'Alles wat bij een jong kind speelt, heeft invloed op de ouders. En alles wat bij de ouders speelt, heeft invloed op het kind.'

Interview met Lisa Numann

25 juni 2024
 

Lisa Numann

Lisa Numann is psychotherapeut en IMH-specialist en werkt bij Youz in een multidisciplinair behandelteam voor kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Daarnaast werkt ze voor RINO Groep als hoofdopleider binnen de IMH-opleiding. Dit laatste in een duo-functie met Phineke Tielenius Kruythoff. 

IMH staat voor Infant Mental Health en gaat over het bereiken van een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling voor het jonge kind. De ouder-kindrelatie is daarbij bepalend. Lisa: ‘Je hebt altijd ouder en kind samen in de behandelkamer. Jonge kinderen zijn nog heel erg verbonden met hun omgevingen hun ouders. Alles wat bij een jong kind speelt, heeft invloed op de ouders. En alles wat bij de ouders speelt, heeft invloed op het kind.’

Onderzoeken wat echt helpend is

De IMH-visie is een manier om naar jonge kinderen te kijken. ‘Je neemt alle facetten van het welzijn mee in de benadering’, legt Lisa uit. ‘Als ouders hun kind bij ons aanmelden met bijvoorbeeld slaapproblemen, dan kijken we niet alleen naar de slaapsituatie, maar ook naar de gezondheid van het kind, hoe het zich ontwikkelt, in welke omgeving het opgroeit en met welke mensen. Bij jonge kinderen is er altijd het appel om snel een advies te geven of met een oplossing te komen. Je ziet immers een jong kind en ouders die lijden. Maar het is als hulpverlener belangrijk de tijd te nemen om te onderzoeken wat echt helpend is. Als er een snel advies mogelijk was, hadden de ouders dat al gehad. Ze zijn waarschijnlijk al bij het consultatiebureau geweest, bij de huisarts, bij andere hulpverleners, hebben het internet afgezocht. Daarom besteden we in de opleiding tijd aan het leren vertragen en kijken naar de onderliggende dynamieken.’

‘Kijk eerst eens rustig wat er aan de hand is. Hoe zitten de ouders erbij? Zijn ze ontvankelijk voor zo'n advies? Vragen ze überhaupt om een advies?  Wat doet dat advies met de ouder? Vaak is dat al een deel van de oplossing. De druk om een lijdend kind snel te helpen is enorm. We leven ook in een maatschappij waarin we snelle oplossingen willen. En dan zijn er nog de wachtlijsten, ook voor problemen met jonge kinderen. Ik leid professionals op om te blijven reflecteren en voelen. Te kijken naar wat het gezin nodig heeft, waar de stress vandaan komt en hoe je die omlaag krijgt. In de IMH-opleiding bieden we hun kennis en tools om te kijken naar wat er onderliggend speelt.’
 

Het appèl om een lijdend jong kind (en hun ouders) snel te helpen, is enorm. De kunst is om als behandelaar te vertragen en goed naar onderliggende dynamieken te blijven kijken.

Lisa Numann

IMH op de juiste manier toepassen

Er is de laatste tijd meer vraag naar IMH-scholing en -opleidingen, waardoor ook de kwaliteit onder druk kan komen te staan. ‘Ik zie het als mijn taak om te waarborgen dat IMH op de juiste manier wordt aangeboden en behandelaars goed blijven reflecteren over zichzelf en de relationele dynamieken. Hoe populairder de IMH-visie wordt, hoe makkelijker de term overal opduikt. Voor mij is de uitdaging te zorgen dat IMH reflectief toegepast blijft worden. Dat betekent de rust nemen om naar de relatie te kijken.’

De IMH-opleiding van RINO Groep wordt in studiejaar ’24-’25 lineair aangeboden. ‘De opleiding was oorspronkelijk modulair en kon in eigen tempo worden gevolgd, mits afgerond binnen vijf jaar', licht Lisa toe. 'Deze wijziging naar klassikaal onderwijs biedt mijns inziens echt meerwaarde, omdat nu het groepsproces meegenomen kan worden. Je start en eindigt als groep tegelijk, vergelijkbaar met de BIG-opleidingen. Je maakt hetzelfde proces door, ook inhoudelijk, en kan je kennis en ervaringen delen en elkaar bevragen. Ik denk dat dit verdieping aan de opleiding kan geven.’

Hulpverleners enthousiast maken over IMH

Lisa combineert de functie van hoofdopleider met die van psychotherapeut in de behandelpraktijk. ‘Ik ben een betere behandelaar doordat ik lesgeef en me bewust ben van de theorie die aan IMH ten grondslag ligt. En ik ben een betere docent en hoofdopleider doordat ik voorbeelden en ervaringen uit de praktijk meebreng. De combinatie is soms intensief, maar ik vind dat ik daardoor beide rollen beter uitvoer. Ik geniet er ook van. Ik vind het zelf het allermooist om hulpverleners enthousiast te maken over de IMH-visie en de IMH-werkwijze. Vaak zie je tijdens een lesdag deelnemers geïnspireerd raken en dat inspireert mij weer. Uiteindelijk profiteren het jonge kind en diens ouders  van gedegen opgeleide en geïnspireerde professionals. Dat sterkt mij elke keer weer in het aanbieden van een goede opleiding.’
 

Wil jij de opleiding Infant Mental Health Consulent volgen?

Heb jij interesse in de postmaster opleiding Infant Mental Health Specialist?