Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Modified Interaction Guidance (MIG)  (B2155)

Videofeedback interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid

De Modified Interaction Guidance (MIG) is een gedragstherapeutische videofeedback interventie voor baby's en peuters met ouders die een achtergrond hebben van onverwerkt verlies en trauma. Deze interventie is gebaseerd op de gehechtheidstheorie en onderscheidt zich door de aandacht die wordt besteed aan het verstoorde oudergedrag. Tijdens deze cursus krijg je inzicht in gedesorganiseerde gehechtheid en leer je hoe je de specifieke technieken van de MIG kunt toepassen in je behandelingen.
 

Feiten

 • Omvang: 4 dagen, dag 1 van 9:30 tot 16.30 uur en de overige 3 dagen van 18:00 tot 21:00 uur
 • Datums: datums worden z.s.m. bekend gemaakt
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Nelleke van der Boon
 • Docent

 • Kosten: Prijs volgt
 • Cursuscode: B2155

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Psychiater
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG en Psychiater

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, NVvP, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat als je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De Modified Interaction Guidance (MIG) (D. Benoit, 2001) is een gedragstherapeutische videofeedback interventie, die is gebaseerd op de gehechtheidstheorie. Deze interventie richt zich specifiek op baby's en peuters met ouders die een achtergrond hebben van onverwerkt verlies en trauma. In tegenstelling tot andere gehechtheidsinterventies richt deze interventie zich niet alleen op het versterken van het sensitieve gedrag van de ouder, maar ook op het reduceren van verstoord oudergedrag. Met behulp van de AMBIANCE, een observatie- en classificatie-instrument, wordt het verstoorde oudergedrag in beeld gebracht (K. Lyons-Ruth, 2004).Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

 • Na afloop van de cursus:
  - ken je de betekenis en invloed van gedesorganiseerde gehechtheid. Je weet welke factoren een rol spelen in het voorkomen van deze gehechtheidsstijl;
  - maak je kennis met de AMBIANCE (a-typical Maternal Behaviour instrument for assesment and classification);
  - ben je bekend met de indicaties en contra-indicaties van de MIG;
  - ben je in staat om de specifieke technieken van de Modified Interaction Guidance toe te passen in je behandelingen.

Inhoud

MIG is een evidenced based, gedragstherapeutische videofeedback interventie voor ouders en hun kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot 7 jaar die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde gehechtheid of signalen laten zien van verstoord gehechtheidsgedrag. Ouders van kinderen met een verhoogd risico op een gedesorganiseerde gehechtheid hebben veelal onverwerkte traumatische ervaringen in hun eigen (gehechtheids-)geschiedenis. Onder invloed van hun getraumatiseerde achtergrond laten deze ouders verstoord oudergedrag zien. Modified Interaction Guidance is een van de weinige videofeedback gehechtheidsinterventies die specifiek voor deze doelgroep is ontwikkeld. Deze interventie onderscheidt zich door de aandacht die wordt besteed aan het verstoorde oudergedrag; naast het versterken van het sensitieve oudergedrag wordt gewerkt aan de afname van het verstoorde oudergedrag.
De MIG bestaat uit twee fasen; in de diagnostische fase wordt het verstoorde oudergedrag/ representaties in beeld gebracht. In de behandelfase wordt in een 5-tal (geprotocolleerde) sessies gewerkt aan de tweevoudige doelstelling.
 
Tijdens de eerste lesdag gaan we in op de inhoud, aanpak en in- en exclusiecriteria voor deze interventie. Ook het observeren van gedesorganiseerde gehechtheid komt aan bod. In de dagdelen daarna staat centraal hoe je met casuïstiek omgaat in je behandelpraktijk.

Toetsen

Inbreng en reflectie op casus: schriftelijk uitgewerkt en beoordeeld door docent.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat als je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Van der Boon, N. & Van Bakel, H. (2017). Modified Interaction Guidance (MIG). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036818568

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Nelleke van der Boon
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2155 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl