Onze kennispartners

Kennis delen en kennis doorgeven, dat is waar het bij de RINO Groep om draait. Bij de RINO Groep vind je dan ook alle BIG-opleidingen voor de psychologische beroepen en een meer dan compleet aanbod voor bij- en nascholing. De kennis halen we daar waar ze het meest actueel is: in ons netwerk van kennis- en praktijkpartners met wie we intensief samenwerken. Zo houden wij onze opleidingen voortdurend van hoge kwaliteit én geworteld in de praktijk. Samenwerken met de RINO Groep: ook iets voor jouw organisatie? 

Onze kennispartners

Zorginstellingen

Met honderden zorginstellingen in heel Nederland hebben we een intensieve relatie. Zij zijn veelal praktijkinstelling voor een of meer BIG-opleidingen, maar ook partners op het gebied van bij- en nascholing. Zo werken we samen met Parnassia Groep, Altrecht, Rivierduinen, GGz Centraal, Mentaal Beter, GGZ Delfland, FPC De Kijvelanden, Yulius, Lister, Kwintes, GGZ Friesland, Leger des Heils, RIBW AVV, JP van den Bent stichting en vele andere.

De samenwerking met praktijkinstellingen breidt zich steeds verder uit, bijvoorbeeld met Trajectum, ASVZ, ’s Heeren Loo en Pluryn. Met hen ontwikkelen we een opleidingsaanbod dat steeds nadrukkelijker is toegesneden op de specifieke vragen van de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Universiteiten en hogescholen

Zowel voor onze BIG-opleidingen als voor onze bij- en nascholingscursussen werken we samen met de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten en hogescholen. Tophoogleraren en gerenommeerde universitair docenten en lectoren dragen voortdurend bij aan ons evidence-based gestuurd onderwijs.

Forensische Academie

De Forensische Academie is een samenwerkingsverband tussen de RINO Groep en De Forensische Zorgspecialisten. Als koepel van de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de Forensische Kliniek Kindermishandeling is De Forensische Zorgspecialisten toonaangevend op het gebied van forensische kennis en expertise. In samenwerking met hen bieden wij een uitgebreid opleidingsaanbod rond forensische zorg, dat ook van waarde is voor de reguliere ggz, de jeugdzorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en buurt- en wijkteams. Lees meer over de Forensische Academie.

113 Zelfmoordpreventie

Zoveel mogelijk ‘gatekeepers’ opleiden in Nederland. Dat is het streven van zowel 113 Zelfmoordpreventie als de RINO Groep. Om dat doel te bereiken zijn de twee organisaties een samenwerking aangegaan om per 1 januari 2022 de Suïcidepreventietraining gatekeeper operationeel onder te brengen bij de RINO Groep. Bij 113 Zelfmoordpreventie is veel inhoudelijke kennis en ervaring over suïcidaliteit aanwezig. De RINO Groep voegt didactische en organisatorische kennis en een groot netwerk in verschillende sectoren toe aan de samenwerking. Zo kunnen de organisaties elkaar versterken.

Trimbos Instituut

De RINO Groep en het Trimbos-instituut hebben besloten om nauwer samen te werken. Daarbij brengt Trimbos kennis en knowhow in, terwijl de RINO Groep zorgt voor het vertalen van deze kennis naar gedegen opleiding en het scholen van professionals. Gezamenlijke ambitie van beide is om de disseminatie van kennis naar de praktijk te versnellen en de 90.000 ggz-professionals zo goed mogelijk te ondersteunen en te versterken via het delen van actuele evidence-based inzichten.

GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ruim 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. Samen met GGZ Ecademy werkt RINO Groep aan optimalisatie van scholing voor ggz-professionals om de kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers te verbeteren, onder meer door hun e-learnings te integreren in het opleidingsaanbod.

Expertisecentrum De Borg

De RINO Groep en het expertisecentrum De Borg werken sinds 2018 samen om nieuwe kennis en inzichten optimaal te laten landen op de werkvloer. Samen werken ze aan opleidingsprogramma’s voor behandelaars en begeleiders van aangesloten instellingen bij De Borg en haar samenwerkingspartners. Sinds 2021 bieden ze ook een opleiding voor andere professionals die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychische problemen.

CCE

Het CCE ontwikkelt en deelt expertise om professionals meer handelingsbekwaam te maken en mee te denken over duurzame benaderingen en oplossingen voor de begeleiding en ondersteuning bij ernstig probleemgedrag. De organisatie heeft jarenlange ervaring met het inzetten van een brede, interdisciplinaire en contextuele benadering bij het doorbreken van vastgelopen zorg met probleemgedrag in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, jeugdhulp en onderwijs. Door deze samenwerking wordt de uitgebreide ervaring van de RINO Groep met opleiden in de zorg gecombineerd met de expertise van het CCE op het gebied van ernstig probleemgedrag. Bekijk het opleidingsaanbod van CCE.

Helen Dowling Instituut

In samenwerking met het Helen Dowling Instituut, specialist op het gebied van psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten, biedt de RINO Groep cursussen aan op het gebied van psychosociale oncologie. Het HDI is ook betrokken bij de opleiding medische psychologie.

Herstel, rehabilitatie en participatie

De RINO Groep is het opleidingscentrum voor diverse methodieken rond herstelondersteunende zorg: Systeemgericht Rehabilitatiegericht Handelen (SRH), Liberman, het Strengths Model en FACT. We bundelen de kennis op dit gebied en combineren die met opleidingen. In samenwerking met licentiehouders en andere praktijkinstellingen werken we aan de voortdurende doorontwikkeling van de methodieken en trainingen. Zo blijft de inhoud steeds goed aansluiten bij de veranderende eisen die aan de zorg worden gesteld én bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de samenwerking met ervaringsdeskundigen in de zorg, de nieuwe ggz en nieuwe visies op herstelondersteunende zorg.

Beroepsverenigingen

Samen met beroepsverenigingen werken we aan de kwaliteit van opleidingen. Ons aanbod is geaccrediteerd door relevante verenigingen als VGCt, NIP, NVGzP, NVP, FGzPt, NVO, NVRG, NVPO, NVVS, NVvP, V&V, VVP, BPSW en vele andere.

SPS-NIP

Sinds 2012 werkt de RINO Groep samen met SPS-NIP, de studentensectie van het Nederlands Institituut van Psychologen (NIP). Samen investeren wij in toekomstige psychologen. SPS-NIP heeft als missie alle psychologiestudenten in Nederland te helpen weloverwogen en zelfbewust de stap van student naar het werkveld te zetten. Dit realiseert SPS-NIP door het organiseren van relevante activiteiten en het aanbieden van allerlei diensten. Zo slaan zij  een brug tussen studie en de start van je loopbaan. De RINO Groep vindt het belangrijk om goede contacten te onderhouden met studenten, zodat we ons aanbod voor Young Professionals goed kunnen afstemmen op hun behoeften en wensen.

BIG-wereld

Rondom de BIG-opleidingen werken we samen met onder andere de Vereniging LOGO, het Landelijk Praktijkopleidersoverleg, het ministerie van VWS, de Registratiecommissie en de FGzPt.

Ook samenwerken met de RINO Groep?

We gaan graag met je in gesprek. Bel of mail ons:
030 230 84 50
infodesk@rinogroep.nl