Postmaster opleiding Infant Mental Health Specialist  (IMS24A)

IMH: vroege ervaringen als basis voor de toekomst

€ 13.450

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Infant Mental Health (IMH) draait om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van het kind binnen een relationeel kader. De kwaliteit van de ouder-kindrelatie beschermt het kind tegen moeilijkheden in het leven en het ontwikkelen van psychopathologie. In deze opleiding verdiep je je in de kwaliteit van ouder-kindrelaties, de rol van trauma, de ontwikkeling van regulatie -en interactieprocessen en (ontwikkelings)psychopathologie bij ouder of kind.
 
 • Inhoud

  De kern van IMH

  Infant Mental Health (IMH) omvat de zorg voor de sociaal-emotionele gezondheid van de allerjongsten - van nog niet geboren tot 6 jaar - en diens ouders/verzorgers, binnen de (maatschappelijke en culturele) context waarin zij opgroeien. Gezond opgroeien, zowel fysiek, emotioneel, sociaal als cognitief, gaat in rap tempo en in nauwe verbinding met de naaste omgeving. Hoe jonger het kind, hoe afhankelijker het is, voor een gezond opgroeien, van de relatie en interacties met de ouders/verzorgers. Binnen de IMH richten wij ons, naast de opgroeiende kinderen, ook op de zorg voor deze ouders/verzorgers. De basis voor een gezond leven wordt grotendeels in de eerste jaren en zelfs voor en tijdens de zwangerschap gelegd. De kwaliteit van de interacties met de naaste omgeving is een belangrijk onderdeel van de opleiding, naast de aandacht voor het ontwikkelende kind, de ouder en de (maatschappelijke en culturele) omgeving. 

  De IMH-visie is  gericht op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van het kind binnen een relationeel kader. Belangrijk in de zorg voor de allerkleinsten en diens gezin is dat de professionals zowel multi-, als  transdisciplinair optimaal samenwerken en oog hebben voor de maatschappelijke en culturele context.  Het is van belang om aandacht te hebben voor zowel de beschermende-, als de risicofactoren, zodat verstoringen tijdens de zwangerschap, in de vroege ontwikkeling van het kind, als de kwaliteit van de  ouder-kindrelatie zo snel mogelijk gesignaleerd, ondervangen, ondersteunt of behandeld kunnen worden. Kijken vanuit de IMH-visie betekent aandacht hebben voor de impact van vroege ervaringen en het belang van een gezonde ontwikkeling voor ieder kind. Met de IMH-visie leer je kijken vanuit jezelf als professional, het kind en diens ouder/verzorger.

  De rol van de IMH-specialist

  De IMH-specialist heeft een belangrijke rol bij de signalering, begeleiding en behandeling van vroege ervaringen, spanningen, trauma, regulatie, psychosomatische en/of psychopathologie en verstoringen in de ontwikkeling of interactie bij zowel ouder als kind. De IMH-specialist observeert, interpreteert, diagnosticeert, behandelt en reflecteert op het eigen handelen in de zorg voor het jonge kind en diens context. Je hebt diepgaande kennis nodig over de vroege ontwikkeling, (gezonde en verstoorde) interactiepatronen en de ontwikkelingspsychopathologie om juist te kunnen diagnosticeren, toeleiden naar de juiste zorg en behandelen. Daarnaast heb je uitgebreide kennis nodig van trauma, regulatieprocessen en de kwaliteit van interacties. Je kunt aan de slag wanneer je de IMH bril niet meer af kan zetten en bewust bent van je mentaliserende basishouding en je vaardig voelt om bij elk kind en gezin zorgvuldig een behandelings-of begeleidingstraject te bepalen aan de hand van de geleerde stof uit de opleiding. 

  Wat kun je verwachten?

  De IMH-opleiding sluit aan bij de huidige wet -en regelgeving en is integratief en cyclisch opgebouwd. We leiden multidisciplinair op. Daardoor ontmoeten de verschillende beroepsgroepen die met (wens)zwangeren, diens partners, jonge kinderen en gezinnen werken, elkaar in de opleiding. Dit heeft een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van alle disciplines en professionals, en komt ten goede aan het nog ongeboren kind,  (wens)zwangeren, ouders en gezinnen met jonge kinderen.

  De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  Hoe ondersteun en bevorder je een positieve ontwikkeling van het kind binnen een relationeel kader? In deze module ontdek je het belang van de kwaliteit van interacties, signaleren en observeren van zowel kind, ouder en omgevingsfactoren bij de ondersteuning van een gezonde ontwikkeling van elk kind. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH).

