Het PrOP-model: kortdurende psychologische interventies bij kinderen en jongeren  (B2513)

Met PrOP los ik het op!

€ 540

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 3 april 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Kinderen en jongeren met milde psychische klachten kun je weer op weg helpen met een kortdurende behandeling volgens het PrOP-model. Leer hoe je focust op hoe een kind zelf de problemen kan leren hanteren en meer zelfredzaam kan worden. Na de cursus kun je kinderen en jongeren snel en positief behandelen.
 
 • Inhoud

  In 2010 verscheen het stappenplan 'Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn bij kinderen en jongeren' (Debruyne, Haeck, Rijnders, Heene & Deveugele, 2010). Het model is generalistisch en richt zich op een brede problematiek bij kinderen en jongeren. Het gaat uit van een eenvoudige probleemsamenhang op basis van het PrOP-schema. PrOP staat voor Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl. Het model bestaat uit drie fasen. De eerste fase is gericht op inzicht in de problemen, omstandigheden en omgeving van het kind en zijn of haar persoonlijke stijl. Vervolgens ligt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke aanpak (coping) via modelling, cognitieve technieken en probleemoplossende vaardigheden. In een laatste fase komt de terugvalpreventie aan bod. Het PrOP-stappenplan kent succes en wordt inmiddels zowel in Nederland als in Vlaanderen toegepast in de generalistische ggz. Een kleinschalig opgezet effectonderzoek gaf goede resultaten (Van der Stappen, 2012; Debruyne & Haeck, 2013). Het stappenplan is met het label ‘veelbelovend’ opgenomen in het boek Protocollaire behandeling voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 2 (Braet & Bögels, 2013).

  In 2016 is het stappenplan herwerkt met nieuwe inzichten vanuit theorie en praktijk onder de titel ‘Met PrOP los ik het op!’. Het is modulair opgebouwd met meer nadruk op de Positieve Psychologie en met oefeningen rondom versterken van de emotieregulatie. Door het stappenplan heen horen we de verhalen van Lotte en Jasper die heel herkenbaar zijn voor kinderen en jongeren. In deze tweedaagse cursus leer je dit stappenplan heel concreet toepassen in de praktijk aan de hand van illustraties, praktische oefeningen en casussen.
   

  • achtergrond van het PrOP-model
  • indicatiecriteria, gebruik van SDQ-vragenlijst en indicatie voor generalistische basis ggz (kort, middel, intensief)
  • probleemdefinitie via PrOP en doelen stellen, vanuit positieve psychologie
  • stappenplan en actietechnieken bij kinderen en hun ouders (sociogram, aanpakken van denkgewoontes en gedragsverandering)
  • klemtoon op versterken van emotieregulatie
  • werken aan assertiviteit via het PrOP model
  • terugvalpreventie, nameting en afsluiting van de behandeling

  De cursus is sterk praktijkgericht. Jouw casuïstiek wordt besproken en je oefent om het geleerde toe te passen. Ter voorbereiding wordt gevraagd om één of meer casussen mee te brengen met de intakegegevens van een enkelvoudige problematiek, waarbij de inschatting is dat deze zich lenen voor een kortdurende behandeling binnen de generalistische basis ggz. Indien mogelijk is het prettig wanneer je ook uitgewerkte resultaten van een screeningsvragenlijst zoals de CBCL of de SDQ meeneemt.

  Wat leer je?

  • Je leert het stappenplan via PrOP-model toe te passen in de praktijk en leert op die manier om kinderen en jongeren snel en positief te behandelen.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums

  Omvang

  1 donderdag en 1 vrijdag van 9.30-16.30 uur

  Datums

  8 en 9 mei 2025

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

 • Docenten
  drs. Julie van de Weghe

  drs. Julie van de Weghe

  Julie van de Weghe is GZ-Psycholoog bij Mentaal Beter en werkt met kinderen, jongeren en ouders.
  In 2008 studeerde zij af als klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent. In datzelfde jaar ging ze in dienst bij Indigo Zeeland, waar ze tot juni 2015 werkte in de Basis-GGZ. In september 2015 maakte ze de overstap naar Mentaal Beter, waar ze naast werken in de Basis-GGZ ook specialistische behandelingen en diagnostisch werk uitvoert. Zij volgde in 2011-2012 een 2-jarige postgraduaat opleiding waarbij ze zich specialiseerde in diagnostiek bij kinderen en jongeren en rondde in 2016 haar opleiding tot EMDR-therapeut af. Zij heeft veel praktijkervaring met het kortdurend behandelmodel bij kinderen en jongeren, gaf incompany workshops over het PrOP-model bij diverse GGZ-instellingen in het land, en is co-auteur van de assertiviteitstrainingen op basis van het PrOP-model.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:

  Debruyne, S. & Haeck, N. (2016). Met PrOP los ik het op: Kortdurende psychologische interventies: Stappenplan voor kinderen en jongeren (1
  e druk).  Amsterdam: Uitgeverij Boom.

  Therapeutenboek | Juni 2019 | ISBN 9789024407088 | 44 blz. |
  Werkboek | November 2016 | ISBN 9789058759276 | 60 blz. |

  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum wordt je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews