen zijn die door het kind zelf gesteld worden of gerelateerd zijn aan je eigen normen en waarden. Ook kun je gedrag waarnemen waarvan je je afvraagt of dit wel passend is voor de leeftijd of hoe je het beste kunt reageren. Kinderen kunnen seksueel misbruik ter sprake brengen of hun gedrag kan je zorgen baren. Het is van belang dit goed te kunnen duiden en adequaat op te handelen.
  Tijdens het congres gaan we plenair in op de normale seksuele ontwikkeling en hoe om te gaan met afwijkingen. Uiteraard hebben we aandacht voor actuele thema’s zoals sexting, grooming, toenemende aandacht voor LHBT-jongeren en de Centra voor Seksueel Geweld.

  In parallelsessies verdiep je je kennis over specifieke onderwerpen of doelgroepen. Wat is bijvoorbeeld bijzonder in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme of een verstandelijke beperking? En, wat betekent dit voor de hulpverlening? Welke behandelmogelijkheden zijn er voor trauma dat is gerelateerd aan seksueel misbruik? Waarom komt seksueel misbruik binnen een familie vaak van generatie op generatie voor? En, het klinkt simpel, maar hoe praat je nou eigenlijk met jongeren over seksualiteit op een manier die bij hen aansluit en voor jezelf gemakkelijk voelt?

  Programma
  Plenaire sessie
  10.00 - 14.15 uur
  Dagvoorzitter:  Paulien van Haastrecht

  1) Aandacht voor onze eigen waarden en normen, door Paulien van Haastrecht
  Hoe gemakkelijk voel je je bij dit onderwerp?

  2) Normale seksuele ontwikkeling, door Iva Bicanic
  Kinderen ontwikkelen zich niet alleen cognitief, motorisch, sociaal en emotioneel, maar zeker ook seksueel. Elke ontwikkelingsfase wordt gekenmerkt door bepaald gedrag en uitingen. Het doorlopen van die fasen is niet alleen van belang voor het seksuele leven later, maar ook voor de identiteitsvorming. Kennis over de normale seksuele ontwikkeling vormt voor hulpverleners de basis om zorgen over gedrag van een kind of vermoedelijk seksueel misbruik beter te begrijpen. In de presentatie wordt de normale seksuele ontwikkeling per fase doorlopen van 0 tot 18 jaar. Tevens wordt besproken welke seksueel gedrag als zorgelijk geïnterpreteerd dient te worden bij kinderen die interpersoonlijk trauma hebben meegemaakt.

  Bekijk het interview van Iva

  3) Seks in tijden van social media, door Marianne Cense
  Jongeren brengen veel tijd door op hun smartphone. Hun informatie over seks halen ze van internet. Ze profileren zichzelf op sociale media en vergelijken zich met elkaar. Flirten doen ze liever online dan dat ze op iemand afstappen. Wat voor gevolgen hebben sociale media op hun seksuele ontwikkeling? Bieden sociale media speelruimte of leidt het juist tot meer sociale druk? De antwoorden komen uit zeer recent Rutgers onderzoek onder jongeren.

  4) Praten over seks, door Anneke van Loevesijn
  Praten over seksualiteit blijkt niet eenvoudig. Ondanks het alom aanwezig zijn van seks, blijft het lastig om te weten te komen wat er écht speelt, wat er aan de hand is, etc. Hoe doe je dat nu zonder dat je een voyeur wordt….Behalve dat de spreker zal vertellen hoe het “moet”, ga je zelf ook aan de slag…. Maar schrik niet: niets moet! Ook leer je hoe je verder kunt als je er zelf niet uitkomt.


  Verdiepende workshops
  14.45 - 16.30 uur


  Lees meer over de workshops. Je hebt keuze uit:

  Spreker: Welmoed Visser-Korevaar
  De jeugd ontvangt via media, internet en mensen om hen heen allerlei informatie. Kinderen en jongeren met autisme beleven dingen anders. Vanwege hun autisme missen ze de vaardigheden de informatie in de juiste context te plaatsen, zo kan er een verkeerd beeld ontstaan van seksualiteit. Het kan ook zijn dat hun ontwikkelingsleeftijd op een bepaald gebied anders is dan hun kalenderleeftijd. Dit vraagt om een aangepaste voorlichting en begeleiding, zeker ook als het gaat om spannende zaken als seksuele ontwikkeling en behoeften.

  Leerdoelen

  • Waarin verloopt de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren met ASS anders?
  • Voor welke uitdagingen staan kinderen met ASS en hun ouders/verzorgers in de seksuele opvoeding?
  • Welke tips & tricks op het gebied van seksuele voorlichting en begeleiding kun je inzetten bij kinderen en jongeren met ASS? 

