Suïcidepreventietraining gatekeeper  (IC260)

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. Tijdens deze incompany gatekeepertraining leer je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt en de ander kunt stimuleren om hulp te zoeken. We verzorgen deze training in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.
 
 • Inhoud

  Waarom training in zelfmoordpreventie?

  Iedereen die iemand met (mogelijke) suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft of kan tegenkomen, kan gatekeeper zijn. Jij dus ook. Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, verwijst naar de sleutelrol die je kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedachten dat hij het leven niet meer ziet zitten. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over praten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht. Als gatekeeper kan jij die persoon zijn die in vertrouwen genomen wordt en de gedachten bespreekbaar maakt, zonder in de rol van een behandelaar te kruipen.

  Wil je de training suïcidepreventie los volgen? Bekijk de open-aanbod-editie

  Ben jij een ggz-professional en werk je o.a. met een verdiepingsplan? Bekijk de Suïcidepreventietraining ggz

  Wat leer je?

  De training leert je:

  • om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan
  • met concrete handvatten de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken
  • verantwoord en gefaseerd door te vragen en wat daarin de grens is
  • hoe je kan doorverwijzen naar professionele hulp

  Werkwijze

  De training is een gespreksvaardighedentraining van een dagdeel (4 uur) en een groot deel bestaat uit het oefenen in tweetallen. Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

  1. Bespreking van ervaringen met en de voorkennis over zelfmoord
  2. Het oefenen van gespreksvaardigheden
  3. Interactieve kennisoverdracht over suïcidaliteit
  4. Bespreking van verwijsmogelijkheden
  De training heeft zijn succes te danken aan deze vaste opzet. De theorie en oefeningen worden zodanig gebracht dat ze aansluiten bij herkenbare situaties uit je eigen praktijk. Recent onderzoek toont aan dat de gatekeepertraining effectief is. Lees hier een samenvatting van het onderzoek en het complete artikel.

  Deze training kan ook online worden afgenomen.

  113 geeft ook voorlichting over suïcidepreventie. Lees meer hierover op hun website.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datum

  Omvang

  Deze training duurt 4 uur en wordt incompany uitgevoerd

  Locatie

  In overleg
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

  Accreditatie
  Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

  * POH-GGZ - Kwaliteitsregister POH-GGZ
  * Registerplein - Registratie Sociaal Professionals
  * SKJ hbo - Herregistratie Jeugdzorgwerker/Jeugd- en gezinsprofessionals
  * V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Geestelijk verzorger
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Activiteitenbegeleider
  • Hulpverleners (algemeen)
  Landelijk zijn inmiddels meer dan elfduizend mensen getraind als gatekeeper. Denk hierbij aan docenten, studieadviseurs, huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers in de zorg, bedrijfsartsen, politie, brandweer, schuldhulpverleners, bewindvoerders, echtscheidingsadvocaten, dominees, baliemedewerkers, conducteurs, etc.

  Het aantal deelnemers bij de incompany training is minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers.

 • Docenten
 • Literatuur
 • Reviews
  'Een hele waardevolle training'
  Ons team heeft deelgenomen aan de Suïcidepreventietraining Gatekeeper. Wat komen wij in de dagelijkse praktijk tegen en hoe kunnen we als ‘Poortwachter’ de eerste signalen opvangen? Welke vragen moeten we stellen en welke juist niet? Hoe maken we contact met de wanhoop en hoe gaan we naar de hoop? In deze zeer praktisch toepasbare training hebben we geleerd hoe we zelfmoordgedachten bij onze cliënten bespreekbaar kunnen maken en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het samen op zoek gaan naar een oplossing. Een hele waardevolle training. - D. Klerken, Amplitia
  'We raden de training van harte aan'
  Een kleine 30 jongerenwerkers/sociaal werkers van Stichting ElkWelzijn en Mozaïek hebben onlangs deze training incompany gevolgd. Om zekerder te zijn over ons handelen hebben we onder andere geoefend met het signaleren en bespreekbaar maken van dit soort gevoelens. Het is niet altijd eenvoudig om hier het gesprek over aan te gaan, maar het stelt ons als professional beter in staat wat te doen als bijvoorbeeld een jongere deze gevoelens met ons deelt. En dat doen ze! Deze training is de start geweest om in de toekomst elkaar beter te leren kennen, kennis uit te wisselen en te anticiperen op regionale ontwikkelingen. We raden de training van harte aan. - Stichting ElkWelzijn