Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay  (SO22A)

€ 1.295

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Alle kinderen spelen en tekenen. In deze opleiding leer je spel en tekeningen te observeren en interpreteren. Je krijgt inzicht in de verschillende gezichtspunten die je inneemt bij het betekenis geven aan spel en tekeningen wanneer je kinderen van 2-14 jaar begeleidt, diagnosticeert of behandelt. Ook maak je kennis met zandspeltherapie, in zowel theorie als praktische toepassing.
 
 • Inhoud

  De mens onderscheidt zich van dieren door aan het spel betekenis te geven. Kinderen spelen om te bewegen, te leren, te imiteren en te vergelijken. Ze maken tekeningen en spelen met speelgoed. Ze spelen buiten, thuis en op school, alleen of met samen met andere kinderen. Als speelgoed kiezen ze soms dieren en poppetjes die de echte wereld of de fantasiewereld representeren. Sommige spelvormen zijn er om te winnen of om te leren te verliezen. Wanneer moet een kind zich houden aan de spelregels en wanneer kunnen we een kind vrij laten kiezen? Wat betekent vrij spel?

  Speltherapeuten observeren spel en tekeningen vanuit cognitieve, sociale, emotionele, relationele en symbolische gezichtspunten. In deze opleiding verdiep je deze vaardigheden en leer je nog beter om verder te kijken dan de betekenis die het kind zelf aan het spel of een tekening geeft.
   
  De opleiding geeft speciaal aandacht aan de symbolische betekenis van kindertekeningen en kinderspel. Het is bekend dat kinderen wereldwijd dezelfde tekeningen maken van huizen, mensen en bomen. Ook zijn er universele spelletjes die kinderen overal te wereld hetzelfde spelen. Door te leren kijken, observeren en begrijpen kunnen we in tekeningen en spelwijze signalen herkennen die kunnen wijzen op een trauma, misbruik of conflict.
   

  Wat leer je?

  Je leert signalen in tekeningen en kinder- en zandspel herkennen die kunnen wijzen naar een conflict, probleem, trauma, gedrag- of ontwikkelingsstoornis. Je leert om als therapeut de diepere achterliggende oorzaken te herkennen en begrijpen en je leert hoe je deze vrij kunt laten uitspelen, zodat er een blijvende gezonde ontwikkeling tot stand kan komen.
  Je doet praktische ervaring op met observatieoefeningen en het maken van een verslag van een therapiesessie.
   
  We bespreken ook de verschillende werkwijzes en toepassingen van Sandplay. Dit is een wereldwijd toegepaste therapievorm met zand, water en miniaturen waarin onbewuste conflicten kunnen worden verbeeld en uitgespeeld. We gaan in op de onderliggende analytische theorie hiervan.

  Werkwijze

  De volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan bod:

  • de ontwikkeling en betekenis van universeel voorkomend spel en tekeningen van kinderen van 2 tot 14 jaar. We geven hierbij ook aandacht aan de betekenis van oorlogsspel, plagen, pesten en videogames.
  • hoe vind je een betekenis van een specifiek spelmoment, speelgoed, gedrag en tekeningen en materiaalgebruik door (spel-) observatie en interpretatie?
  • hoe herken je signalen in tekeningen en spel die kunnen wijzen op een trauma, conflict, probleem, gedrag- of ontwikkelingsstoornis?
  • de theorie en praktijk van verschillende methoden van zandspel, zoals Sandplay en Sandtray therapie: Welke methode is geschikt voor individuele therapie en welke voor groepjes van kinderen? Hoe kan een collectie miniaturen eruit zien? Welk soort zand en zandbakken kun je gebruiken? Hoe verloopt een sessie met zandspel? Hoe kan je een zandspel proces toepassen of integreren in eigen praktijk? Wat zijn de basisconcepten  van de Jungiaanse Sandplay theorie en wat is het belang van archetypen in een Sandplay-proces.
  Terugkerende elementen in de opleiding zijn:
  • theorie in woord en beeld en met een sterke koppeling naar de praktijk.
  • zelfervaring waarin je zelf tekent of een zandspel maakt, met als doel om te leren een betere spelopdracht te geven.
  • praktische oefening waarin je in een subgroepje aan de hand van observatieformulieren oefent met observeren en interpreteren.
  • casusbespreking waarin je tekeningen of spelmomenten kunt inbrengen, met ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

  Deze uitvoering vindt deels klassikaal plaats en deels online, meestal via Zoom. Ook in de online lessen is veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Je krijgt een opdracht om een werkstuk te maken waarin je aan de hand van een aantal onderzoeksvragen de betekenis van een symbool onderzoekt.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums

  Omvang

  3 donderdagen en 2 zaterdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  3 november 2022 (online), 10 november 2022 (online), 24 november 2022, 10 december 2022 en 14 januari 2023

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Beroepsregistratie

  Deze opleiding leidt niet op tot speltherapeut. Op de website van de NVVS (Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten, zie www.speltherapie.net) vind je een overzicht van opleidingen die leiden tot een registratie als speltherapeut.

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Diagnostisch werkende
  • Vaktherapeut (beeldende therapie)
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Vaktherapeut (beeldende therapie)
  • Vaktherapeut (speltherapie)

  Praktische werkervaring in de hulpverlening in jeugdzorg en/of jeugdhulpverlening is een voorwaarde.

  Denk je dat deze opleiding echt bij je past, maar sta je niet bij deze doelgroepomschrijving genoemd? Heb je ten minste een hbo-opleiding gevolgd en begeleid je als therapeut kinderen van 2-14 jaar? Stuur dan informatie over je werkervaring en (aanvullende) opleiding aan ons toe, zodat we je  kunnen adviseren of je je ook kunt inschrijven.

 • Docenten
  bc. Theresa Foks-Appelman

  bc. Theresa Foks-Appelman

  Theresa Foks-Appelman is geregistreerd vaktherapeut beeldend en gecertificeerd sandplay therapeut ISST. Zij is werkzaam in eigen praktijk voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Zij  is auteur van het boek 'Kinderen geven tekens. De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische theorie', Eburon, Delft 2009. Dit boek is vertaald in het Engels, Hebreeuws en Chinees. Zij is co-auteur van 'Uit de verf, Handboek beeldende therapie', Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2009.Lees meer
  dr. Jellemieke Hees-Stauthamer

  dr. Jellemieke Hees-Stauthamer

  Jellemieke Hees-Stauthamer is ISST Sandplaytherapeut, leertherapeut, klinisch psycholoog/psychotherapeut, K&J psycholoog NIP, supervisor VKJP en NVP, EMDR practitioner en ISST erkend opleider. Zij is werkzaam in eigen praktijk met als specialisatie kinder & jeugd- en echtscheidingsproblematiek. Ook is zij Founding Member en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapy (NVST) en lid van de International Society for Sandplay Therapy (ISST) in Zwitserland.
  Lees meer
 • Literatuur
  Theresa Foks-Appelman. Kinderen geven tekens. De betekenis van kindertekeningen vanuit het perspectief van de analytische theorie. Uitgeverij Eburon. (Vanaf 4e druk.)
 • Reviews