Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

DITS-LVB: Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren  (A2218)

Signaleren, diagnosticeren en indiceren voor behandeling

Het Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren (DITS)-LVB is speciaal ontwikkeld om traumaklachten in kaart te brengen bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In deze cursus leer je dit gevalideerde instrument op een betrouwbare wijze af te nemen en bij te dragen aan het tijdig (laten) behandelen van posttraumatische stressklachten bij deze doelgroep. Het DITS is ook geschikt voor gebruik bij personen bij wie de communicatie om andere redenen moeizaam verloopt.
 

Feiten

 • Omvang: 2 woensdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 16 maart en 13 april 2022
 • Locatie: online
 • Docent: Marjolein Ooms- Evers MSc
 • Docent

 • Kosten: € 490
 • Cursuscode: A2218

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, NVP, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

'Je kunt na de training de DITS toepassen en bent bekend met alle mogelijkheden. Het is concreet, educatief en een leuke waardevolle training!'

Oud-deelnemer

Het is bekend dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking ((L)VB) een relatief groot risico lopen in hun leven geconfronteerd te worden met schokkende gebeurtenissen, zoals akelige medische onderzoeken of behandelingen, seksueel misbruik en geweld. Dit kan leiden tot langdurige posttraumatische stressklachten. Ook herhaaldelijke faal- en verlieservaringen kunnen hun sporen nalaten.

We weten inmiddels ook dat een (L)VB een risicofactor is voor het ontwikkelen van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Desondanks blijven posttraumatische stressklachten bij jeugdigen en volwassenen met een (L)VB relatief vaak onopgemerkt. Emotionele problemen en gedragsproblemen worden helaas nog te vaak toegeschreven aan de (L)VB zelf. Het gevolg is dat de posttraumatische stressklachten onbehandeld blijven.

Inmiddels is het Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren (DITS)-LVB ontwikkeld om de traumaklachten in kaart te brengen bij deze doelgroep (Mevissen, 2018). De DITS-LVB is een voor de doelgroep gevalideerd instrument. Er is een kinderversie, ouderversie en een versie voor volwassenen beschikbaar. Het interview is ook bruikbaar voor personen bij wie de communicatie om andere redenen moeizaam verloopt, zoals mensen met een autismespectrumstoornis.

In deze cursus leer je traumaklachten bij de doelgroep te herkennen, de DITS-LVB op een betrouwbare wijze af te nemen, effecten te meten en vanuit het instrument de stap naar behandeling te maken. Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Online lessen

De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

 • Je leert bij te dragen aan het tijdig signaleren van symptomen van posttraumatische stressklachten bij kinderen en volwassenen met een (lichte, matige of ernstige) verstandelijke beperking.
 • Je leert hoe je de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunt stellen met behulp van het instrument Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren - Licht Verstandelijke Beperking (DITS-LVB).
 • Je leert hoe je effecten van behandeling kunt meten m.b.v. de DITS-LVB.
 • Je leert de informatie uit de DITS-LVB in verslaglegging weer te geven.
 • Je leert de informatie uit de DITS-LVB te gebruiken als start van een behandeling.
 • Je leert bij te dragen aan het tijdig (laten) behandelen van posttraumatische stressklachten bij deze doelgroep.
 • Je raakt bekend met Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) en de toepassingsmogelijkheden hiervan bij deze doelgroep.
 • Je raakt bekend met Imaginaire Exposure (IE) en de toepassingsmogelijkheden hiervan bij deze doelgroep.

Inhoud

Dag 1

 • PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde stoornissen in de DSM-5
 • Herkennen van trauma in gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
 • DITS-LVB leren kennen als instrument (uitleg en oefenen)
 • DITS-LVB als instrument voor effectmeting
 • Verslaglegging van de informatie uit de DITS-LVB


Dag 2

 • Informatie uit de DITS-LVB gebruiken als start van behandeling
 • Feedback op ingebrachte casuïstiek (filmbeelden van deelnemers)
 • Werkingsmechanisme EMDR en toepassingsmogelijkheden voor de LVB doelgroep
 • Werkingsmechanisme IE en toepassingsmogelijkheden voor de LVB-doelgroep

Toetsen

Na de eerste lesdag krijg je de opdracht om zelf een DITS-afname te doen en dit op film of audio vast te leggen. Op de tweede lesdag neem je jouw opname mee op een USB-stick.

Let op, vanuit de AVG-wetgeving is het verplicht om de betrokken cliënt toestemming te vragen voor deze opname met een toestemmingsformulier

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Marjolein Ooms- Evers MSc
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2218 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl