Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen  (SB20A)

Voor de individuele professional

€ 1.195

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
SRH (Steunend Relationeel Handelen) is een praktische methodiek waarmee hulpverleners hun cliënten kunnen ondersteunen bij het vervullen van hun wensen en zorgbehoeften. In deze basisopleiding ontdek je wat rehabilitatiegerichte en herstelondersteunende zorg is en oefen je de basisvaardigheden waar je een rehabilitatieproces mee vormgeeft. Met die kennis en vaardigheden leg je de basis voor de weg naar herstel van je cliënten.
 
 • Inhoud

  Meerdere collega's of een heel team opleiden?

  Nu eigen kracht, omgevingsgericht en betekenisvolle relaties in de zorg voorop staan, vindt de opleiding Steunend Relationeel Handelen (SRH) steeds meer zijn weg in allerlei domeinen binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg. SRH is een begeleidingsvorm die voor alle cliëntdoelgroepen en in alle werkvelden toepasbaar is. 

  Als je begeleiding en ondersteuning biedt binnen het herstel- en krachtgericht werken ben je niet alleen gericht op het voorkomen van problemen, maar juist ook op herstel en vaardigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van een betekenisvol leven. Je benadering draait om aansluiten, attitude en betekenis geven. De regie ligt zoveel mogelijk bij de cliënt met daarbij oog houdend voor de omgeving waarin je werkzaam bent

  SRH bundelt de kennis, ervaring en deskundigheid in een eigen ontwikkelde methodiek voor herstelondersteunende zorg. We verzorgen de opleiding voor een breed scala aan instellingen in onder andere de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en forensische psychiatrie. Met onze klanten werken we voortdurend aan praktische toepasbaarheid van de methodiek, mede in het licht van actuele en landelijke ontwikkelingen.

  Wat leer je?

  Je bekwaamt je in het werken vanuit de bedoeling. Zo kun je samen met cliënten, familie en collega’s op een nog meer herstelondersteunende wijze bouwen aan persoonlijk welbevinden. 

  • Principes en uitgangspunten Steunend Relationeel Handelen
  • Bewustwording over aansluiten, attitude, betekenis geven en het perspectief van de cliënt 
  • Toepassen van krachtgericht werken, het geven van hoop en vertrouwen en present zijn voor de ander
  • Starten bij krachten en mogelijkheden met zorgvuldige aandacht voor de kwetsbaarheid 
  • Vaardigheden voor het opbouwen van samenwerkingsrelaties met cliënt, familie en collega’s, door gebruik te maken van de vier kernhandelingen: verbinden, verstaan, verzekeren en versterken 
  • Aansluiten bij de fases van het herstelproces
  • Handvatten om optimaal gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen
  • Werken met de werkcyclus van SRH: van krachten sprokkelen naar uitvoer plan
  • Gebruik maken van de hulpmiddelen, in zowel de SRH-app als de ladekast 

  Werkwijze

  Naast de drie trainingsdagen van zes uur bestaat deze basisopleiding uit vier sessies methodische werkbegeleiding (MWB) van drie uur. 
  De trainingsdagen verrijken je ervaringskennis, methodisch en professioneel handelen en geven je een theoretische basis. Door oefenen en reflectie is er ruimte voor bewustwording van je eigen handelen. Tussen de bijeenkomsten werk je aan praktijkopdrachten met een cliënt. Deze opdrachten breng je in tijdens de MWB-sessies.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Je sluit de opleiding af met twee praktijkopdrachten en een procesverslag waarin je de verworven competenties (beroepshouding, kennis en vaardigheden) aantoont.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  3 lesdagen van 9.30 tot 16.30 uur en 4 MBW dagen*; groep 1 van 9.30 tot 12.30* en groep 2 van 13.00 tot 16.00 uur*

  Datums

  10* en 28 september, 15* en 26 oktober, 5* en 23 november, 10 december* 2020

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  Matthijs Ouwehand

  Matthijs Ouwehand

  Matthijs Ouwehand (1985) werkt als docent en trainer. Hij heeft ruime ervaring bij non-profit organisaties als toegepast psycholoog, begeleider, projectleider, trainer en coach. 
  Matthijs is mede-eigenaar van 'April trainingen', een trainingsbureau dat zich richt op het versterken van organisaties binnen het sociaal domein.
  Matthijs geeft trainingen in Steunend Relationeel Handelen (SRH), Veerkracht, Teamtraining met DISC, Motiverende Gespreksvoering en Geweldloos Verzet. Hij is vader van 2 kinderen en woont in Apeldoorn.

  Lees meer
  Jacquelin Zents

  Jacquelin Zents

  Jacquelin Zents is Hoofdopleider SRH en Strengths. Zij adviseert en helpt organisaties met het implementeren en borgen van SRH. Zij traint professionals en teams in de geeste­lijke gezond­heids­zorg, VGZ en maat­schappe­lijke opvang en zij leidt coaches en docenten op. Ze is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van onze SRH cursussen en opleidingen.Lees meer
 • Literatuur
  • 'Zo worden cliënten burgers'; Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (Den Hollander en Wilken). Dit boek is te verkrijgen bij uitgeverij SWP in Amsterdam of bij de boekhandel (www.swpbook.com) ISBN: 97 890 885 06 024
  We raden je aan de 7e herziene druk, 2016 aan te schaffen.
 • Reviews
  Reviews