   

  Spreker: Robert Hubers
  Seksuele ontwikkeling en hormonale ontwikkeling gaan niet altijd gelijk op. Zeker niet bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Zij hebben minder kennis dan hun niet-verstandelijk beperkte leeftijdsgenoten. Ze zijn bijvoorbeeld niet in staat in te schatten wat hun gedrag voor effect heeft op anderen. Ook het vergaren van informatie omtrent seksualiteit en het verwerken hiervan leidt tot een niet juist beeld. Dit levert een extra uitdaging in de begeleiding van kinderen met een beperking. Hoe ga je hiermee om? Wat is wijsheid, wat kunnen we hierin van elkaar leren?

  Leerdoelen

  • Kennis van het verschil tussen kinderseksualiteit en volwassen seksualiteit
  • Kennis van de hermeneutische cirkel en het werken daarmee
  • Oefenen van de methode Buiten de lijnen ( doorontwikkeling van het vlaggensysteem)
   
  Kernvragen
  • Hoe ga je om met de discrepantie tussen emotionele leeftijd en kalenderleeftijd
  • Hoe informeer je verwanten over deze discrepantie en zorg je ervoor dat ze 'op een lijn' komen met jullie visie?
  • Hoe bespreek je masturbatie bij meiden?
   
  Literatuurtips
  1. Praten over seks; Paulien van doorn en Anja Janssen, Garant
  2. Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking, de kunst van het verstaan, Erik Bosch, Ellen Suykerbuyk, Nelissen
  3. Buiten de lijnen Sensoa Vlaggensysteem Garant
  4. Lief en Lijf en leven, DVD Box, Klos TV

  Spreker: Iva Bicanic
  Ongeveer de helft van de kinderen en adolescenten die seksueel misbruik heeft meegemaakt, ontwikkelt problemen variërend van PTSS tot andere angststoornissen, stemmingsstoornissen, seksuele problemen en revictimisatie. De behandeling van slachtoffers van seksueel geweld kent een aantal complicerende factoren, waaronder schaamtegevoelens en zelfverwijt van slachtoffers en het feit dat veel daders bekenden zijn. In deze workshop wordt de laatste stand van zaken gepresenteerd over psychologische aspecten van seksueel trauma bij kinderen en adolescenten, onderbouwd door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Dilemma’s voor onthulling en bejegening van slachtoffers waaronder ‘blaming the victim’ en ook dilemma’s voor hulpverleners ten aanzien van traumagericht werken
  worden besproken. Bovendien wordt uitgebreid ingegaan op de behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik in de vroege jeugd en welke behandelstrategieën daarbij kunnen worden toegepast, ook als er sprake is van dissociatie of ernstige co-morbiditeit.

  Leerdoelen

  • Kennis overdragen ten aanzien van psychische impact van seksueel misbruik
  • Kennis overdragen ten aanzien van dilemma’s’ om te onthullen
  • Aspecten van traumagericht werken overdragen
  • Behandelmogelijkheden voor herstel na seksueel misbruik 
  Kernvragen
  • Wat is de invloed van seksueel misbruik op de ontwikkeling van kinderen?
  • Is herstel na seksueel misbruik mogelijk, en zo ja hoe?
  • Wat is evidence-based traumabehandeling anno 2018?

  Sprekers: Sanna Maris, Marianne Jonker
  Elk kind heeft recht op een zo gezond mogelijke seksuele ontwikkeling en ter ondersteuning daarvan seksuele vorming. Maar het ene kind is het andere niet. Sommige kinderen zijn kwetsbaarder voor seksuele risico’s  (online en offline), vanwege een lager ontwikkelingsniveau, een lager opleidingsniveau, een ziekte of een beperking en hebben extra ondersteuning nodig. In deze workshop gaan we in op tools en interventies die gebruikt kunnen worden om beter te signaleren en kinderen en jongeren weerbaarder te maken met passende seksuele vorming.

  Leerdoelen

  • Welke officiële richtlijnen zijn er op het gebied van seksuele ontwikkeling/seksualiteit.
  • Welke voorlichtings- en preventiematerialen zijn geschikt voor ouders en voor kinderen/jongeren zelf?
  • Welke methodieken (van spellen tot counselingsprogramma’s) kunnen ingezet worden bij welke vraagstukken?
  • Wat zijn daarbij de randvoorwaarden?
  • Hoe kun je checken of een product of interventie er niet alleen mooi uit ziet maar ook kwaliteit heeft? 
  Kernvragen
  • Welke materialen, tools en interventies zijn er?
  • Welke zijn geschikt om te gebruiken bij de kinderen/jongeren die je begeleidt?