  De module zoomt in op de pathologie en ontwikkeling van het (zeer) jonge kind binnen de context waarin zij opgroeit. Je krijgt theorie aangereikt, maakt kennis met onderzoeksstrategieën en oefent je vaardigheden in het observeren, signaleren, begeleiden en/ of doorverwijzen van jonge gezinnen. Je brengt zelf eigen beeldmateriaal en casuïstiek in. 

  Het is voor een professional belangrijk te zien en te observeren hoe de (alledaagse) interactie is tussen ouder en (ongeboren) kind en tussen ouder-kind en de omgeving. Relaties beïnvloeden relaties. Elke situatie wordt belicht en besproken vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed daar weer van op de ouder-kindrelatie. Er wordt in deze module  ingezoomd op de signalen van het kind, (micro) interacties en de (alledaagse) afstemming tussen de ouder/ verzorger (s) in de vertrouwde omgeving. Belangrijk onderdeel van de babyobservatie is het omgaan met eigen innerlijke processen. In deze module ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Deze module draagt bij aan het ontwikkelen van een mentaliserende basishouding.

  Hoe vind je de juiste ingang in gezinnen met zeer jonge of nog ongeboren kinderen en hoe kan je hierop kort en laagdrempelig intervenieren? In deze module wordt in het bijzonder aandacht besteed aan mentaliseren en bevorderende gesprekstechnieken, de therapeutische attitude en het belang van observatie. Hierbij wordt uitgegaan van de Infant Mental Health visie die ontwikkelings- en relatiegericht is en een multi-generationele en interculturele focus heeft. 

  Hoe behandel je verstoringen in de de ouder-kindrelatie? De essentie van de ouder-baby/peuter psychotherapie en de verschillende leeftijdsfasen staan in deze module centraal. Deze specialistische cursus is gebaseerd op verschillende therapeutische modellen, die de ontwikkeling van de ouder – baby/peuter relatie tot focus hebben. 

  Hoe help je ouders met onverwerkte trauma's om een gezonde relatie op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je welke invloed trauma heeft op de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie en hoe je die kunt behandelen.

  Hoe stimuleer je gezonde interactiepatronen tussen ouders met persoonlijkheidsproblematiek en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ga je aan de slag met gesprekstechnieken en leer je over een bestaande groepsinterventie die de ouder-kindrelatie bevordert..

  Hoe draag je de visie over aan andere professionals? Wat betekent de visie voor jou? Wat springt er bovenuit waar jij mee aan de slag wil? In deze module wordt ingegaan op de rol van de IMH professional binnen verschillende organisaties. Er wordt stilgestaan bij de wijze waarop kennis over de IMH visie geïntegreerd kan worden binnen de werksetting, alsook binnen jezelf als professional.

  Daarnaast zijn er een aantal thema’s die in elke module terugkomen:

  • Gezonde en verstoorde ontwikkeling
  • Observatie als methodiek
  • De integratie somatiek en psyche
  • Beschermende- en risicofactoren
  • Cultuursensitief werken

   

  Bijzonder aan onze opleiding is dat supervisie en babyobservatie onderdeel is van de opleiding. Bij lesdagen met specifieke thema's zijn er extra docenten aanwezig. Het docententeam bestaat uit verschillende experts op het gebied van Infant Mental Health. Je bekijkt de stof zo vanuit meerdere perspectieven. Bovendien is er, bij het oefenen in subgroepen, extra aandacht voor jouw persoonlijke leerproces.

  Wat leer je?

  Na het volgen van deze opleiding:

  • beheers je de kern en visie van IMH
  • ben je goed geïnformeerd over beschermende en verstoringen in de ouder-kindrelatie
  • kun je observatietechnieken als analyse- en behandelinstrument inzetten
  • heb je verdiepende en specialistische kennis van verschillende ouder-kindinterventies om een verstoorde ouder-kindrelatie te herstellen
  • weet je hoe je kunt nagaan of er sprake is van psychopathologie bij ouder of kind en hoe dit vervolgens te behandelen
  • Ben je in staat tot reflectief functioneren over je eigen professionaliteit?

