Congres Stressvol ouderschap van zeer jonge kinderen  (C1701)

Jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg: integrale aanpak van ouderschap in context

Inschrijven is niet meer mogelijk

Online inschrijven is niet mogelijk.

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe help je ouders een goede band op te bouwen met hun zeer jonge kind als ze in die eerste jaren heftige problemen ervaren? Je leert hoe je de best passende informatie, de juiste preventie en vroegtijdige interventies inzet om ervoor te zorgen dat kinderen ondanks de problemen een zo goed mogelijke start maken.
 
 • Inhoud

  Het krijgen van een kind is voor ouders één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven. Ieder kind verdient een gelijke kans op een lichamelijk en emotioneel gezond en veilig leven. In de meeste gevallen gaat dat vanzelf goed. Echter, het grootbrengen van een zeer jong kind kan de eerste jaren heftig zijn en kan samengaan met veel stress. Deze stress ontstaan vaak rondom problemen als een zeer jong kind zichzelf moeilijk kan reguleren. Bijvoorbeeld als het moeite heeft met drinken, eten, praten, slapen of ander moeilijk gedrag laat zien. De ouder-kindrelatie staat dan onder druk. Met vroegtijdige informatie, de juiste preventie en vroegtijdige interventies is er alle gelegenheid om een veilige relatie tussen ouder en kind zoveel mogelijk te realiseren. Dit vormt ook de basis voor burgerschap waar kind, ouders en hun omgeving later de vruchten van plukken in de samenleving.
   
  Of het nu om tijdelijke voorbijgaande problemen gaat of om symptomen van ernstigere structurele problematiek, het is de verantwoordelijkheid van de professional werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugd-ggz om deze vraag te beantwoorden vanuit een integrale blik op de ouder-kindrelatie. Elk probleem wordt belicht, behandeld en gesteund vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed hiervan op de ouder-kindrelatie. Met deze integrale blik heb je de (gezonde en veilige) ontwikkeling van het zeer jonge kind voor ogen (somatisch en ontwikkelingsgericht); observeer je de ouder-kind relatie en hun onderlinge interactie en heb je aandacht voor de ouder die het beste voor het kind wilt. Met deze integrale blik en aanpak ben je tevens alert op mogelijke probleemsignalen die effect hebben op de beleving van het ouderschap en op de relatie tussen ouder en het zeer jonge kind. Belangrijk hierin is het evenwicht tussen risico- en beschermende factoren en de veerkracht in het gezin en/of sociale omgeving.

  Het congres wordt georganiseerd door de RINO Groep en NSPOH.

  We organiseren dit congres voor alle professionals in de jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg, die ten minste op hbo-niveau zijn opgeleid.

  Samen komen = korting
  Werk je als jeugdverpleegkundige of jeugdarts? Neem dan jouw netwerkpartner uit de jeugdhulp of jeugd-ggz (werkzaam als maatschappelijk werker, orthopedagoog, (GZ-)psycholoog) mee naar het congres. Of andersom: werk je in jeugdhulp of jeugd-ggz neem dan jouw netwerkpartner mee. Tarief tweede kaartje: € 225,-. Noem bij de opmerkingen elkaars naam of neem contact op met congresbureau@rinogroep.nl

  Alle deelnemers aan het congres ontvangen een gratis jaarabonnement op Vakblad Vroeg.

  Werkwijze

  Programma:

  09.30
    Registratie en ontvangst

  10.00

   

  • Opening en welkom door dagvoorzitter Mascha Kamphuis
  • Jeugdgezondheidszorg: ouders en kind ONTstressen - Mascha Kamphuis
  • Ouderschap in context - Marja Rexwinkel, klinisch psycholoog, psychotherapeut, IMH-specialist bij OuderKindLijn en Hoofdopleider IMH opleiding RINO Groep
  • Ouderschap, opvoederschap en partnerschap - Katie-Lee Weile, psycholoog, supervisor, docent verschillende opleidingen en hoofdopleider ouderbegeleiding bij RINO Groep
  12.15


  Lunch

  13.15
    Ronde 1 parallelsessies:
  1. Ouders in een andere cultuur door Aicha el Ouardani
  2. Ouder(s) worden: verwachtingen, rollen, relatie in verandering. Hoe ga je daar als professional mee om? door Lidewei Chavannes
  3. Premature baby’s: impact op ontwikkeling en op ouderschap door Monique Flierman
  4. Signaleren van ontwikkelingsachterstand en dan doorverwijzen naar …? door Mieke van Andel
   Meer informatie over de parallelsessies
  14.30
    Pauze

