dr. Gert Jan Kloens

dr. Gert Jan Kloens
Gert Jan is gepromoveerd GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut - supervisor-leertherapeut VGCt, seksuoloog en relatietherapeut. Hij werkt als supervisor, opleider en regiebehandelaar in de GGz bij een kliniek Jeugd & Gezin en klinieken voor herstelgerichte zorg voor mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.

Gert Jan is tevens als supervisor en docent verbonden aan de Erasmus Universiteit waar hij leiding geeft aan een thesis-programma over Positieve Psychologie en Positieve CGt. Hij is ambassadeur van het kwaliteitsnetwerk in de GGz en Arkin GGz.

Gert Jan schreef drie boeken over de thema's "relatiekwaliteit", "relatietherapie" en "liefde" en ontwikkelde een behandelprogramma voor mensen met relatie- en/of seksuele problemen.