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datums
  Data onder voorbehoud per module:
   
  Module 1  
  Bijeenkomst Datum              Tijd                                          Locatie   
  Lesdag 1 Donderdag 5 september
  2024
               09:30 – 16:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Donderdag 19 september 2024              09:30 – 16:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3 Donderdag 3 oktober
  2024 
               09:30 – 16:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Donderdag 17 oktober
  2024 
               09:30 – 16:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 5 Donderdag 7 november
  024 
               09:30 – 16:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 6 Donderdag 14 november 2024               09:30 – 16:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 7 Donderdag 28 november 2024               09:30 – 16:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 8 Donderdag 12 december 2024               09:30 – 16:30                          RINO Groep Utrecht
    
  Module 2  
  Bijeenkomst Datum                 Tijd                                         Locatie
  Lesdag 1 Dinsdag 7 januari 2025                  09:30 – 16:30                         RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Dinsdag 21 januari 2025                 09:30 – 16:30                         RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3 Dinsdag 4 februari 2025                 09:30 – 16:30                         RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Dinsdag 4 maart 2025                 09:30 – 16:30                         RINO Groep Utrecht
   
  Module 3 start met een gezamenlijke informatiebijeenkomst en splitst daarna op in groepen.
  Module 3 Groep 1  
  Bijeenkomst Datum                Tijd                                          Locatie             
  Introductiedag Woensdag 18 juni 2025                09:30 – 12:30                          Online
  Lesdag 1 Woensdag 3 september 2025                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Woensdag 1 oktober 2025                09:30 – 12:30                          Online
  Lesdag 3 Woensdag 29 oktober 2025                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Woensdag 26 november 2025                09:30 – 12:30                          Online
  Lesdag 5 Woensdag 7 januari 2026                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 6 Woensdag 4 februari 2026                09:30 – 12:30                          Online
  Lesdag 7 Woensdag 4 maart 2026                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 8 Woensdag 1 april 2026                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 9 Woensdag 13 mei 2026                09:30 – 12:30                          Online
  Lesdag 10 Woensdag 10 juni 2026                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 11 Woensdag 1 juli 2026                09:30 – 12:30                          Online
  Lesdag 12 Woensdag 2 september 2026                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 13 Woensdag 30 september 2026                09:30 – 12:30                          Online
  Lesdag 14 Woensdag 28 oktober 2026                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 15 Woensdag 25 november 2026                09:30 – 12:30                          Online
  Lesdag 16 Woensdag 13 januari 2027                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 17 Woensdag 27 januari 2027                09:30 – 12:30                          Online
  Lesdag 18 Woensdag 3 maart 2027                09:30 – 12:30                          Online
  Lesdag 19 Woensdag 24 maart 2027                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
  Lesdag 20 Woensdag 7 april 2027                09:30 – 12:30                          RINO Groep Utrecht
   
  Module 3 Groep 2  
  Bijeenkomst Datum                Tijd                                              Locatie
  Introductiedag Woensdag 18 juni 2025                09:30 – 12:30                              Online
  Lesdag 1 Woensdag 3 september 2025                13:30 – 16:30                              RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Woensdag 1 oktober 2025                13:30 – 16:30                              Online
  Lesdag 3 Woensdag 5 november 2025                09:30 – 12:30                              RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Woensdag 26 november 2025                09:30 – 12:30                              Online
  Lesdag 5 Woensdag 7 januari 2026                13:30 – 16:30                              RINO Groep Utrecht
  Lesdag 6 Woensdag 4 februari 2026                13:30 – 16:30                              Online
  Lesdag 7 Woensdag 4 maart 2026                13:30 – 16:30                              RINO Groep Utrecht
  Lesdag 8 Woensdag 1 april 2026                13:30 – 16:30                              RINO Groep Utrecht
  Lesdag 9 Woensdag 13 mei 2026                13:30 – 16:30                              Online
  Lesdag 10 Woensdag 10 juni 2026                13:30 – 16:30                              RINO Groep Utrecht
  Lesdag 11 Woensdag 1 juli 2026                  09:30 – 12:30                              Online
  Lesdag 12 Woensdag 9 september 2026                09:30 – 12:30                              RINO Groep Utrecht
  Lesdag 13 Woensdag 30 september 2026                13:30 – 16:30                              Online
  Lesdag 14 Woensdag 28 oktober 2026                13:30 – 16:30                              RINO Groep Utrecht
  Lesdag 15 Woensdag 25 november 2026                13:30 – 16:30                              Online
  Lesdag 16 Woensdag 13 januari 2027                13:30 – 16:30                              RINO Groep Utrecht
  Lesdag 17 Woensdag 3 februari 2027                09:30 – 12:30                              Online
  Lesdag 18 Woensdag 3 maart 2027                09:30 – 12:30                              Online
  Lesdag 19 Woensdag 31 maart 2027                09:30 – 12:30                              RINO Groep Utrecht
  Lesdag 20 Woensdag 14 april 2027                09:30 – 12:30                              RINO Groep Utrecht
   