  15.00
    Ronde 2 parallelsessies:
  1. Gezinnen met jonge kinderen die in een complexe echtscheiding verwikkeld zijn door Flora van Grinsven
  2. Hechting van het zeer jonge kind in kader van voorzorg door Nies Jolande Schoonenberg
  3. Ontwikkelingsachterstand en dan? Behandeling en implicaties door Francien Dekker
  4. Handelen bij vermoeden kindermishandeling in multiproblem gezinnen door Lia Jak en Rieneke de Groot
   Meer informatie over de parallelsessies
  16.15

   Panel/diagnostiek spreekuur
  Doel is de complexiteit in te zien van de interpretatie van het totaalbeeld van de ouder-kindsituatie, aan de hand van casuistiek.
  Spreekuurhoudende professionals: Mieke van Andel (jeugdarts), Phineke Tielenius Kruythoff (IMH Specialist, voorzorg verpleegkundige), Aicha el Ouardani (pedagoog)

  17.00
    Borrel

 • Datum

  Omvang

  1 donderdag van 9.30 - 17.30 uur

  Datum

  15 juni 2017

  Locatie

  Antropia, Driebergen
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Orthopedagoog
  • Arts
  • Jeugdarts
  • POH-GGZ
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker

 • Sprekers
  drs. Lidewei Chavannes

  Spreker: drs. Lidewei Chavannes

  Lidewei Chavannes is klinisch psycholoog/psychotherapeut, EMDR therapeut en IMH-specialist. Ze is werkzaam bij Perspectief, een praktijk voor psychische gezondheid. Daarnaast is ze docent en supervisor bij verschillende opleidingen.Lees meer
  drs. Francien Dekker-van der Sande

  Spreker: drs. Francien Dekker-van der Sande

  Francien Dekker-van der Sande is als klinisch psycholoog/kinder- en jeugdtherapeut sinds 2001 verbonden aan de afdeling psychotherapie en betrokken bij het Expertisecentrum Gehechtheid & Sociale relaties van Bartiméus. Zij heeft zich gespecialiseerd in de psychotherapeutische diagnostiek en behandeling van cliënten met een verstoorde gehechtheid, complexe trauma's en persoonlijkheidsstoornissenFrancien was actief betrokken bij het schrijven van de Richtlijn Problematische Gehechtheid voor de Jeugdzorg (2014).Lees meer
  Aicha El Ouardani

  Spreker: Aicha El Ouardani

  Aicha el Ouardani is een enthousiaste, analytisch, resultaatgerichte en open trainer/coach met expertise op het gebied van huiselijk geweld/ kindermishandeling, opvoedingsondersteuning en diversiteit. Die de verbinding legt tussen theorie en praktijk om deze vraagstukken aan te pakken. Haar uitgangspunt is het versterken van de competenties door ieders kennis en ervaring zoveel mogelijk te benutten en te versterken. Na jarenlang te hebben gewerkt als pedagogisch adviseur bij het opvoedbureau Midden- Holland, toegang Bureau jeugdzorg en projectleider Spel aan Huis heeft zij de overstap gemaakt naar trainer/ coach. Zij zet nu haar praktijk kennis in om professioneels handvatten aan te reiken.
  Ruim 12 jaar werkte Aicha als trainer en adviseur op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling bij JSO in Gouda.
  Lees meer
  drs. Monique Flierman

  Spreker: drs. Monique Flierman

  Monique Flierman is kerndocent aan de ToP opleiding en stafadviseur bij het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP) binnen het AMC. Daarnaast is zij ook praktisch werkzaam in de uitvoering van het ToP programma binnen de eerstelijnspraktijk.Lees meer
  dr. Mascha Kamphuis

  Spreker: dr. Mascha Kamphuis

  Mascha Kamphuis werkt als jeugdarts onderzoeker bij de jeugdgezondheidszorg organisatie JGZ Zuid Holland West (Zoetermeer) na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest op het consultatiebureau. Zij was tevens ruim 10 jaar werkzaam bij TNO Child health in onderzoek en richtlijnontwikkeling. Mascha is momenteel voorzitter van de AJN Jeugdartsen Nederland en heeft zitting in de commissie Gezondheidsraad mbt Vroegkinderlijk trauma en hechting.Lees meer
  drs. Marja Rexwinkel

  Spreker: drs. Marja Rexwinkel

  Marja Rexwinkel is klinisch psycholoog/psychotherapeut en IMH specialist.Lees meer
  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Spreker: drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).Lees meer
  dr. Katie-Lee Weille

  Spreker: dr. Katie-Lee Weille

  Katie-Lee is klinisch en onderzoekssupervisor en docent bij verschillende opleidingen in Nederland en Engeland. Zij heeft een eigen praktijk in Amsterdam.Lees meer
 • Reviews