Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen (SRH)  (IC114)

Offerte aanvragen
Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
SRH (Steunend Relationeel Handelen) is een praktische methodiek waarmee hulpverleners hun cliënten kunnen ondersteunen bij het vervullen van hun wensen en zorgbehoeften. In deze basisopleiding ontdek je wat rehabilitatiegerichte en herstelondersteunende zorg is en oefen je de basisvaardigheden waarmee je een rehabilitatieproces vormgeeft. Met die kennis en vaardigheden leg je de basis voor de weg naar herstel van je cliënten.
 
 • Inhoud

  Steunend Relationeel Handelen (SRH, voorheen Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) is een praktische methodiek die professionals in staat stelt op een systematische wijze een individuele begeleidingsrelatie op te bouwen, een zorgplan vorm te geven, een cliënt te ondersteunen bij diens wensen en zorgbehoeften en de kwaliteit van een leef/werkmilieu of sociaal netwerk te verbeteren.

  Er zijn basisopleidingen voor de volgende sectoren: geestelijke gezondheidszorg volwassenen, verslavingszorg, forensische zorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, begeleiders in de dagbesteding, zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, zorg voor mensen met autisme, zorg voor jeugdigen, individuele trajectbegeleiding (ITB).

  Nieuw: basisopleiding SRH nu ook blended!
  Deze opleiding kan nu ook in de vorm van blended learning aangeboden worden. De voordelen hiervan zijn:

  • Lagere kosten, minder verlet van medewerkers én dezelfde leeropbrengst.
  • Tijdsinvestering van de medewerker(s) is gelijk, maar meer verdeeld over de tijd, wat het actief leren en het laten beklijven van het geleerde extra bevordert. Ook de klassikale lesdagen krijgen hierdoor extra verdieping.
  • Grotere diversiteit aan leervormen, wat het leerproces extra gevarieerd en uitdagend maakt, denk bijvoorbeeld aan:
   • online leergroepjes met peer-feedback
   • tussentijdse praktijkgerichte opdrachten en docent-feedback
   • oefeningen met gebruik making van videomateriaal
  • De groepscoaching is een belangrijke interventie in zes stappen voor een team om de basis te leren en hierin te blijven ontwikkelen. Dit is een essentieel onderdeel voor een succesvolle implementatie van SRH. Met behulp van videofragmenten wordt deze manier van werken stap voor stap aangeleerd.
   
  Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden voor jouw organisatie!

  Wat leer je?

  Na het volgen van de basisopleiding zijn:

  • de uitgangspunten van een rehabilitatiegerichte en herstelondersteunende zorgverlening bekend
  • basiskennis en -vaardigheden verworven om een rehabilitatieproces op een methodische wijze vorm te geven
  Deze kennis en vaardigheden omvatten:
  • het aangaan van een persoonlijk-professionele relatie met een cliënt gericht op het opbouwen van een samenwerkingsrelatie (o.a. presentieperspectief hanteren; communicatiestrategieën gebruiken)
  • het (helpen) in beeld brengen van krachten van de cliënt en van omgevingen
  • het (helpen) bepalen van toekomstdoelen
  • het (helpen) opstellen van een persoonlijk plan en een ondersteuningsplan

  Werkwijze

  Onderwerpen die aan de orde komen:

  • principes en uitgangspunten (presentie, krachtgericht werken, sociale participatie, herstel en ontwikkeling, gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen)
  • opbouw van samenwerkingsrelatie, basisprincipes van begeleiden (de zgn. BAP principes)
  • aansluiten bij (fase) herstelproces
  • maken van een inventarisatie van wensen en krachten, mogelijkheden en kansen om deze te realiseren
  • genereren van keuzemogelijkheden (opties) en stellen van doelen
  • plannen maken: het persoonlijk plan van de cliënt; het ondersteuningsplan van de professional
  • korte introductie van de toolkit SRH

  Werkwijze
  De basisopleiding bestaat uit 3 trainingsdagen aangevuld met vier bijeenkomsten methodische werkbegeleiding van drie uur. In een groep van maximaal 8 deelnemers wordt aan de hand van casuïstiek de methodiek in de praktijk toegepast en geïntegreerd in de dagelijkse werkwijze. Binnen de methodische werkbegeleiding wordt geleerd hoe een team als hulpbron kan fungeren voor individueel begeleiders bij het vinden en versterken van krachten en het opties (keuzemogelijkheden). Hierbij wordt geleerd om deze manier van werken ook in de vorm van intervisie na de opleiding zelfstandig uit te kunnen blijven voeren.

  De opleiding is praktisch van opzet en heeft een interactief en ontwikkelingsgericht karakter. Als didactische werkwijzen wordt plenaire informatieoverdracht afgewisseld met opdrachten en oefeningen (individueel en in kleine groepen), rollenspel en video.

  Elke deelnemer ontvangt een cursusmap waarin de basisprincipes van de methodiek, oefeningen en een selectie aan hulpmiddelen staan.

  Toetsen

  De basisopleiding wordt afgesloten met een opdracht waaraan gedurende de hele opleiding wordt gewerkt, zodat deze klaar is bij de laatste bijeenkomst.

 • Datums
  Deze opleiding, die bestaat uit 3 dagen basistraining en 4 keer 3 uur methodische werkbegeleiding, wordt incompany uitgevoerd.

  (Omvang: 30 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  Jacquelin Zents

  Hoofdopleider: Jacquelin Zents

  Jacquelin Zents is Hoofdopleider SRH en Strengths. Zij adviseert en helpt organisaties met het implementeren en borgen van SRH. Zij traint professionals en teams in de geeste­lijke gezond­heids­zorg, VGZ en maat­schappe­lijke opvang en zij leidt coaches en docenten op. Ze is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van onze SRH cursussen en opleidingen.Lees meer
 • Literatuur
  Werken in Verbinding, Praktijkboek Steunend Relationeel Handelen, Den Hollander en Jean Pierre Wilken, Uitgeverij SWP 1ste druk, 2020. ISBN 9789088509520.
 • Reviews