Postacademische opleiding seksuoloog  (SP24A)

Een praktijkgerichte opleiding voor BIG-geregistreerden

€ 7.175

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Goede seksuologische hulpverlening doet recht aan het hele complex van lichamelijke, psychische en sociale facetten van seksualiteit. In deze opleiding maak je je deze kennis en kunde op gevorderd niveau eigen. Vanuit een stevige theoretische basis leer je specialistische seksuologische diagnostiek en interventies toepassen en multidisciplinair samenwerken.
 
 • Inhoud

  Seksuele problemen en stoornissen hebben lichamelijke, psychische en sociale facetten die met elkaar verweven zijn. Goede seksuologische hulpverlening doet recht aan die complexiteit en bestaat uit effectieve interventies. In deze opleiding seksuologie maak je je deze kennis en kunde op gevorderd niveau eigen. Het bio-psychosociaal model en het cognitief gedragstherapeutisch kader vormen het vertrekpunt van de opleiding.

  Wat leer je?

  Vanuit een scientist-practitioners visie leer je specialistische seksuologische diagnostiek en interventies toepassen en multidisciplinair samenwerken. Je eigen professionele ontwikkeling staat steeds centraal. Je werkt vanuit een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin eigen casuïstiek en het toepassen van verworven inzichten en vaardigheden in je dagelijkse praktijk centraal staan.

  Werkwijze

  De opleiding volgt de competenties zoals door de NVVS geformuleerd in het zogenoemde CESSO-rapport (zie ook https://www.nvvs.info/professionals/over-de-nvvs/statuten-en-reglementen), en omvat in totaal 150 cursusuren verspreid over 25 opleidingsdagen, die een keer per twee weken plaatsvinden.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  De evaluatie van de deelnemers gebeurt door middel van een geïntegreerd meersporenbeleid. Elke deelnemer maakt een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) voor de opleiding. De ontwikkelingen in de uitwerking van dit POP-plan worden gevolgd in drie individuele gesprekken met de twee hoofdopleiders.
  Daarnaast is er een kennistoets, zijn er drie casuïstische toetsen en is er een eindpresentatie van iedere deelnemer, waarvoor één van de casuïstische toetsen gebruikt kan worden.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Do. 26 september 2024 van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 17 oktober van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 7 november van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 21 november van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 5 december van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 19 december van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 16 januari 2025 van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 30 januari van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 13 februari van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 13 maart van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 27 maart van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 10 maart van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 24 april van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 8 mei van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 22 mei van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 5 juni van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 19 juni van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 3 juli van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 11 september van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 25 september van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 9 oktober van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 6 november van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 20 november van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 11 december van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 8 januari 2026 van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht

  (Omvang: 150 uur)
 • Accreditatie

  Beroepsregistratie

  De opleiding is erkend en geaccrediteerd door de NVVS.

  Om als Seksuoloog NVVS te worden geregistreerd in het register SH (Seksuologische Hulpverlening), dien je naast onderhavige theoretische opleiding, 1300 uren (bewezen) werkervaring te hebben en 30 uren supervisie (van een supervisor NVVS) te volgen. Onderhavige opleiding verzorgt het theoretische deel van de registratie; supervisie maakt hier geen deel van uit. Vanaf halverwege het theoretische deel, kunnen deelnemers beginnen met het registreren van werkervaring en supervisie. Pas wanneer de opleiding met goed gevolg is afgerond, de 30 uren supervisie en de 1300 uren werkervaring zijn afgetekend kan de cursist erkenning als seksuoloog aanvragen bij de NVVS.

  Certificaat

  Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en alle opleidingsonderdelen met een voldoende hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Psychiater
  • Arts
  Uitsluitend voor BIG-geregistreerde (huis)-artsen, medisch specialisten (bijvoorbeeld urologen, gynaecologen en psychiaters), gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Je beschikt over voldoende relevante therapeutische en diagnostische vaardigheden en hebt aantoonbare belangstelling voor seksueel (dis)functioneren.

  Daarnaast heb je de mogelijkheid om seksuologische hulpverlening te (gaan) doen, bij voorkeur 8 uur (maar in ieder geval 4 uur) per week. Wij streven ernaar om een gemengde groep deelnemers samen te stellen met een verschillende beroepsachtergrond.

  De toelatingseisen zijn in overeenstemming met de eisen van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) voor opname in het register SH (Seksuologische Hulpverlening), zoals beschreven in het reglement.

  Als je aan de toelatingseisen voldoet, kun je het inschrijfformulier indienen, samen met je curriculum vitae. De curriculumcommissie beoordeelt de inschrijving en voert selectiegesprekken. Daarna wordt een besluit genomen over de definitieve plaatsing.
   

 • Docenten
  drs. Eva Buitenhuis

  drs. Eva Buitenhuis

  drs. Ylanga van der Geld

  drs. Ylanga van der Geld

 • Literatuur
  • Gijs, L.,  (red.) (2018) Leerboek Seksuologie. 3rd ed. 2019. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789036811101.
  • Leusink, P., Borst, G., & Merkies, Y. (Eds.). (2023). Seksuele problemen: Diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 
  • Leusink, P en Ramakers, M (red.) (2014). Handboek Seksuele gezondheid. Probleemgeoriënteerd denken en handelen. Assen: Koninklijke van Gorcum.

  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews