Opleiding Infant Mental Health Consulent  (IMC25A)

IMH: vroege ervaringen als basis voor de toekomst

€ 6.850

Inschrijven

Mogelijk t/m 1 juli 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Infant Mental Health (IMH) draait om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van het kind binnen een relationeel kader. De kwaliteit van de ouder-kindrelatie beschermt het kind tegen moeilijkheden in het leven en het ontwikkelen van psychopathologie. Je leert problemen in de ouder-kindrelatie observeren, signaleren, begeleiden en optimaliseren, en het IMH-gedachtegoed te integreren in de werksetting of het organisatiebeleid. Je weet hoe en wanneer je kunt doorverwijzen naar behandeling.
 
 • Inhoud

  De kern van IMH

  Infant Mental Health (IMH) omvat de zorg voor de sociaal-emotionele gezondheid van de allerjongsten - van nog niet geboren tot 6 jaar - en diens ouders/verzorgers, binnen de (maatschappelijke en culturele) context waarin zij opgroeien. Gezond opgroeien, zowel fysiek, emotioneel, sociaal als cognitief, gaat in rap tempo en in nauwe verbinding met de naaste omgeving. Hoe jonger het kind, hoe afhankelijker het is, voor een gezond opgroeien, van de relatie en interacties met de ouders/verzorgers. Binnen de IMH richten wij ons, naast de opgroeiende kinderen, ook op de zorg voor deze ouders/verzorgers. De basis voor een gezond leven wordt grotendeels in de eerste jaren en zelfs voor en tijdens de zwangerschap gelegd. De kwaliteit van de interacties met de naaste omgeving is een belangrijk onderdeel van de opleiding, naast de aandacht voor het ontwikkelende kind, de ouder en de (maatschappelijke en culturele) omgeving. 

  De IMH-visie is  gericht op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van het kind binnen een relationeel kader. Belangrijk in de zorg voor de allerkleinsten en diens gezin is dat de professionals zowel multi-, als  transdisciplinair optimaal samenwerken en oog hebben voor de maatschappelijke en culturele context.  Het is van belang om aandacht te hebben voor zowel de beschermende-, als de risicofactoren, zodat verstoringen tijdens de zwangerschap, in de vroege ontwikkeling van het kind, als de kwaliteit van de  ouder-kindrelatie zo snel mogelijk gesignaleerd, ondervangen, ondersteunt of behandeld kunnen worden. Kijken vanuit de IMH-visie betekent aandacht hebben voor de impact van vroege ervaringen en het belang van een gezonde ontwikkeling voor ieder kind. Met de IMH-visie leer je kijken vanuit jezelf als professional, het kind en diens ouder/verzorger. 

  De rol van de IMH-consulent

  De IMH-consulent is werkzaam bij jonge gezinnen, kinderen en diens ouders/verzorgers, zowel op het gebied van preventie, signalering, doorverwijzing, en de begeleiding en (lichte) behandeling binnen de verantwoordelijkheid van zijn of haar basisberoep. De IMH-consulent staat klaar voor het (ongeboren) kind, de (toekomstige) ouder, het gezin en de context. De IMH-consulent komt in actie bij een veelzijdigheid aan situaties, knelpunten of verstoringen, zoals bij:
  • de besluitvorming over wel of geen ouderschap
  • een lastige zwangerschap, bevalling of start 
  • mentale en praktische voorbereiding op het ouderschap
  • verstoringen of problematiek in de (vroege) ontwikkeling en/of complicaties bij het kind
  • als de ouder- en/of ouder-kindrelatie onder druk staat of er verstoringen zijn
  • bij regulatieproblemen (slapen, drinken, huilen bij baby's en jonge kinderen)
  • er signalen zijn van onveilig opgroeien door nare ervaringen en/of trauma
  • er sprake is van (lichte) psychopathologie bij ouder of kind
  • er een ggz-professional in de aanvullende jeugdhulp of jeugd-ggz nodig is ter behandeling van ouder en (ongeboren) kind
  • er psychosociale ondersteuning nodig is voor ouder, kind of gezin 
  Als IMH-consulent heb je de verantwoordelijkheid om  zowel ouder, kind en gezin te zien, door hen te begeleiden en ondersteuning te bieden bij het optimaal opgroeien van elk kind en ten bate van het welzijn van elk gezin. Als IMH-consulent heb je oog voor het kind, de ouder en/of verzorger in zijn/haar context. Vanuit je basisberoep werk je met een IMH-bril op, waarin je oog hebt voor de interacties, ervaringen en ontwikkeling van het kind en in het belang van een gezonde ouder-kindrelatie binnen de (culturele) context waarin het leeft. Daarnaast kun je het IMH gedachtegoed gedegen overbrengen en integreren in je werksetting.  
   