  Plenaire afronding 16.30 – 17.00 uur
  Spreker: Paulien van Haastrecht  

  Wat leer je?

  Je krijgt antwoord op onder andere de genoemde vragen. Je impliciete kennis en aannames worden verrijkt met theoretische kennis en vooral praktische handvaten. Je kunt kinderen en jongeren adequater en passend bij hun leeftijd en ervaring helpen bij een gezonde seksuele en identiteitsontwikkeling. Daarnaast weet je hoe je kinderen en jongeren die nare ervaringen hebben met dit thema effectief kan helpen.

 • Datum

  Omvang

  10.00 - 17.30 uur

  Datum

  maandag 11 juni 2018

  Locatie

  Castellum Hoge Woerd
 • Accreditatie

  Certificaat

  Wanneer je het volledige congres bijwoont ontvang je na afloop een certificaat.

 • Doelgroep

  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • Systeemtherapeut
  • POH-GGZ
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Leidinggevende/staf/management
  Het congres is mede door de actualiteit en de toonaangevende experts zeker interessant voor mensen die opgeleid zijn in de seksuologie.

 • Sprekers
  dr. Iva Bicanic

  Spreker: dr. Iva Bicanic

  Iva Bicanic is klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut NtVP en wetenschappelijk onderzoeker. Ze werkt als hoofd Landelijk Psychotraumacentrum & Centrum Seksueel Geweld. Iva heeft verschillende behandelmethodieken ontwikkeld voor slachtoffers van seksueel geweld en promoveerde op het onderwerp verkrachting. Iva is tevens bestuurslid van de Vereniging EMDR Nederland.Lees meer
  ir. Marianne Cense

  Spreker: ir. Marianne Cense

  Marianne is programma manager seksuele vorming bij Rutgers en senior onderzoeker, gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek naar jongeren en seksualiteit.Lees meer
  drs. Paulien van Haastrecht

  Spreker: drs. Paulien van Haastrecht

  Drs. Paulien van Haastrecht heeft zich als cultureel antropoloog professioneel ontwikkeld in het veld van preventie en publieke gezondheid. Seksuele gezondheid is daarbij een belangrijk thema, net als een focus voor groepen die specifieke aandacht verdienen. Zij heeft jarenlange ervaring op het terrein van beleid, onderzoek en praktijk. Als manager/ MT-lid was zij lang verbonden aan Rutgers, ook was zij hoofdopleider bij de RINO Groep. Momenteel is zij actief als zelfstandig adviseur en (interim)manager.
  Lees meer
  ir. Robert Hubers

  Spreker: ir. Robert Hubers

  Robert Hubers is Seksuoloog Voorlichting Preventie en Onderwijs, is lid van de NVVS en geeft sinds 1984 uiteenlopende trainingen en Train de trainers op het gebied van seksuele gezondheid.Lees meer
  Marianne Jonker

  Spreker: Marianne Jonker

  Projectleider preventieprojecten seksuele grensoverschrijding, sexting en jongeren
  Coördinator training & advies: ondersteuning professionals en organisaties visie en beleid, gespreksvoering en omgaan met thema seksualiteit en veiligheid.Lees meer
  drs. Anneke van Loevesijn

  Spreker: drs. Anneke van Loevesijn

  Anneke van Loevesijn is arts-seksuoloog NVVS. Zij is als zodanig werkzaam bij de polikliniek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch en bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Ook is zij verbonden aan de RINO Groep Utrecht: ze is hoofddocent voor diverse opleidingen op het gebied van de seksuologie. Daarnaast is zij praktijkhoudster van Rutgershuis Oost: daar kunnen mensen terecht voor vragen op gebied van anticonceptie, SOA en andere aan seksuele gezondheid gerelateerde vragen. Lees meer
  Sanna Maris

  Spreker: Sanna Maris

  drs. Welmoed Visser-Korevaar

  Spreker: drs. Welmoed Visser-Korevaar

  Welmoed Visser-Korevaar is basis-orthopedagoog NVO en seksuoloog NVVS. Ze werkt sinds 2005 vanuit haar eigen praktijk Orthopedagogisch adviesbureau Welmoed en werkt in opdracht van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) door het hele land. Als seksuoloog NVVS doet ze onderzoek naar verstoringen in de seksuele ontwikkeling en biedt ze behandeling aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of autisme. Daarnaast is ze behandelaar van het Vat van zelfwaardering (ook bij mensen met LVB). Ze geeft regelmatig scholingen, trainingen en lezingen op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatievorming bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

  Lees meer
 • Reviews