E-learning Pedagogisch kompas door Steven Pont  (E2301)

Als je werkt met jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo

€ 245

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Jongeren hebben het vaker dan ooit sociaal-emotioneel moeilijk. Een belangrijke opgave waar je zeker als professional in het voortgezet onderwijs of mbo iets mee moet. De RINO Groep biedt in samenwerking met Steven Pont en Nul18 deze e-learning die de pedagogiek als belangrijke voedingsbodem voor de mentale gezondheid van jongeren verstevigt. Je krijgt inzichten en handvatten op 10 thema's die je direct in de praktijk kan toepassen. Ieder thema wordt met verschillende opdrachten afgerond.
 
 • Inhoud

  Waarom kwaliteit van pedagogiek vergroten?

  De relatie tussen docent en leerling/student gaat voor de prestatie uit. Dat gaat over de relaties op school en dus bij jongeren onderling en tussen docenten en jongeren. Jongeren  in het voortgezet onderwijs en MBO zijn ontvankelijk voor kennisoverdracht en voor cognitief leren, mits ze hiervoor open staan. De kracht van de pedagogiek is het creëren van een pedagogisch klimaat waarin jongeren zich prettig en betrokken voelen bij het onderwijs. Hiermee is de pedagogiek het fundament onder de didactiek. Leren is alleen mogelijk als leerlingen zich veilig voelen, bij elkaar én bij de professionals die ze ontmoeten binnen de school.
  Alle onderwijsprofessionals en zorgverleners rondom jongeren hebben pedagogische inzichten nodig om een sociaal veilig klassenklimaat te creëren en te kunnen werken aan de mentale veerkracht van jongeren. Deze e-learning geeft onderwijsprofessionals inzichten en handvatten om het mentale welzijn van jongeren te verbeteren op en rond de belangrijkste plaats waar jongeren zich dagelijks bevinden: de middelbare school of het MBO.

  Emotionele problemen bij kinderen en jongeren

  Een school is natuurlijk geen hulpverleningsinstelling en moet dat ook nooit worden, maar toch kunnen we er niet omheen dat leerlingen het vaker dan ooit sociaal-emotioneel moeilijk hebben. Van de meisjes uit het voortgezet onderwijs heeft maar liefst 43 procent momenteel emotionele problemen. Nog maar vijf jaar geleden was dat 28 procent. Bij jongens ligt het percentage lager, maar ook daar geeft zo’n 15 procent aan het op dat vlak momenteel echt moeilijk te hebben. Tel daar de bezuinigingen in de jeugdzorg bij op en het wordt duidelijk dat veel (gedrags)problematiek in de klas de komende tijd zal toenemen. Daar zullen we op onze middelbare scholen iets mee moeten. Ook omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat met name meisjes vinden dat hun relatie met leerkrachten de afgelopen vijf jaar slechter is geworden. Terwijl juist dat de meest kwetsbare groep is.
  (**Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport (2022). Onderzoek van Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau).

  Doel

  Deze e-learning biedt antwoorden op de toenemende mentale belasting van jongeren. De deelnemer leert per inhoudelijk thema erop te reflecteren en in contact met leerling, collega’s en of met ouders zich pedagogisch te professionaliseren.
  Ieder thema wordt afgesloten met opdrachten en vragen die zorgen voor reflectie en verdieping.

  Inhoud

  Er komen 10 belangrijke thema’s aan bod die bijdragen aan de pedagogische professionalisering van professionals die met jongeren werken in het voortgezet onderwijs en het MBO. Ieder thema wordt in 3 delen toegelicht en afgesloten met enkele opdrachten ter verdieping en reflectie.
  • 3 basisprincipes behorende bij pedagogische professionalisering
  • Motiverende gespreksvoering
  • Gezinsdynamiek         
  • Diagnostiek en stoornissen      
  • Straffen en belonen
  • De-escaleren en escaleren
  • Conflict communicatie
  • Oudergesprekken
  • Overdracht en tegenoverdracht
  • Groepsdynamiek

  Vorm

  In de e-learning is elk thema opgebouwd uit 3 onderdelen met elk een video. In deze video’s neemt pedagoog Steven Pont deelnemers mee in de verschillende thema’s van de e-learning. Aanvullend op deze video’s maken deelnemers opdrachten of beantwoorden ze reflectieve vragen om na te denken over hun eigen pedagogische handelen en competenties. De module neemt in totaal 6 uur tijd in beslag.

  Verplichte literatuur

  Een belangrijke basis van deze e-learning is het nieuwste boek van Steven Pont 'Pedagogisch Kompas voor voortgezet onderwijs en mbo professionals'. Via o.a. bol.com is het boek te bestellen.

  Toetsing en toegang

  Deze e-learning bevat een eindtoets, bestaande uit 10 meerkeuzevragen/ multiple select vragen. De e-learning kan worden gestart tot 1 mei 2024.

  Nul18 en Steven Pont
  Deze e-learning maakt de RINO Groep in samenwerking met Nul18. Dit is hét pedagogiekplatform voor professionals in het VO, PO en KO. Het platform ondersteunt leraren, docenten, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel in hun dagelijks werk met mensen tussen 0 tot 18 jaar. Voor het voortgezet onderwijs en het mbo heeft Nul18 een uniek online programma voor scholen en onderwijsteams. Je kan deze e-learning als individu ook volgen als voorloper van deelname met je school aan het programma van Nul18.

  Drs. Steven Pont is voormalig leerkracht, ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en auteur van diverse boeken over verschillende psychologische en pedagogische onderwerpen. Hij is een veelgevraagd deskundige in de media. Zo verzorgde hij het inhoudelijk commentaar van het televisieprogramma de Opvoeders, heeft hij een eigen column in het AD en is hij columnist van Ouders van Nu. Steven Pont is initiatiefnemer van Nul18. In gesprekken met docenten, (con)rectoren en bestuurders ontdekte hij dat er een sterke en groeiende behoefte is aan structurele aandacht voor het pedagogische klimaat binnen het onderwijs.

   

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. 


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datum

  Omvang

  E-learning met 10 verdiepende thema's. Op het moment dat het je past kan je in je eigen tempo deze e-learning doorlopen. De duur van deze e-learning is in totaal 6 uur.
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Jeugdzorgwerker
  • Maatschappelijk werker
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Leidinggevende/staf/management
  • Hulpverleners (algemeen)
  Deze e-learning is bedoeld voor professionals die werken aan de mentale gezondheid van kinderen en jongeren zowel in het onderwijs als de zorg. Dit zijn alle onderwijsprofessionals zoals bijvoorbeeld de rector, conrector, mentor, zorg coördinator, zorgbegeleider, afdelingsleider, teamleider, schoolpsycholoog, (ortho) pedagoog, (nieuwe/aankomende) docent, remedial teacher en schoolmaatschappelijk werker. Dit programma is ook interessant en relevant voor professionals die werken met jongeren zoals de jeugdzorgwerker, psycholoog, orthopedagoog, POH-GGZ.

 • Literatuur
 • Reviews