Begeleiden in participatie  (IC195)

Van bed naar beter in de buurt

Offerte aanvragen
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Bij de ambulantisering van de ggz sluiten de methodieken van FACT en SRH perfect aan. In deze cursus leer je vanuit dit gedachtegoed methodisch handelen en zorg vormgeven in de ambulante zorg. Je oefent het werken met oplossingsgerichte technieken en technieken uit de motiverende gespreksvoering en ontdekt hoe je omgaat met crisis.
 
 • Inhoud

  De overheid bouwt het aantal bedden verder af en heeft voor ogen dat patiënten steeds meer in de wijk blijven wonen, werkend aan behandeling en herstel. Gemeenten organiseren de verantwoordelijkheid van zorg, ondersteuning en begeleiding in de wijk. Deze ambulantisering van de ggz slaagt goed wanneer (F)ACT als Haarlemmerolie wordt gebruikt; multidisciplinair en generalistisch. Het wordt een reguliere aanpak in het wijkteam: afstemmen van de expertise en vaardigheden van professionals onderling, samenwerkend met het formele en informele netwerk en intensieve begeleiding waar nodig. Situaties die in de kliniek spelen, krijgen in de thuissituatie een andere dimensie al is het maar omdat je er gast bent en de persoon in zijn eigen omgeving ontmoet.

  Wat leer je?

  Deze training gaat in op specifieke zaken van het ambulante werken en besteedt daarbij aandacht aan het methodisch handelen en hoe de zorg vorm gegeven kan worden. Want ondanks alle krediet die aan (F)ACT wordt gegeven, zegt het nog niet zo veel over hoe de zorg eruit moet zien. In deze training wordt aansluiting gezocht met het hoe. Het werken vanuit de uitgangspunten van het Steunend Relationeel Handelen, het werken met narratieven, het omgaan met crisis, oplossingsgerichte technieken en technieken uit motiverende gespreksvoering komen aan bod.

  Werkwijze

  • weten wat je ziet en wat je niet ziet, onaandachtigheidsblindheid
  • introductie van de 5 categorieën van zorg en deze koppelen aan de praktijk 
  • zorgmijding en hoe sluit je aan? (oefenen met hoe je de verbinding aan kunt gaan)
  • presentie en de wijze waarop deze ingezet kan worden binnen FACT
  • het maken een verhaal en het specificeren van krachten
  • het delen van succeservaringen en zicht hebben op de verschillende werkzame factoren
  • FACT, het doel en de subdoelen
  Er wordt telkens gezocht naar een verbinding en verdieping tussen theorie, ervaringsgerichte oefeningen en de praktijk.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  Deze tweedaagse cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Leidinggevende/staf/management

 • Docenten
 • Reviews
  Reviews