FACT en SRH, een perfect paar  (IC193)

Offerte aanvragen
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Bij de ambulantisering van de ggz sluiten de methodieken van FACT en SRH perfect aan. In deze cursus leer je vanuit dit gedachtegoed hoe je methodisch handelen en zorg kunt vormgeven in de ambulante zorg. Het programma bestaat uit drie onderdelen die ook los van elkaar ingekocht kunnen worden: een basiscursus SRH, een verdiepingscursus FACT en een verdiepingscursus Fidelity FACT.
 
 • Inhoud

  'Van Bed naar Beter in de Buurt'. De overheid heeft al bedden afgebouwd en bouwt deze nog verder af, waardoor klinisch opgenomen patiënten steeds meer in de wijk wonen. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om de zorg in de wijk te organiseren. Daarbij wordt er een steeds groter beroep gedaan op mogelijkheden die de maatschappij biedt, zodat de cliënt kan participeren als burger. Deze ambulantisering van de ggz kan niet slagen zonder passende hulp. (F)ACT lijkt daarbij de Haarlemmerolie te gaan worden: multidisciplinair, shared caseload-overleg, afstemmen van professionals op basis van hun kennis en affiniteit, intensief waar nodig en samenwerken met de formele en informele steunbronnen in de omgeving. Anders dan in de kliniek ben je in het ambulante werk meer op jezelf aangewezen. Situaties die in de kliniek spelen, krijgen in de thuissituatie een andere dimensie al is het maar omdat je er gast bent en de cliënt in zijn eigen leefomgeving ontmoet.

  Wat kun je verwachten?

  • weten wat je ziet en wat je niet ziet, onaandachtigheidsblindheid
  • introductie van de vijf categorieën van zorg en deze koppelen aan de praktijk
  • zorgmijding en hoe sluit je aan? (oefenen met hoe de verbinding aan te gaan)
  • presentie en de wijze waarop deze ingezet kan worden binnen FACT
  • het maken van een verhaal en het specificeren van krachten
  • het delen van succeservaringen en zicht hebben op de verschillende werkzame factoren
  • FACT, het doel en de subdoelen
  • de werkzame ingrediënten vanuit het SRH om de cliënt te versterken
  • informatie over en oefenen met motiverende gespreksvoering
  • meedoen als burger
  • het werken met de participatieladder
  • werken als FACT-medewerker en wie is dan de klant?
  • het aangaan van de dialoog
  Er wordt telkens gezocht naar een verbinding en verdieping tussen theorie, ervaringsgerichte oefeningen en de praktijk.

  Wat leer je?

  • De cursus gaat in op specifieke zaken van het ambulante werken. We besteden aandacht aan het methodisch handelen en hoe de zorg vormgegeven kan worden. Want ondanks alle krediet die aan (F)ACT wordt gegeven, zegt het nog niet zoveel over hoe de zorg eruit moet zien. In de cursus wordt aansluiting gezocht met het hoe. Deelnemers leren:

  • werken vanuit de uitgangspunten van het Steunend Relationeel Handelen
  • werken met narratieven
  • omgaan met crisis
  • oplossingsgerichte technieken en technieken uit motiverende gespreksvoering

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  De cursus bestaat uit 3 dagen plus 3 dagdelen coaching en wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Vaktherapeut
  • Activiteitenbegeleider
  • Leidinggevende/staf/management

 • Docenten
 • Reviews
  Reviews