Datum:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

Congres Stressvol ouderschap van zeer jonge kinderen  (C1701)

Jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg: integrale aanpak van ouderschap in context

Hoe help je ouders een goede band op te bouwen met hun zeer jonge kind als ze in die eerste jaren heftige problemen ervaren? Je leert hoe je de best passende informatie, de juiste preventie en vroegtijdige interventies inzet om ervoor te zorgen dat kinderen ondanks de problemen een zo goed mogelijke start maken.
 

Feiten

 • Omvang: 1 donderdag van 9.30 - 17.30 uur
 • Datum: 15 juni 2017
 • Locatie: Antropia, Driebergen
 • Sprekers: drs. Lidewei Chavannesdrs. Francien Dekker-van der SandeAicha El Ouardanidrs. Monique Fliermandr. Mascha Kamphuisdrs. Marja Rexwinkeldrs. Phineke Tielenius Kruythoffdr. Katie-Lee Weille
 • Sprekers

 • Kosten: € 295,-
 • Cursuscode: C1701

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Orthopedagoog
 • Arts
 • Jeugdarts
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Orthopedagoog, Arts, Jeugdarts, POH-GGZ, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker


Accreditaties

Accreditatie: ABSG, DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat van deelname.

Het krijgen van een kind is voor ouders één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven. Ieder kind verdient een gelijke kans op een lichamelijk en emotioneel gezond en veilig leven. In de meeste gevallen gaat dat vanzelf goed. Echter, het grootbrengen van een zeer jong kind kan de eerste jaren heftig zijn en kan samengaan met veel stress. Deze stress ontstaan vaak rondom problemen als een zeer jong kind zichzelf moeilijk kan reguleren. Bijvoorbeeld als het moeite heeft met drinken, eten, praten, slapen of ander moeilijk gedrag laat zien. De ouder-kindrelatie staat dan onder druk. Met vroegtijdige informatie, de juiste preventie en vroegtijdige interventies is er alle gelegenheid om een veilige relatie tussen ouder en kind zoveel mogelijk te realiseren. Dit vormt ook de basis voor burgerschap waar kind, ouders en hun omgeving later de vruchten van plukken in de samenleving.
 
Of het nu om tijdelijke voorbijgaande problemen gaat of om symptomen van ernstigere structurele problematiek, het is de verantwoordelijkheid van de professional werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugd-ggz om deze vraag te beantwoorden vanuit een integrale blik op de ouder-kindrelatie. Elk probleem wordt belicht, behandeld en gesteund vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed hiervan op de ouder-kindrelatie. Met deze integrale blik heb je de (gezonde en veilige) ontwikkeling van het zeer jonge kind voor ogen (somatisch en ontwikkelingsgericht); observeer je de ouder-kind relatie en hun onderlinge interactie en heb je aandacht voor de ouder die het beste voor het kind wilt. Met deze integrale blik en aanpak ben je tevens alert op mogelijke probleemsignalen die effect hebben op de beleving van het ouderschap en op de relatie tussen ouder en het zeer jonge kind. Belangrijk hierin is het evenwicht tussen risico- en beschermende factoren en de veerkracht in het gezin en/of sociale omgeving.

Het congres wordt georganiseerd door de RINO Groep en NSPOH.

We organiseren dit congres voor alle professionals in de jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg, die ten minste op hbo-niveau zijn opgeleid.

Samen komen = korting
Werk je als jeugdverpleegkundige of jeugdarts? Neem dan jouw netwerkpartner uit de jeugdhulp of jeugd-ggz (werkzaam als maatschappelijk werker, orthopedagoog, (GZ-)psycholoog) mee naar het congres. Of andersom: werk je in jeugdhulp of jeugd-ggz neem dan jouw netwerkpartner mee. Tarief tweede kaartje: € 225,-. Noem bij de opmerkingen elkaars naam of neem contact op met congresbureau@rinogroep.nl

Alle deelnemers aan het congres ontvangen een gratis jaarabonnement op Vakblad Vroeg.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Orthopedagoog
 • Arts
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker

Inhoud

Programma:

09.30
  Registratie en ontvangst

10.00

 

 • Opening en welkom door dagvoorzitter Mascha Kamphuis
 • Jeugdgezondheidszorg: ouders en kind ONTstressen - Mascha Kamphuis
 • Ouderschap in context - Marja Rexwinkel, klinisch psycholoog, psychotherapeut, IMH-specialist bij OuderKindLijn en Hoofdopleider IMH opleiding RINO Groep
 • Ouderschap, opvoederschap en partnerschap - Katie-Lee Weile, psycholoog, supervisor, docent verschillende opleidingen en hoofdopleider ouderbegeleiding bij RINO Groep
12.15


Lunch

13.15
  Ronde 1 parallelsessies:
 1. Ouders in een andere cultuur door Aicha el Ouardani
 2. Ouder(s) worden: verwachtingen, rollen, relatie in verandering. Hoe ga je daar als professional mee om? door Lidewei Chavannes
 3. Premature baby’s: impact op ontwikkeling en op ouderschap door Monique Flierman
 4. Signaleren van ontwikkelingsachterstand en dan doorverwijzen naar …? door Mieke van Andel
  Meer informatie over de parallelsessies
14.30
  Pauze

15.00
  Ronde 2 parallelsessies:
 1. Gezinnen met jonge kinderen die in een complexe echtscheiding verwikkeld zijn door Flora van Grinsven
 2. Hechting van het zeer jonge kind in kader van voorzorg door Nies Jolande Schoonenberg
 3. Ontwikkelingsachterstand en dan? Behandeling en implicaties door Francien Dekker
 4. Handelen bij vermoeden kindermishandeling in multiproblem gezinnen door Lia Jak en Rieneke de Groot
  Meer informatie over de parallelsessies
16.15

 Panel/diagnostiek spreekuur
Doel is de complexiteit in te zien van de interpretatie van het totaalbeeld van de ouder-kindsituatie, aan de hand van casuistiek.
Spreekuurhoudende professionals: Mieke van Andel (jeugdarts), Phineke Tielenius Kruythoff (IMH Specialist, voorzorg verpleegkundige), Aicha el Ouardani (pedagoog)

17.00
  Borrel

Certificaat

Je ontvangt een certificaat van deelname.

 • Sprekers: drs. Lidewei Chavannesdrs. Francien Dekker-van der SandeAicha El Ouardanidrs. Monique Fliermandr. Mascha Kamphuisdrs. Marja Rexwinkeldrs. Phineke Tielenius Kruythoffdr. Katie-Lee Weille
 • Sprekers

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C1701 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou