Modulaire opleiding Infant Mental Health generalist  (IMG)

IMH: vroege ervaringen als basis voor de toekomst

Infant Mental Health (IMH) draait om de basis voor een veilige ontwikkeling: een goede band tussen de ouders en het zeer jonge of nog ongeboren kind. In deze opleiding leer je problemen in de ouder-kindrelatie observeren, signaleren, begeleiden en optimaliseren. Ook leer je hoe en wanneer je ouder-kind kunt doorverwijzen naar behandeling. Met die kennis en vaardigheden draag je bij aan een goede start van deze zeer jonge kinderen en hun prille ouders.
 
Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus.

Infant Mental Health (IMH) omvat de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren kind tot 6 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. Hoe jonger het kind, hoe afhankelijker het is van de relatie met de ouders/verzorgers. Deze relatie met de ouder(s) begint al in de baarmoeder. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen ouders en kind. Een veilige (hechtings)relatie is de basis voor een lichamelijk en emotioneel gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. Soms gaat het opbouwen van deze veilige relatie niet vanzelf. Zowel kind-, ouder-, als omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en andersom heeft de kwaliteit van de ouder-kindrelatie weer invloed op deze factoren. Het is van belang om factoren die een risico kunnen vormen voor problemen tijdens de zwangerschap of in de vroege ouder-kindrelatie zo snel mogelijk te signaleren en te analyseren. Vroeg ingrijpen vanuit de IMH-visie betekent zowel het voorkomen van problemen alsook indien noodzakelijk snel en deskundig ingrijpen.

Transitie, jeugdhulp en IMH
In de Jeugdwet is budget en verantwoordelijkheid voor jeugdhulp naar gemeenten overgegaan. Hierdoor is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers. Dit vraagt om integraal werken, passend bij het multidisciplinair vakgebied van IMH. Het met meerdere professionals en disciplines werken vanuit een duidelijke en gemeenschappelijke IMH visie is essentieel. Wanneer betrokken disciplines werken vanuit deze gemeenschappelijke visie wordt eenzijdig of parallel denken of handelen voorkomen. Elk probleem wordt belicht en behandeld vanuit dit samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed hiervan op de ouder-kindrelatie. Belangrijk hierin is het evenwicht tussen risico- en beschermende factoren en de veerkracht in het gezin of sociale omgeving.

De IMH-generalist
Aanstaande ouders hebben vragen, veel twijfels over komend ouderschap, maken zich grote zorgen over de bevalling, zien er ernstig tegenop. Ouders met hun zeer jonge kind zitten met hun handen in het haar en zijn ten einde raad. De baby huilt heel veel, laat zich zeer moeilijk troosten en drinkt niet goed, komt onvoldoende aan in gewicht, eventueel is er sprake van vroeggeboorte. De dreumes/peuter huilt heel veel, laat zich moeilijk troosten, eet moeilijk, heeft moeite met praten, blijft brabbelen, luistert niet naar wat de ouders zeggen, laat zich niet verleiden tot ander gedrag, gooit met speelgoed, valt vaak, heeft moeite met balans tijdens lopen en rennen, is niet op zijn gemak bij andere kinderen, wil nooit op schoot, klaagt over hoofdpijn en buikpijn. Een greep uit de mogelijke situaties waar het voor ouders te veel wordt en voorbeelden waarbij jij als hulpverlener de ouder-kindrelatie observeert en waarbij je je mogelijk het beeld vormt dat er meer aan de hand is.

De IMH-generalist heeft ruime ervaring en expertise in preventie, herkennen, observeren, begeleiden en ondersteunen van de relatie tussen ouders en (ongeboren) kind. Wanneer de IMH-generalist op basis hiervan aantoonbare signalen ziet dat de ouder-kindrelatie:

 • een lastige start heeft
 • onder druk staat
 • er mogelijk sprake is van een verstoorde ouder-kindrelatie
 • er signalen zijn van onveilig opgroeien door trauma
 • er sprake is van psychopathologie bij ouder of kind
 • er een ggz-professional in de aanvullende jeugdhulp of jeugd-ggz nodig is ter behandeling van ouder en (ongeboren) kind

Als IMH-generalist heb je de verantwoordelijkheid om de ouder-kindrelatie te observeren, te begeleiden, te ondersteunen en een mogelijke verstoring te signaleren in het ouderschap. In overleg met collega’s voer je de eerste stappen van de triage uit.

