Supervisie voor IMH-consulent en IMH-specialist  (IC267)

Offerte aanvragen
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Met reflectieve supervisie leren IMH-professionals beter te reflecteren op zichzelf, hun eigen handelen en de therapeutische werkrelatie met gezinnen met (jonge) kinderen. In deze module leer je hoe je de supervisierelatie, het supervisieproces, ervaringsleren en de systematische reflectie kunt faciliteren en stimuleren. Alle in deze module ingebrachte ervaringen, verhalen en casuïstiek zijn gebaseerd op de therapeutische relatie en de dynamiek die er binnen deze gezinnen bestaat.
 
 • Inhoud

  Deborah Weatherston omschrijft de IMH-professional als ’Iemand die in staat is om de emoties van zowel het kind als de ouder te herkennen, kan ontvangen (to hold) en kan verdragen. Iemand die een context biedt waarin ouders zich vrij kunnen voelen zich te uiten over hun zorg voor het kind.’ (uit ‘The Infant Mental Health Specialist´(2000, Zero to Three). Om dat te kunnen bieden, is het enorm belangrijk dat de IMH-professional ook datzelfde klankboord kan vinden in de vorm van reflectieve supervisie, stelde ze. Om te kunnen luisteren, voelen, zien en begrepen te worden, is het belangrijk dat de hulpverlener zich ook gehoord, gezien en begrepen voelt door een ander (D. Weatherston). In deze module wordt deze reflectieve supervisie gegeven.  

  Wat leer je?

  • De IMH professional leert nog beter reflecteren op zichzelf, op eigen handelen en op de therapeutische werkrelatie met gezinnen met (jonge) kinderen.
  • De IMH professionals leert over ervaringsleren en de systematische reflectie daarop, zodat de innerlijke dialoog bij de IMH-professionals aangewakkerd blijft en ingebrachte situaties vanuit meerdere perspectieven worden bekeken. Hierdoor neemt het reflectievermogen toe en dus ook de professionaliteit van de IMH-professional (en in het verlengde daarvan de zorg voor gezinnen). 

  Werkwijze

  Dwang in perspectief (kennis en inzicht)

  • Waar hebben we het precies over als we spreken over dwang? Hoe zit dit vanuit juridisch en ethisch perspectief?
  • Wat maakt dat dwangtoepassingen zo geïntegreerd zijn en veelvuldig worden toegepast? Beheersing, repressie en ontwrichting.
  • Een blik vanuit de geschiedenis en naar de wereld om ons heen; waar staan we nu t.a.v. dwangtoepassingen en reductie?
  • De problemen rondom dwangtoepassingen: voor wie is het eigenlijk een probleem? 

  Vermindering van dwang: het moet, het kan (kennis en inzicht)
  • Wat is de rol van de overheid en de inspectie t.a.v. dwangreductie?
  • De zoektocht naar dwangreductie: proces en resultaten van de afgelopen 15 jaar.
  • Van dwang naar de-escalerende dwangzorg: een kwestie van visie!
  • Ondersteunende modellen en toepassingen: wat past bij mij(n organisatie)? 
   
  Dwangzorg en de-escalatie: mijn eigen rol (inzicht en vaardigheden)
  • Escalatie en de-escalatie: wat is mijn rol hierin?
  • Relationeel en herstel ondersteunend werken: wat werkt en hoe kan ik aansluiten?
  • Reflectie en ruimte: vormen van reflectie, mogelijkheden en hoe kan ik reflectie stimuleren?
   
  Minder dwang, meer de-escalerende dwangzorg! Ik en mijn team/organisatie (inzicht en vaardigheden; implementatie)
  • Welke interventie(s) en cultuurverandering ga ik (helpen) implementeren?
  • Wat is mijn cirkel van invloed en hoe kan ik deze optimaal inzetten? Succesfactoren voor verandering.
  • Hoe ontwikkel ik (meer) cliëntenparticipatie, wat is er en waarom is het belangrijk?

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Reflectieverslag

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  4 lesdagen van 3 uur

  Locatie

  in overleg
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Jeugdarts
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Maatschappelijk werker
  IMH-professionals, te weten IMH-consulenten en IMH-specialisten, met als basisberoep: 
  maatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige, verpleegkundige, jeugdhulpverlener, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog, psycholoog, arts, kinderarts, jeugdarts, gedragsdeskundige, Gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

 • Docenten
  drs. Lisa Numann

  drs. Lisa Numann

  Lisa Numann is psychotherapeut en IMH-Specialist. Ze is werkzaam bij de afdeling 0-6 jarigen bij Youz. Lisa is coördinerend behandelaar bij een multidisciplinair behandelteam vanuit de Infant Mental Health visie. Lisa is naast haar klinisch werk actief als (hoofd-)docente binnen meerdere modules van de opleiding tot IMH-consulent en IMH-Specialist bij RINO Groep Utrecht. Lisa is ook actief binnen de beroepsvereniging van de DAIMH. Lisa vind het belangrijk dat IMH specialisten zich vanuit verschillende methodieken en invalshoeken blijven verdiepen in therapievormen die in combinatie met de IMH visie gebruikt kunnen worden in ouder-kind behandelingen.Lees meer
  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).Lees meer
  dr. Nicolle van de Wiel

  dr. Nicolle van de Wiel

  Nicolle van de Wiel is klinisch psycholoog/psychotherapeut en werkt bij Psychologen Praktijk OOG Kind en Gezin. Nicolle werkt tevens vanuit haar eigen bedrijf BurO3 als zzp’er binnen een psychologen- en psychotherapeutenpraktijk in Amersfoort. Verder verricht zij onderwijsactiviteiten en houdt zij zich bezig met het schrijven van boeken en behandelprogramma’s. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van het behandelprogramma 'Minder boos en opstandig'.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews
  Reviews