  Module 3 Groep 3  
  Bijeenkomst Datum                Tijd                                               Locatie
  Introductiedag Woensdag 18 juni 2025                09:30 – 12:30                               Online
  Lesdag 1 Maandag 1 september 2025                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Maandag 29 september 2025                09:30 – 12:30                               Online
  Lesdag 3 Maandag 27 oktober 2025                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Maandag 24 november 2025                09:30 – 12:30                               Online
  Lesdag 5 Maandag 5 januari 2026                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 6 Maandag 2 februari 2026                09:30 – 12:30                               Online
  Lesdag 7 Maandag 2 maart 2026                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 8 Maandag 30 maart 2026                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 9 Maandag 11 mei 2026                09:30 – 12:30                               Online
  Lesdag 10 Maandag 8 juni 2026                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 11 Maandag 29 juni 2026                09:30 – 12:30                               Online
  Lesdag 12 Maandag 31 augustus 2026                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 13 Maandag 28 september 2026                09:30 – 12:30                               Online
  Lesdag 14 Maandag 26 oktober 2026                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 15 Maandag 23 november 2026                09:30 – 12:30                               Online
  Lesdag 16 Maandag 11 januari 2027                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 17 Maandag 25 januari 2027                09:30 – 12:30                               Online
  Lesdag 18 Maandag 1 maart 2027                09:30 – 12:30                               Online
  Lesdag 19 Maandag 22 maart 2027                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 20 Maandag 5 april 2027                09:30 – 12:30                               RINO Groep Utrecht
   
  Module 4  
  Bijeenkomst Datum                Tijd                                                Locatie
  Lesdag 1 Donderdag 3 april 2025                09:30 – 16:30                                RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Donderdag 17 april 2025                 09:30 – 16:30                                RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3 Donderdag 15 mei 2025                09:30 – 16:30                                RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Donderdag 26 juni 2025                09:30 – 16:30                                RINO Groep Utrecht

  Module 5 start met 5 gezamenlijke lesdagen en splitst daarna op in supervisiegroepen.
  Module 5  
  Bijeenkomst Datum                 Tijd                                                Locatie
  Lesdag 1 Maandag 27 oktober 2025                 09:30 – 16:30                                RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Maandag 10 november 2025                 09:30 – 16:30                                RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3 Maandag 24 november 2025                 09:30 – 16:30                                RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Maandag 8 december 2025                 09:30 – 16:30                                RINO Groep Utrecht
  Lesdag 5 Maandag 5 januari 2026                 09:30 – 16:30                                RINO Groep Utrecht
   
  Module 5 supervisiegroep 1  
  Bijeenkomst                                             Datum                                                        Tijd       Locatie
  Supervisie 1                                             Dinsdag 3 februari 2026                            09:30 – 12:30        RINO Groep Utrecht
  Supervisie 2                                             Dinsdag 3 maart 2026                               09:30 – 12:30        Online
  Supervisie 3                                             Dinsdag 17 maart 2026                             09:30 – 12:30        Online
  Supervisie 4                                             Dinsdag 31 maart 2026                             09:30 – 12:30        Online
  Supervisie 5                                             Dinsdag 14 april 2026                                09:30 – 12:30        RINO Groep Utrecht
   
  Module 5 supervisiegroep 2
  Bijeenkomst                                            Datum                                                          Tijd                                             Locatie
  supervisie 1                                            Maandag 2 februari 2026                             13:30 – 16:30                             RINO Groep Utrecht
  supervisie 2                                            Maandag 2 maart 2026                                13:30 – 16:30                             Online
  supervisie 3                                            Maandag 16 maart 2026                              13:30 – 16:30                             Online
  supervisie 4                                            Maandag 30 maart 2026                              13:30 – 16:30                             Online
  supervisie 5                                            Maandag 13 april 2026                                 13:30 – 16:30                             RINO Groep Utrecht

  Module 6 start met 5 gezamenlijke lesdagen en splitst daarna op in supervisiegroepen.
  Module 6  
  Bijeenkomst Datum                  Tijd                                             Locatie
  Lesdag 1 Dinsdag 12 mei 2026                  09:30 – 16:30                             RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Dinsdag  26 mei 2026                  09:30 – 16:30                             RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3  Dinsdag 9  juni 2026                  09:30 – 16:30                             RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Dinsdag 23 juni 2026                  09:30 – 16:30                             RINO Groep Utrecht
  Lesdag 5 Dinsdag 15 september 2026                  09:30 – 16:30                             RINO Groep Utrecht
   