Passend bij de transitie in de jeugdhulp maakt de modulaire IMH-opleiding een onderscheid in opleiden tot twee niveaus: IMH-generalist (wijkteam, basiszorg) en IMH-specialist (specialistische zorg). De kern van de opleiding is de IMH-visie. Kerncursus 1 (IMH visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren) moet als basis door iedereen gevolgd worden. Lees meer over de opleiding tot IMH-specialist.

'IMH leert je kijken door de ogen van het jonge kind en die van de ouder'. Lees het interview met hoofdopleider Phineke Tielenius Kruythoff.

Doelgroep

Jeugdverpleegkundige, verloskundige, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige, (school)maatschappelijk werker, gezinswerker, basis-orthopedagoog, POH-GGZ, logopedist, kinderfysiotherapeut, toegepast psycholoog, basis-psycholoog, wijkverpleegkundige, gedragswetenschappers van de Raad van de Kinderbescherming. Je werkt met kinderen tussen de 0-4 jaar en hun ouders.

Wat leer je?

Je wordt opgeleid tot IMH-generalist. De titel IMH-generalist is een aanvullende aantekening bij jouw beroepstitel. Als IMH-generalist heb je aandacht voor preventie, observatie, begeleiding, ondersteuning en kortdurende interventies. Je vervult een signalerende en begeleidende rol als de ouder-kindrelatie verstoord lijkt en/of als er vermoeden is van ongezonde ontwikkeling of onveilig opgroeien.

Inhoud

De IMH-opleiding sluit aan bij de transitie en transformatie en is integratief, cyclisch en modulair opgebouwd. Er wordt multidisciplinair opgeleid. De verschillende beroepsgroepen die met zwangeren en jonge kinderen en gezinnen werken ontmoeten elkaar in de opleiding. Dit heeft een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van alle disciplines en professionals, en komt ten goede aan zwangeren en gezinnen met jonge kinderen.

Het gaat in de transitie om basiszorg, preventie en indien nodig toeleiden naar specialistische zorg, en wanneer de ontwikkeling van het kind weer voldoende gezond en veilig is terugleiden naar de wijkteams of lichtere zorg. Deze processen worden gezien vanuit een overkoepelende visie, waarin continuïteit van relaties - ook die van de professional - centraal staat. Relaties beïnvloeden relaties: die tussen kind en ouder(s), tussen gezin en wijdere omgeving, maar ook die tussen professional en gezin, zoals bekend een van de belangrijkste voorspellende factoren. Daarnaast zijn er een aantal thema’s die in elk cursusonderdeel terugkomen:

 • de dimensie veilig gezond en onveilg verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risicofactoren
 • cultuursensitief werken

Cursusonderdelen IMH-generalist
De opleiding IMH-generalist bestaat uit onderstaande onderdelen, die los te volgen zijn. Cursus 1 dien je als eerste te volgen. Daarna kun je de overige cursussen (in willekeurige volgorde) volgen. Eventuele vrijstellingen kunnen middels een vrijstellingenformulier voorgelegd worden aan de hoofdopleider.

Certificaat

Basis

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren

Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je hoe belangrijk een gezonde wisselwerking is tussen ouder(s) en het ongeboren of zeer jonge kind en hoe jij kunt bijdragen aan hechting, affectregulatie, stressreductie. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is de start en verplicht onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie

Hoe help je ouders (met psychische problemen) een band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je welk effect bepaalde ervaringen hebben op ouderschap en hoe je deze ouders en kinderen ondersteunt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies

Hoe vind je de juiste ingang in gezinnen met zeer jonge of nog ongeboren kinderen? In deze cursus ontdek je hoe je door de ogen van het kind kunt kijken naar de ouder-kindrelatie en hoe je daar je behandeling van die relatie op aanpast. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH cursus 7: Integreren van IMH in de werksituatie

Hoe breng je de visie op de ouder-kindrelatie van Infant Mental Health (IMH) binnen in je team? Leer welke instrumenten en voorbeelden je kunt inzetten om je collega's te interesseren en motiveren voor deze benadering en de bijbehorende interventies. Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject tot IMH-generalist.

Er zijn (nog) geen accreditaties.

Optioneel

IMH cursus 3: Observeren van de ouder-kindrelatie/babyobservatie (IMH-generalist)

Het samenspel tussen een ouder en een zeer jong of nog ongeboren kind zegt veel over de onderlinge relatie. In deze cursus ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Docent: Phineke Tielenius Kruythoff
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  `

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IMG zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl