Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling  (OU)

Ouders: wat je moet weten om er iets mee te kunnen!

Hoe werk je effectief met ouders? In deze opleiding ontdek je hoe je de basis legt voor een goede relatie met ouders en voor écht krachtgericht werken met gezinnen. Je leert ouders begeleiden in uiteenlopende omstandigheden en vanuit een breed scala aan hulpverlenings- en begeleidingspraktijken, van scholen en wijkteams tot medische en ggz-praktijken. Om je competenties goed te verankeren, is er in het programma veel ruimte voor intervisie.
 

Ouderschap en professioneel werken met ouders is een onderbelicht terrein: we weten veel over de ontwikkeling van kinderen en hoe ouders het (beter) zouden moeten doen als opvoeders. Maar wat weten we van de psychologie van ouders of de vele dilemma's die het werken met ouders met zich meebrengt?

Het contact met hulpverleners is belangrijk voor ouders; dit contact kan het verschil maken tussen zich competent en gerespecteerd voelen versus (alweer) het gevoel hebben te falen als ouders. De kwaliteit van het contact tussen ouder en professional vormt het belangrijkste fundament in het streven naar het versterken van eigen kracht zoals beoogd met de transitie van de jeugdzorg. Een transitie die slaagt of faalt op de kwaliteit van deze relatie, vergt een goed opgeleide professional met in zijn/haar bagage kennis van de psychologie van ouderschap tezamen met het kunnen toepassen van methodische principes.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.


Doelgroep

Psychologen, pedagogen, systeemtherapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. De opleiding is toegankelijk voor professionals uit diverse werksettingen zoals de jeugdhulpverlening, jeugd-ggz, buurt- en wijkteams, het onderwijs, ziekenhuizen, de LVB en de GGD's. Het is van belang dat je in jouw werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen.

Wat leer je?

  Deze opleiding versterkt de praktijk van elke professional in de (jeugd)zorg. Je leert een flexibele, multitheoretische aanpak toe te passen. Hiertoe:
 • leer je gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen te benaderen vanuit zowel het systeem als het individu
 • krijg je inzicht in de psychologie van het ouderschap en de relatie met de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen
 • leer je de vele methodes waar je waarschijnlijk al mee in aanraking bent gekomen, toepassen vanuit het perspectief van ouderschap en het werken met ouders

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit een basismodule en vier vervolgmodules:

1. Basismodule ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap (4 lesdagen)

2. Vervolgmodule ouderbegeleiding: Ouderschap en partnerrelatie (2 lesdagen)

3. Vervolgmodule ouderbegeleiding: Opvoederschap delen met professionals (2 lesdagen)

4. Vervolgmodule ouderbegeleiding: Vele wegen naar ouderschap (2 lesdagen)

5. Vervolgmodule ouderbegeleiding: Ouderschap en complexe belastende omstandigheden (4 lesdagen)

Let op: je dient je per module in te schrijven.

Kerndocenten
Katie Lee Weille en Gwen Marcelis zijn de kerndocenten van deze opleiding. De lesdagen worden verzorgd door (een van) de kerndocenten en docenten die specifieke kennis/ervaring hebben op het thema dat die lesdag centraal staat. Door de continue betrokkenheid van de kerndocenten wordt de rode lijn in de opleiding gewaarborgd en wordt jouw persoonlijke leerproces gevolgd. In de praktijk staat problematiek lang niet altijd op zichzelf. Hoewel elke lesdag een thematische focus heeft, worden de thema’s met elkaar verbonden.

E-learning met Alice van de Pas
Uniek aan deze opleiding is de geïntegreerde e-learning, waaraan Alice van de Pas heeft meegewerkt. Een deel van de e-learning is gebouwd rondom een interview tussen Katie-Lee Weille en Alice van de Pas. Uiteraard komen in de opleiding ook andere ouderschapstheorieën aan bod, zodat je in de breedte wordt opgeleid.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling

Hoe werk je effectief met ouders? In deze opleiding ontdek je hoe je de basis legt voor een goede relatie met ouders en voor écht krachtgericht werken met gezinnen. Je leert ouders begeleiden in uiteenlopende omstandigheden en vanuit een breed scala aan hulpverlenings- en begeleidingspraktijken, van scholen en wijkteams tot medische en ggz-praktijken. Om je competenties goed te verankeren, is er in het programma veel ruimte voor intervisie.

Geaccrediteerd

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling

Hoe werk je effectief met ouders? In deze opleiding ontdek je hoe je de basis legt voor een goede relatie met ouders en voor écht krachtgericht werken met gezinnen. Je leert ouders begeleiden in uiteenlopende omstandigheden en vanuit een breed scala aan hulpverlenings- en begeleidingspraktijken, van scholen en wijkteams tot medische en ggz-praktijken. Om je competenties goed te verankeren, is er in het programma veel ruimte voor intervisie.

Geaccrediteerd

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling

Hoe werk je effectief met ouders? In deze opleiding ontdek je hoe je de basis legt voor een goede relatie met ouders en voor écht krachtgericht werken met gezinnen. Je leert ouders begeleiden in uiteenlopende omstandigheden en vanuit een breed scala aan hulpverlenings- en begeleidingspraktijken, van scholen en wijkteams tot medische en ggz-praktijken. Om je competenties goed te verankeren, is er in het programma veel ruimte voor intervisie.

Geaccrediteerd

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling

Hoe werk je effectief met ouders? In deze opleiding ontdek je hoe je de basis legt voor een goede relatie met ouders en voor écht krachtgericht werken met gezinnen. Je leert ouders begeleiden in uiteenlopende omstandigheden en vanuit een breed scala aan hulpverlenings- en begeleidingspraktijken, van scholen en wijkteams tot medische en ggz-praktijken. Om je competenties goed te verankeren, is er in het programma veel ruimte voor intervisie.

Geaccrediteerd

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling

Hoe werk je effectief met ouders? In deze opleiding ontdek je hoe je de basis legt voor een goede relatie met ouders en voor écht krachtgericht werken met gezinnen. Je leert ouders begeleiden in uiteenlopende omstandigheden en vanuit een breed scala aan hulpverlenings- en begeleidingspraktijken, van scholen en wijkteams tot medische en ggz-praktijken. Om je competenties goed te verankeren, is er in het programma veel ruimte voor intervisie.

Geaccrediteerd

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling

Hoe werk je effectief met ouders? In deze opleiding ontdek je hoe je de basis legt voor een goede relatie met ouders en voor écht krachtgericht werken met gezinnen. Je leert ouders begeleiden in uiteenlopende omstandigheden en vanuit een breed scala aan hulpverlenings- en begeleidingspraktijken, van scholen en wijkteams tot medische en ggz-praktijken. Om je competenties goed te verankeren, is er in het programma veel ruimte voor intervisie.

Geaccrediteerd

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Docenten: dr. Katie-Lee Weilledrs. Anna BoomMonique DuijvestijnSjaak Leijserdrs. Gwen Marcelis-Eerdmansdrs. Fernanda Sampaio de Carvalho
 • Docenten

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: OU zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl