Diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stoornissen bij ouderen  (B2319)

€ 530

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Ouderen uiten traumagerelateerde klachten op een andere manier dan andere volwassenen. De gemaskeerde presentatie maakt het moeilijk om PTSS of uitgestelde PTSS op latere leeftijd te herkennen. Dat kan leiden tot onderdiagnostiek en -behandeling. In deze postacademische cursus leer je hoe je dit soort klachten van ouderen goed kunt behandelen, met een juiste en gepersonaliseerde diagnose, en met inzet van evidence-based behandelingen.
 
 • Inhoud

  'Uitgebreide parate kennis, toegankelijk, helder. De docent maakte goed gebruik van de digitale mogelijkheden. Prettig om naar te luisteren, zowel 'klassikaal' als aansluitend bij kleinere groepjes vindt ze de juiste toon.'

  Oud-deelnemer

  Onderdiagnostiek en –behandeling bij ouderen is een veelvoorkomend probleem. Ouderen uiten traumagerelateerde klachten op een andere manier dan andere volwassenen. De oudere komt er niet uit zichzelf mee en de behandelend professional vraagt er mogelijk niet naar. In de praktijk meldt de oudere zich met uiteenlopende klachten, veroorzaakt door een als traumatisch ervaren gebeurtenis. Dit kan gecombineerd gaan met een belaste voorgeschiedenis. Bestaande coping-strategieën schieten tekort. Het kan gaan om PTSS of om uitgestelde PTSS.

  Vaak ontstaan de uitgestelde PTSS-klachten omdat mensen in aanraking komen met nieuwe verlieservaringen of toegenomen afhankelijkheid door achteruitgang in gezondheid. Ook kan het wegvallen van coping, omdat bepaalde activiteiten niet meer mogelijk zijn, ervoor zorgen dat de traumaklachten niet langer onderdrukt worden. Tot slot kunnen cognitieve kwetsbaarheid en verval een belangrijke rol spelen.

  PTSS kan ook het directe gevolg zijn van een traumatische ervaring op latere leeftijd, zoals een inbraak in huis of nare ervaringen in het ziekenhuis. De gemaskeerde presentatie maakt het moeilijk om traumagerelateerde klachten op latere leeftijd te herkennen. De oudere presenteert zich met klachten als somatische klachten, spanning, slaapproblemen, somberheid of cognitieve problemen. Door de oudere en of door naasten worden de klachten veelal afgedaan als passend bij de levensfase. 

  De klachten van deze ouderen zijn goed te behandelen, met een juiste en gepersonaliseerde diagnose, en met inzet van evidence-based behandelingen als EMDR, exposure of NET. Na een adequate behandeling nemen niet alleen de klachten af, maar neemt de kwaliteit van leven toe. 

  Wat leer je?

  Na afloop van de cursus:

  • heb je actuele kennis over wetenschappelijk onderzoek bij ouderen met traumagerelateerde stoornissen
  • kun je traumagerelateerde klachten bij ouderen (65+ en 80+) nog beter leren duiden aan de hand van vele voorbeelden van casuïstiek
  • kun je life events bij ouderen en naasten nog beter uitvragen
  • ben je bekend met differentiaaldiagnostiek en begrijp je welke rol trauma speelt in de levensfase
  • weet je hoe en wanneer je de verschillende protocollen kunt aanpassen wanneer het gaat om een oudere (ten behoeve van belastbaarheid)
  • kun je traumagerelateerde stoornissen behandelen bij cognitief verval. Je hebt inzicht in mogelijke aanpassingen van de behandelmethode en effectiviteit van de interventie.  

  Werkwijze

  Programma-opbouw & werkwijze:

  Lesdag 1:

  • Traumagerelateerde stoornissen op latere leeftijd 
  • Differentiaaldiagnostiek
  Lesdag 2:
  • Laatste stand van zaken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en behandelmogelijkheden wanneer er sprake is van cognitief verval
  • Verschillende behandel-rationale (waaronder IE (imaginale exposure) en EMDR)
  De onderwerpen worden toegelicht aan de hand van casuïstiek. Daarnaast oefen je met het opstellen van een casusconceptualisatie aan de hand van eigen casuïstiek.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Kennis wordt getoetst aan de hand een casusconceptualisatie die je opstelt en de inzet die je toont tijdens de bijeenkomsten.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  2 vrijdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  27 januari en 10 februari 2023

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Psychiater
  • Arts

 • Docenten
  Kim Turksma MSc

  Kim Turksma MSc

  Kim Turksma is klinisch psycholoog en werkzaam bij de zorgeenheid Ouderenpsychiatrie van Altrecht GGZ. Kim heeft meer dan 10 jaar ervaring met deze doelgroep en is zowel werkzaam geweest in de SGGZ als in de VVT-sector. In het kader van haar opleiding tot klinisch psycholoog verrichtte zij onderzoek naar de toepasbaarheid van EMDR bij ouderen en de impact op comorbiditeit en kwaliteit van leven. Zij is tevens EMDR therapeut en schematherapeut. Naast haar werkzaamheden als klinisch psycholoog is zij praktijkopleider voor de GZ-opleiding en werkzaam als docent bij RINO Groep.Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.
 • Reviews
  Reviews