  Thema’s die in elke module terugkomen:

  • Gezonde en verstoorde ontwikkeling
  • Observatie als methodiek
  • De integratie somatiek en psyche
  • Beschermende- en risicofactoren
  • Cultuursensitief werken
  De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  Hoe ondersteun en bevorder je een positieve ontwikkeling van het kind binnen een relationeel kader? In deze module ontdek je het belang van de kwaliteit van interacties, signaleren en observeren van zowel kind, ouder en omgevingsfactoren bij de ondersteuning van een gezonde ontwikkeling van elk kind. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH).

  De module zoomt in op de pathologie en ontwikkeling van het (zeer) jonge kind binnen de context waarin zij opgroeit. Je krijgt theorie aangereikt, maakt kennis met onderzoeksstrategieën en oefent je vaardigheden in het observeren, signaleren, begeleiden en/ of doorverwijzen van jonge gezinnen. Je brengt zelf eigen beeldmateriaal en casuïstiek in. 

  Het is voor een professional belangrijk te zien en te observeren hoe de (alledaagse) interactie is tussen ouder en (ongeboren) kind en tussen ouder-kind en de omgeving. Relaties beïnvloeden relaties. Elke situatie wordt belicht en besproken vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed daar weer van op de ouder-kindrelatie. Er wordt in deze module  ingezoomd op de signalen van het kind, (micro) interacties en de (alledaagse) afstemming tussen de ouder/ verzorger (s) in de vertrouwde omgeving. Belangrijk onderdeel van de babyobservatie is het omgaan met eigen innerlijke processen. In deze module ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Deze module draagt bij aan het ontwikkelen van een mentaliserende basishouding.

  Hoe vind je de juiste ingang in gezinnen met zeer jonge of nog ongeboren kinderen en hoe kan je hierop kort en laagdrempelig intervenieren? In deze module wordt in het bijzonder aandacht besteed aan mentaliseren en bevorderende gesprekstechnieken, de therapeutische attitude en het belang van observatie. Hierbij wordt uitgegaan van de Infant Mental Health visie die ontwikkelings- en relatiegericht is en een multi-generationele en interculturele focus heeft. 

  Hoe draag je de visie over aan andere professionals? Wat betekent de visie voor jou? Wat springt er bovenuit waar jij mee aan de slag wil? In deze module wordt ingegaan op de rol van de IMH professional binnen verschillende organisaties. Er wordt stilgestaan bij de wijze waarop kennis over de IMH visie geïntegreerd kan worden binnen de werksetting, alsook binnen jezelf als professional.

  Wat leer je?

  Na het volgen van de opleiding IMH-consulent:

  • ben je deskundig op het gebied van preventie, observatie, begeleiding, ondersteuning en kortdurende interventies
  • kun je een signalerende en begeleidende rol vervullen als de ouder-kindrelatie verstoord lijkt en/of als er vermoeden is van ongezonde ontwikkeling of onveilig opgroeien
  Met die kennis en vaardigheden draag je bij aan een kansrijke start van deze (zeer, jonge) kinderen en hun (prille) ouders.


  Bijzonder in onze opleiding is dat babyobservatie onderdeel is van de opleiding. Bij lesdagen met specifieke thema's zijn er extra docenten aanwezig. Het docententeam bestaat uit verschillende experts op het gebied van Infant Mental Health. Je bekijkt de stof zo vanuit meerdere perspectieven. Bovendien is er, bij het oefenen in subgroepen, extra aandacht voor jouw persoonlijke leerproces.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datums

  Datums

  Lesdagen onder voorbehoud per module:

  Module 1
  Bijeenkomst Datum Tijd                                   Locatie
  Lesdag 1 Dinsdag 7 januari 2025 09:30 – 16:30                   RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Dinsdag 21 januari 2025 09:30 – 16:30                   RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3 Dinsdag 4 februari 2025 09:30 – 16:30                   RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Dinsdag 11 februari 2025 09:30 – 16:30                   RINO Groep Utrecht
  Lesdag 5 Dinsdag 4 maart 2025 09:30 – 16:30                   RINO Groep Utrecht
  Lesdag 6 Dinsdag 18 maart 2025 09:30 – 16:30                   RINO Groep Utrecht
  Lesdag 7 Dinsdag 1 april 2025 09:30 – 16:30                   RINO Groep Utrecht
  Lesdag 8 Dinsdag 15 april 2025 09:30 – 16:30                   RINO Groep Utrecht