  Module 6 supervisiegroep 1
  Bijeenkomst                                            Datum                                                          Tijd                                             Locatie
  supervisie 1                                            Dinsdag 29 september 2026                        09:30 – 12:30                             Online
  supervisie 2                                            Dinsdag 27 oktober 2026                             09:30 – 12:30                             Online
  supervisie 3                                            Dinsdag 10 november 2026                         09:30 – 12:30                             Online
  supervisie 4                                            Dinsdag 24 november 2026                         09:30 – 12:30                             Online
   
  Module 6 supervisiegroep 2
  Bijeenkomst                                            Datum                                                          Tijd                                             Locatie
  supervisie 1                                            Dinsdag 29 september 2026                        09:30 – 12:30                             Online
  supervisie 2                                            Dinsdag 27 oktober 2026                             09:30 – 12:30                             Online
  supervisie 3                                            Dinsdag 10 november 2026                         09:30 – 12:30                             Online
  supervisie 4                                            Dinsdag 24 november 2026                         09:30 – 12:30                             Online
   
  Module 6 supervisiegroep 3
  Bijeenkomst                                            Datum                                                          Tijd                                             Locatie
  supervisie 1                                            Dinsdag 29 september 2026                        13:30 – 16:30                             Online
  supervisie 2                                            Dinsdag 27 oktober 2026                             13:30 – 16:30                             Online
  supervisie 3                                            Dinsdag 10 november 2026                         13:30 – 16:30                             Online
  supervisie 4                                            Dinsdag 24 november 2026                         13:30 – 16:30                             Online
   
  Module 7  
  Bijeenkomst Datum                   Tijd                                              Locatie
  Lesdag 1 Dinsdag 12 januari 2027                   09:30 – 16:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Dinsdag 26 januair 2027                   09:30 – 16:30                               RINO Groep Utrecht
   
  Module 8  
  Bijeenkomst Datum                    Tijd                                               Locatie
  Lesdag 1 Donderdag 11 maart 2027                    09:30 – 16:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2 Donderdag 25 maart 2027                    09:30 – 16:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3 Donderdag 8 april 2027                    09:30 – 16:30                               RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4 Donderdag 22 april 2027                     09:30 – 16:30                               RINO Groep Utrecht

   
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCt of systeemtherapeut NVRG op de opleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
  Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen. Je bent minimaal 16 uur werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg voor nul tot zesjarigen.

  Voorafgaand aan de opleiding vindt er een toelatingsgesprek plaats met de hoofdopleider.

  De DAIMH en de IMH hoofdopleiders van de RINO Groep kennen vrijstelling toe aan Klinisch psychologen, die afgestudeerd zijn op de differentiatie kinderen en jeugd bij de RINO Groep. Je bent dan vrijgesteld van de eerste module. 

  De hoofdopleiders van de RINO Groep hebben instemming van de DAIMH om verzoeken tot vrijstelling te beoordelen en indien geldig toe te kennen. Om jouw verzoek tot vrijstelling in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om je in te schrijven voor de opleiding.Tegelijkertijd kun je een ingevuld verzoek tot vrijstelling sturen naar infodesk@rinogroep.nl.

  Verleende vrijstelling heeft geen gevolgen voor de opleidingsprijs.

 • Docenten
  drs. Lisa Numann

  Hoofdopleider: drs. Lisa Numann

  Lisa Numann is psychotherapeut en IMH-Specialist. Ze is werkzaam bij de afdeling 0-6 jarigen bij Youz. Lisa is coördinerend behandelaar bij een multidisciplinair behandelteam vanuit de Infant Mental Health visie. Lisa is naast haar klinisch werk actief als (hoofd-)docente binnen meerdere modules van de opleiding tot IMH-consulent en IMH-Specialist bij RINO Groep Utrecht. Lisa is ook actief binnen de beroepsvereniging van de DAIMH. Lisa vind het belangrijk dat IMH specialisten zich vanuit verschillende methodieken en invalshoeken blijven verdiepen in therapievormen die in combinatie met de IMH visie gebruikt kunnen worden in ouder-kind behandelingen.Lees meer
  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Hoofdopleider: drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).Lees meer
 • Literatuur
  Bij aanvang van de opleiding wordt bekend over welke boeken je tijdens de opleiding dient te beschikken.
 • Reviews