Supervisie voor IMH-consulent en IMH-specialist  (IC267)

Met reflectieve supervisie leren IMH-professionals beter te reflecteren op zichzelf, hun eigen handelen en de therapeutische werkrelatie met gezinnen met (jonge) kinderen. In deze module leer je hoe je de supervisierelatie, het supervisieproces, ervaringsleren en de systematische reflectie kunt faciliteren en stimuleren. Alle in deze module ingebrachte ervaringen, verhalen en casuïstiek zijn gebaseerd op de therapeutische relatie en de dynamiek die er binnen deze gezinnen bestaat.
 

Feiten

 • Omvang: 4 lesdagen van 3 uur
 • Locatie: in overleg
 • Docenten: drs. Lisa Numanndrs. Phineke Tielenius Kruythoffdr. Nicolle van de Wiel
 • Docenten

 • Kosten:
 • Cursuscode: IC267

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Systeemtherapeut, Psychiater, Jeugdarts, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker en Maatschappelijk werker

IMH-professionals, te weten IMH-consulenten en IMH-specialisten, met als basisberoep: 
maatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige, verpleegkundige, jeugdhulpverlener, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog, psycholoog, arts, kinderarts, jeugdarts, gedragsdeskundige, Gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deborah Weatherston omschrijft de IMH-professional als ’Iemand die in staat is om de emoties van zowel het kind als de ouder te herkennen, kan ontvangen (to hold) en kan verdragen. Iemand die een context biedt waarin ouders zich vrij kunnen voelen zich te uiten over hun zorg voor het kind.’ (uit ‘The Infant Mental Health Specialist´(2000, Zero to Three). Om dat te kunnen bieden, is het enorm belangrijk dat de IMH-professional ook datzelfde klankboord kan vinden in de vorm van reflectieve supervisie, stelde ze. Om te kunnen luisteren, voelen, zien en begrepen te worden, is het belangrijk dat de hulpverlener zich ook gehoord, gezien en begrepen voelt door een ander (D. Weatherston). In deze module wordt deze reflectieve supervisie gegeven.  

Wat leer je?

 • De IMH professional leert nog beter reflecteren op zichzelf, op eigen handelen en op de therapeutische werkrelatie met gezinnen met (jonge) kinderen.
 • De IMH professionals leert over ervaringsleren en de systematische reflectie daarop, zodat de innerlijke dialoog bij de IMH-professionals aangewakkerd blijft en ingebrachte situaties vanuit meerdere perspectieven worden bekeken. Hierdoor neemt het reflectievermogen toe en dus ook de professionaliteit van de IMH-professional (en in het verlengde daarvan de zorg voor gezinnen). 

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Jeugdarts
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Maatschappelijk werker
IMH-professionals, te weten IMH-consulenten en IMH-specialisten, met als basisberoep: 
maatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige, verpleegkundige, jeugdhulpverlener, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog, psycholoog, arts, kinderarts, jeugdarts, gedragsdeskundige, Gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Inhoud

Dwang in perspectief (kennis en inzicht)

 • Waar hebben we het precies over als we spreken over dwang? Hoe zit dit vanuit juridisch en ethisch perspectief?
 • Wat maakt dat dwangtoepassingen zo geïntegreerd zijn en veelvuldig worden toegepast? Beheersing, repressie en ontwrichting.
 • Een blik vanuit de geschiedenis en naar de wereld om ons heen; waar staan we nu t.a.v. dwangtoepassingen en reductie?
 • De problemen rondom dwangtoepassingen: voor wie is het eigenlijk een probleem? 

Vermindering van dwang: het moet, het kan (kennis en inzicht)
 • Wat is de rol van de overheid en de inspectie t.a.v. dwangreductie?
 • De zoektocht naar dwangreductie: proces en resultaten van de afgelopen 15 jaar.
 • Van dwang naar de-escalerende dwangzorg: een kwestie van visie!
 • Ondersteunende modellen en toepassingen: wat past bij mij(n organisatie)? 
 
Dwangzorg en de-escalatie: mijn eigen rol (inzicht en vaardigheden)
 • Escalatie en de-escalatie: wat is mijn rol hierin?
 • Relationeel en herstel ondersteunend werken: wat werkt en hoe kan ik aansluiten?
 • Reflectie en ruimte: vormen van reflectie, mogelijkheden en hoe kan ik reflectie stimuleren?
 
Minder dwang, meer de-escalerende dwangzorg! Ik en mijn team/organisatie (inzicht en vaardigheden; implementatie)
 • Welke interventie(s) en cultuurverandering ga ik (helpen) implementeren?
 • Wat is mijn cirkel van invloed en hoe kan ik deze optimaal inzetten? Succesfactoren voor verandering.
 • Hoe ontwikkel ik (meer) cliëntenparticipatie, wat is er en waarom is het belangrijk?

Toetsen

Reflectieverslag

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Lisa Numanndrs. Phineke Tielenius Kruythoffdr. Nicolle van de Wiel
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC267 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl