Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie bij seksuele problemen (25 uur)  (GV19G)

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
In deze cursus leer je de belangrijkste cognitief gedragstherapeutische (CGT) theorieën en behandelmethoden die je kunt inzetten bij de behandeling van seksuele problemen en stoornissen. Je bent in staat om samen met de patiënt(en) een behandelplan op te stellen en uit te voeren. We besteden aandacht aan een aantal veel voorkomende seksuele problemen of stoornissen en de behandeling daarvan, en oefenen met casuïstiek.
 
 • Inhoud

  Seksuele problemen en stoornissen komen relatief veel voor in Nederland. Ondanks het feit dat het merendeel van de Nederlanders seksueel actief is en de seksualiteit positief beleeft, is het leed van mensen met problemen met seks vaak groot. Seksualiteit is immers een essentieel aspect van ons mens-zijn.

  Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw hebben cognitief gedragstherapeutische theorieën en therapieën een grote ontwikkeling doorgemaakt. CGT-behandelmethoden zijn inmiddels gemeengoed in de praktijk van de seksuologie. Ondanks deze ontwikkeling wordt in specifieke Nederlandse CGT-vakliteratuur relatief weinig aandacht besteed aan seksueel functioneren, seksuele stoornissen en sekstherapie. Zo is er geen Nederlands CGT-protocol beschikbaar en is het aantal wetenschappelijke artikelen schaars, in vergelijking met andere psychische stoornissen. De laatste jaren komt hier verandering in. Het Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie presenteerde in 2012 een themanummer over CGT bij seksuele problemen en stoornissen. In tal van internationale publicaties is seks een hot topic. Het aantal internationale artikelen over CGT en seksueel functioneren, inclusief seksuele problemen, is ruim voorhanden. In de cursus maken we gebruik van de meest recente bevindingen uit de CGT.

  Wat kun je verwachten?

  In deze vervolgopleiding cognitieve gedragstherapie bij seksuele problemen besteden we aandacht aan de verschillende theorieën en behandelmethoden van seksuele problemen in de CGT. Na een korte historische schets van de ontwikkelingen in de CGT worden de belangrijkste theorieën besproken. Zowel specifieke leertheorie als cognitieve procestheorie komen aan bod. Vervolgens worden voor de diagnostiek en behandeling van seksuele problemen en stoornissen de verschillende modellen en interventies doorgenomen. Hierbij besteden we ruim aandacht aan de rol van cognitieve en emotionele processen bij seksueel functioneren en problemen, in het bijzonder specifieke seksuele cognities en schema’s. Vervolgens besteden we aandacht aan een aantal veel voorkomende seksuele problemen of stoornissen en de behandeling daarvan. In de cursus wordt geoefend met casuïstiek.

  Extra: ontvang nu het boek 'Alles over liefde en relatiekwaliteit' t.w.v. € 49,50 als cadeau bij je inschrijving.

  Werkwijze
  De cursusdagen beginnen met een bespreking van de vakliteratuur. Aan de hand van een studieschema maken cursisten voorafgaand aan een cursusdag een factsheet met een beknopte samenvatting van de literatuur, inclusief een voor de CGT-praktijk relevante stelling en kritische vraag. Na afloop van de cursus ontvang je een map met factsheets, relevante stellingen en kritische vragen. De cursisten dienen casuïstiek mee te nemen waarmee praktisch geoefend wordt.

  Tijdens de cursus zal gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal (DVD, internet).
  Iedere cursist stelt op de eerste cursusdag persoonlijke leerdoelen vast. Deze worden op de navolgende cursusdagen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

  Wat leer je?

  Na afloop van de cursus ben je bekend met de belangrijkste cognitief gedragstherapeutische theorieën en behandelmethoden bij seksuele problemen en stoornissen. Je bent aan de hand van de hulpvraag in staat om samen met de patiënt(en) een behandelplan op te stellen. Ook kun je een CGT-behandeling uitvoeren. Je bent op de hoogte van de historische context van seksueel functioneren en seksuele problematiek en bent in staat om tegen het licht van de vakinhoudelijke en maatschappelijk-politieke discussie, een persoonlijke mening en positie in te nemen. Dit betekent dat je in staat bent om te praten over seks.

  Toetsen

  Gedurende de cursus worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek (minimaal een casus per cursist).

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  4 vrijdagen van 9.30 - 16.30 uur

  Datums

  17 mei, 14 en 28 juni, 5 juli 2019

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Gedragstherapeut
  • Professionals die van plan zijn om cognitief gedragstherapeut VGCt® bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) te worden, of CGT'ers met een herregistratie als doel.
  • Psychologen en psychiaters in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie bij seksuele- en/of relatieproblematiek.
  • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.

 • Docenten
  dr. Gert Jan Kloens

  dr. Gert Jan Kloens

  Gert Jan is gepromoveerd GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut - supervisor-leertherapeut VGCt, seksuoloog en relatietherapeut. Hij werkt als supervisor, opleider en regiebehandelaar in de GGz bij een kliniek Jeugd & Gezin en klinieken voor herstelgerichte zorg voor mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.

  Gert Jan is tevens als supervisor en docent verbonden aan de Erasmus Universiteit waar hij leiding geeft aan een thesis-programma over Positieve Psychologie en Positieve CGt. Hij is ambassadeur van het kwaliteitsnetwerk in de GGz en Arkin GGz.

  Gert Jan schreef drie boeken over de thema's "relatiekwaliteit", "relatietherapie" en "liefde" en ontwikkelde een behandelprogramma voor mensen met relatie- en/of seksuele problemen.Lees meer
 • Literatuur
  Gedurende de cursus dien je te beschikken over de volgende boeken:
  • Han, B.C. (2013). De terugkeer van Eros. Amsterdam: Van Gennep.
  • Kloens, G.J. & Duijn, van (2015). Het geheim van duurzame relaties. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Lankveld, J. van, Kuile, M. ter & Leusink, P. (2010). Seksuele disfunctie: diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Reviews
  Reviews