Start op:

Kosten: € 1.795

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: Behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) (50 uur)  (GV23A)

Hoe zet je cognitieve gedragstherapie succesvol in bij behandeling van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en het systeem om hen heen? In deze cursus leer je hoe je in het gedragstherapeutisch proces de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie kunt toepassen op deze kwetsbare doelgroep. Je krijgt meer zicht op de mogelijkheden van CGT bij deze cliënten en ontwikkelt specifieke vaardigheden om veranderingen tot stand te brengen.
 

Feiten

 • Omvang: 8 vrijdagen van 10.00-17.00 uur
 • Datums: 10 maart, 24 maart, 7 april, 21 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni en 23 juni 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Jan-Willem Drostdrs. Marion den Rooijen-Koperdraat
 • Docenten

 • Kosten: € 1.795
 • Cursuscode: GV23A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater en Arts

Psychologen, (ortho-)pedagogen en cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënt(en) met een licht verstandelijke beperking. 
​​​​​​
OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus Cognitieve Gedragstherapie succesvol afgerond.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Hoe zet je cognitieve gedragstherapie succesvol in bij de behandeling van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking?
De doelgroep is in vele opzichten kwetsbaar; naast beperkingen in het intellectueel functioneren komen ook gedragsstoornissen en psychiatrische stoornissen regelmatig voor. In de therapeutische behandeling is het relevant om in te gaan op de specifieke factoren zoals het herkennen en benoemen van emoties, expressieve en receptieve taalvaardigheden, het in volgorde kunnen plaatsen van gebeurtenissen en het kunnen onderscheiden van emoties, cognities, gebeurtenissen en gedachten.

Schema opleiding cognitieve gedragtherapie

Schrijf je je gelijktijdig (op dezelfde dag) in voor twee vervolgcursussen gedragstherapie, dan ontvang je 10% korting op beide cursussen. Kortingen kunnen niet worden gestapeld.

Wat leer je?

Aan het einde van de cursus heb je geleerd hoe je het gedragstherapeutisch proces en de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie kunt toepassen op cliënten met een licht verstandelijke beperking. Je bereikt dit door het verwerken van de theoretische kennis, het interactief bespreken van leerstof en door te oefenen in de praktijk. Vaardigheden train je in rollenspellen. Het therapeutisch proces, de therapeutisch relatie en de gesprekstechnieken krijgen uitgebreide aandacht. Je krijgt meer zicht op cliënten en ontwikkelt specifieke vaardigheden om veranderingen tot stand te brengen.

'Je leert niet alleen hoe je behandelprotocollen kunt aanpassen maar leert ook de structuur erachter te begrijpen. Daardoor kun je in de toekomst zelfstandig verder met het op maat maken van protocollen.'
Aldus Floor Wildschut - lees de interviews met oud-deelnemers

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • Arts
Psychologen, (ortho-)pedagogen en cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënt(en) met een licht verstandelijke beperking. 
​​​​​​
OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus Cognitieve Gedragstherapie succesvol afgerond.

Inhoud

De opbouw van het programma ziet er als volgt uit:

 • kenmerken van LVB en de stand van zaken m.b.t. cognitieve gedragstherapie bij LVB
 • mediatie: gedragstherapie bij LVB
 • methodisch werken met LVB-cliënten
 • behandeling van LVB-cliënten met angst en dwang
 • behandeling van LVB-cliënten met trauma
 • behandeling van LVB-cliënten met een depressie/dysthyme klachten
 • behandeling van LVB-cliënten met gedragsproblematiek
 • praktijktoets

Toetsen

De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets aan het eind van de cursus ('start en afsluiting' met het oog op te ontwikkelen competenties van de deelnemer). Tijdens de cursus dien je een een casusbeschrijving in te leveren en een referaat te houden.
Ook telt de inbreng en inzet tijdens de lesdagen mee.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Taylor, J.L.,  Lindsay, W.R., Hastings, R.P. & Hatton, C. (2013). Psychological therapies for people with intellectual disabilities. Wiley - Blackwell.
 • Raemdonck, K. (2010). Mediatietherapie in de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen. Garant.
 • Roeden, J. & Bannink, F. (2012). Handboek Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. Pearson, vierde oplage.
 • Korrelboom, K., Broeke, E. ten & Verbraak, M. (2009). Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Coutinho.
 • Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Coutinho, tweede herziene druk.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Jan-Willem Drostdrs. Marion den Rooijen-Koperdraat
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GV23A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl