Post-hbo opleiding forensisch psychiatrisch werken  (FW20B)

€ 2.950

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Werken in de forensische psychiatrie vraagt om een specifieke benadering en deskundigheid. In deze opleiding doe je de competenties op die je nodig hebt als professional in de 24-uurszorg op een forensische afdeling in de ggz, de verslavingszorg of de verstandelijk gehandicaptenzorg. Je ontdekt ook hoe je informatie kunt uitwisselen en kunt samenwerken met collega's van andere instellingen, zodat je van elkaar kunt leren.
 
 • Inhoud

  Het werken in de forensische psychiatrie verschilt op wezenlijke punten van het werken in de reguliere hulpverlening. Het vereist een specifieke benadering en deskundigheid. Hulpverlening in een gedwongen kader heeft gevolgen voor de doelstelling, de gebruikte methoden en het rechtspositionele kader waarbinnen de hulpverlening plaatsvindt.

  De Forensisch Psychiatrische Afdelingen (FPA) van ggz-instellingen hebben met elkaar gemeen dat ze alle in hetzelfde veld handelen, waarbij de spanning tussen (samenwerken met) de reguliere ggz-LVB en het forensische perspectief dagelijks aan de orde is. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor de professionals in de 24-uurs zorg van de Forensische Psychiatrische Afdelingen en Klinieken, en voor de forensische afdelingen binnen de verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg.
   

  Wat leer je?

  In de opleiding ontwikkel je de benodigde competenties in het forensisch psychiatrisch werken. Daarnaast is de opleiding erop gericht om informatie-uitwisseling en nauwere samenwerking tussen medewerkers van de instellingen op gang te brengen, zodat leren tussen de instellingen kan plaatsvinden en dilemma’s in het werkveld breed een plek krijgen.

  Werkwijze

  De opleiding kenschetst zich door haar innovatieve karakter. Om de verbinding tussen forensische instellingen en de onderlinge kennis te vergroten, vindt de opleiding plaats bij de deelnemende instellingen: het uitwisselen over de betreffende instelling is een vast onderdeel in het programma. Daarnaast sluit de opleiding aan bij belangrijke ontwikkelingen in het ggz-veld. Zo is het terugdringen van dwang en drang een vast (en groot) onderdeel van het programma en wordt een lesdag over herstelgericht werken en peersupport verzorgd door een forensisch ervaringsdeskundige.
   
  Andere thema’s in het programma zijn: leefklimaat en presentie, psychopathologie, LVB,  risicotaxatie en (BOPZ)recht.
   
  De opleiding richt zich op het vergroten van jouw kennis en vaardigheden en vraagt een actieve inzet van je. Vooraf maak je een persoonlijk ontwikkelplan. Tussentijds worden werkplannen over dwangreductie gemaakt en opdrachten en lesonderdelen getoetst. Ook zetten we e-learning in en wenden we het reflectief vermogen van de deelnemers aan in opdrachten en oefeningen. Na afloop volgt een kritische reflectie op het geleerde en de eigen beroepshouding.
   
  Bezoek aan eigen instelling
  Wij willen met de deelnemers op bezoek bij elkaars instelling en daar een lesbijeenkomst organiseren. Wil je op het aanmeldingsformulier aangeven of dit mogelijk is bij jouw instelling en een voorkeursdatum vermelden? 
  Je ontvangt dan per lesdag waarvoor je een locatie regelt € 200 korting op de cursusprijs, met een maximum van € 400.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  5 donderdagen en 5 vrijdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  1 en 2 oktober, 5 en 6 november, 3 en 4 december 2020, 7 en 8 januari, 4 en 5 februari 2021

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Beroepsregistratie

  Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN en Registerplein.

  Certificaat

  De opleiding wordt afgesloten met een certificaat wanneer je alle lesdagen aanwezig bent geweest en het Persoonlijk Ontwikkel Plan, de diverse toetsen en de eindopdracht met voldoende resultaat hebt gemaakt.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  De 10-daagse opleiding voor forensisch psychiatrisch werken is bedoeld voor iedereen met een mbo- of hbo-vooropleiding die in de dagelijkse begeleiding werkt met forensisch psychiatrische patiënten. Je kunt werkzaam zijn op de FPA of FPK, maar ook woonbegeleider zijn, werken als reclasseringsmedewerker of in de forensische verslavingszorg.

 • Docenten
  dr. Petra Schaftenaar

  Hoofdopleider: dr. Petra Schaftenaar

  Petra Schaftenaar werkt sinds 1993 in verschillende functies in de (forensische) psychiatrie en ggz. Sinds 2018 is zij haar eigen bedrijf begonnen: Metis Zorg. Vanuit dit bedrijf verzorgt zij scholing, onderzoek en interim zorg- en managementopdrachten in de (forensische) ggz.

  Petra Schaftenaar heeft de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde in betekenis van relationele zorg conform de presentiebenadering en het contact houden na behandeling in de klinische forensische psychiatrie. Met dit onderzoek is zij gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

  Als co-auteur van het boek leefklimaat in de klinische forensische zorg omschrijft zij de moeilijke taak van sociotherapeuten om een sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten op een leefgroep dat aansluit bij recent wetenschappelijk onderzoek.
   Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews
  Reviews