Groepscoaching in het sociale wijkteam  (IC194)

Krachtgerichte casuïstiekbespreking

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hoe werk je in een wijkteam zo samen dat de diverse samenstelling geen obstakel wordt maar een kracht? In deze cursus leren jullie werken met groepscoaching: casuïstiekbespreking volgens een vast stramien, waarbij je samen systematisch zoekt naar krachten die je vervolgens gaat versterken. Zo kom je vanuit de bundeling van de verschillende achtergronden en expertises van de teamleden tot concrete, krachtgerichte oplossingen.
 
 • Inhoud

  Het sociale wijkteam bestaat uit hulpverleners die vanuit verschillende organisaties en verschillende methodieken samenwerken. Dit levert een divers palet op van visies en werkwijzen waardoor de samenwerking bemoeilijkt kan worden. Vanuit de Wmo ligt het accent van de hulpverlening op het versterken van krachten: persoonlijke krachten van de cliënt en krachten binnen de omgevingen waarin de cliënt verblijft. Hoe komt het sociale wijkteam nu snel tot een samenwerking waarin de diversiteit aan krachten gebundeld wordt?

  Groepscoaching is een manier van casuïstiekbespreking volgens een vast stramien, waarbij systematisch gezocht wordt naar krachten om deze vervolgens te versterken. Zo wordt de diversiteit juist een meerwaarde, omdat de verschillende achtergronden en vormen van expertise van de teamleden ingezet worden om tot concrete oplossingen te komen. Een eerste bespreking in een sociaal wijkteam leverde de reactie op: 'Dit is voor ons het ei van Columbus! Want in een bespreking van pakweg een uur lukt het altijd om een complexe zorgsituatie op een zodanige wijze te bespreken dat degene die de casus heeft ingebracht voorzien wordt van een grote hoeveelheid praktische tips en adviezen.'

  Naast trainingen groepscoaching leiden wij ook mensen op om deze besprekingen voor te zitten. Dit aanleren gebeurt meteen in de praktijk, omdat dit de meest efficiënte manier van leren is.

  Wat leer je?

  Groepscoaching is, mits regelmatig toegepast, bij uitstek een ideale manier om binnen een vast teamverband de samenwerking te verbeteren op basis van de principes van het krachtgericht werken.

  Werkwijze

  • introductie groepscoaching
  • het ontdekken van krachten en mogelijkheden d.m.v. groepscoaching
  • oefening in de praktijk

 • Datums

  Omvang

  Deze cursus bestaat uit 1 groepsbijeenkomst en 3 individuele coachingsdagen, en wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Activiteitenbegeleider
  • Leidinggevende/staf/management

 • Docenten
 • Reviews