  Module 2 
  Bijeenkomst        Datum                                       Tijd                                    Locatie
  Lesdag 1        Dinsdag 13 mei 2025                                       09:30 – 16:30                    RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2        Dinsdag 27 mei 2025                                       09:30 – 16:30                    RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3        Dinsdag 10 juni 2025                                       09:30 – 16:30                    RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4        Dinsdag 24 juni 2025                                       09:30 – 16:30                    RINO Groep Utrecht

  Module 3 Groep 1
  Bijeenkomst Datum                                Tijd                                       Locatie
  Introductiedag Dinsdag 1 juli 2025                                09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 1 Woensdag 17 september 2025                                09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 2 Woensdag 8 oktober 2025                                09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 3 Woensdag 29 oktober 2025                                13:30 – 16:30                       RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Woensdag 12 november 2025                                09:30 – 12:30                       RINO Groep Utrecht
  Lesdag 5 Woensdag 10 december 2025                                09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 6 Woensdag 21 januari 2026                                09:30 – 12:30                       RINO Groep Utrecht

  Module 3 Groep 2 
  Bijeenkomst Datum                              Tijd                                       Locatie
  Introductiedag Dinsdag 1 juli 2025                              09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 1 Woensdag 17 september 2025                              09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 2 Woensdag 8 oktober 2025                              09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 3 Woensdag 29 oktober 2025                              09:30 – 12:30                       RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Woensdag 12 november 2025                              09:30 – 12:30                       RINO Groep Utrecht
  Lesdag 5 Woensdag 17 december 2025                              09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 6 Woensdag 21 januari 2026                              13:30 – 16:30                       RINO Groep Utrecht

  Module 3 Groep 3
  Bijeenkomst Datum                              Tijd                                       Locatie
  Introductiedag Dinsdag 18 juni 2025                              09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 1 Woensdag 15 september 2025                              09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 2 Woensdag 6 oktober 2025                              09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 3 Woensdag 27 oktober 2025                              09:30 – 12:30                       RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Woensdag 10 november 2025                              09:30 – 12:30                       RINO Groep Utrecht
  Lesdag 5 Woensdag 15 december 2025                              09:30 – 12:30                       Online
  Lesdag 6 Woensdag 19 januari 2026                              09:30 – 12:30                       RINO Groep Utrecht

  Module 4
  Bijeenkomst             Datum                                                                      Tijd                                      Locatie
  Lesdag 1             Donderdag 13 november 2025                                09:30 – 16:30                      RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2             Donderdag 27 november 2025                                09:30 – 16:30                      RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3             Dinsdag 11 december 2025                                     09:30 – 16:30                      RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4             Donderdag 8 januari 2026                                       09:30 – 16:30                      RINO Groep Utrecht

  Module 8
  Bijeenkomst             Datum                                                                       Tijd                                      Locatie
  Lesdag 1             Donderdag 22 januari 2026                                      09:30 – 16:30                      RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2             Donderdag 5 februari 2026                                      09:30 – 16:30                      RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3             Donderdag 12 februari 2026                                    09:30 – 16:30                      RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4             Donderdag 5 maart 2026                                          09:30 – 16:30                      RINO Groep Utrecht

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)

  De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Je bent minimaal 16 uur werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg voor nul tot zesjarigen. Ook ben je welkom als je bijvoorbeeld werkt als logopedist, kinderfysiotherapeut, verloskundige of neonatoloog.

  Voorafgaand aan de opleiding vindt er een toelatingsgesprek plaats met de hoofdopleider.

  De hoofdopleiders van de RINO Groep hebben instemming van de DAIMH om verzoeken tot vrijstelling te beoordelen en indien geldig toe te kennen. Om jouw verzoek tot vrijstelling in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om je in te schrijven voor de opleiding.Tegelijkertijd kun je een ingevuld verzoek tot vrijstelling sturen naar infodesk@rinogroep.nl.

  Verleende vrijstelling heeft geen gevolgen voor de opleidingsprijs.

 • Docenten
  drs. Lisa Numann

  Hoofdopleider: drs. Lisa Numann

  Lisa Numann is psychotherapeut en IMH-Specialist. Ze is werkzaam bij de afdeling 0-6 jarigen bij Youz. Lisa is coördinerend behandelaar bij een multidisciplinair behandelteam vanuit de Infant Mental Health visie. Lisa is naast haar klinisch werk actief als (hoofd-)docente binnen meerdere modules van de opleiding tot IMH-consulent en IMH-Specialist bij RINO Groep Utrecht. Lisa is ook actief binnen de beroepsvereniging van de DAIMH. Lisa vind het belangrijk dat IMH specialisten zich vanuit verschillende methodieken en invalshoeken blijven verdiepen in therapievormen die in combinatie met de IMH visie gebruikt kunnen worden in ouder-kind behandelingen.Lees meer
  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Hoofdopleider: drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews