Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling  (OU17A)

Ouders: wat je moet weten om er iets mee te kunnen!

Hoe werk je effectief met ouders? In deze opleiding ontdek je hoe je de basis legt voor een goede relatie met ouders en voor écht krachtgericht werken met gezinnen. Je leert ouders begeleiden in uiteenlopende omstandigheden en vanuit een breed scala aan hulpverlenings- en begeleidingspraktijken, van scholen en wijkteams tot medische en ggz-praktijken. Om je competenties goed te verankeren, is er in het programma veel ruimte voor intervisie.
 

Feiten

 • Omvang: 14 dagen
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: dr. Katie-Lee Weilledrs. Anna BoomMonique DuijvestijnSjaak Leijserdrs. Gwen Marcelis-Eerdmansdrs. Fernanda Sampaio de Carvalho
 • Docenten

 • Kosten: € 3.640
 • Cursuscode: OU17A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Systeemtherapeut, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Het is van belang dat je in jouw werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Ouderschap en professioneel werken met ouders is een onderbelicht terrein: we weten veel over de ontwikkeling van kinderen en hoe ouders het (beter) zouden moeten doen als opvoeders. Maar wat weten we van de psychologie van ouders of de vele dilemma's die het werken met ouders met zich meebrengt?

Het contact met hulpverleners is belangrijk voor ouders; dit contact kan het verschil maken tussen zich competent en gerespecteerd voelen versus (alweer) het gevoel hebben te falen als ouders. De kwaliteit van het contact tussen ouder en professional vormt het belangrijkste fundament in het streven naar het versterken van eigen kracht zoals beoogd met de transitie van de jeugdzorg. Een transitie die slaagt of faalt op de kwaliteit van deze relatie, vergt een goed opgeleide professional met in zijn/haar bagage kennis van de psychologie van ouderschap tezamen met het kunnen toepassen van methodische principes.Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

 • Deze opleiding versterkt de praktijk van elke professional in de (jeugd)zorg. Je leert een flexibele, multitheoretische aanpak toe te passen. Hiertoe:

 • leer je gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen te benaderen vanuit zowel het systeem als het individu
 • krijg je inzicht in de psychologie van het ouderschap en de relatie met de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen
 • leer je de vele methodes waar je waarschijnlijk al mee in aanraking bent gekomen, toepassen vanuit het perspectief van ouderschap en het werken met ouders

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Systeemtherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Het is van belang dat je in jouw werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit vijf modules: een basismodule en vier vervolgmodules.

1. Basismodule ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap* (4 lesdagen)
De module staat in het teken van de ontwikkeling van ouderschap, met onderwerpen als fases en dynamiek van ouderschap, de eigen geschiedenis van de ouder, spoken in de kinderkamer en buffers en omstandigheden. Daarnaast gaan we in op ouderbegeleiding als vakgebied en wat dit van jou als professional vraagt.

* Het is ook mogelijk om eerst - of alleen - de basismodule te volgen. Heb je de basismodule gevolgd en wil je de volledige opleiding afronden? Dan kun je je voor de opleiding inschrijven. Als je een opmerking maakt op je inschrijfformulier krijg je vrijstelling voor deze module en brengen we de kosten van de basismodule in mindering op de opleidingskosten.

2. Ouderschap en complexe belastende omstandigheden (4 lesdagen)
Deze module gaat dieper in op vier ingrijpende, vaak voorkomende en vaak ook chronische omstandigheden ‎die de ouderlijke werkvloer kunnen belasten. In hoeverre is de licht verstandelijk beperkte ouder in staat tot het innemen van de metapositie? Hoe neem je een anamnese af bij een zwaar getraumatiseerde ouder? Wat betekent separatie-individuatie voor een ouder met een fysiek of geestelijk gehandicapt kind?
Je verwerft specialistische theoretische en methodische kennis over de thema's licht verstandelijke beperking, medische beperking, psychiatrische problematiek en trauma, en hun betrekking op ouderschap. 
Het begrip omstandigheden van ouderschap wordt verdiept en verbreed. Je leert praktische methodische aanpassingen en strategieën voor het omgaan met omstandigheden in de praktijk en je vergroot je inzicht in de ervaringen van ouders die een kind grootbrengen dat blijvend afhankelijk is.

3. Ouderschap en de partnerrelatie (2 lesdagen)
Samen ouders worden heeft invloed op de partnerrelatie, omgekeerd hebben ontwikkelingen in de partnerrelatie invloed op ouderschap. Professionals zitten vaak met handen in het haar, en heel de maatschappij kijkt met onbegrip en afwijzing naar ruziënde ouders die hun kinderen maar lijken te vergeten. Maar wat is het om voor altijd samen ouders te zijn, maar niet meer als partners door het leven te kunnen? Hoe is het om ouder te worden van andermans kind? En hoe moet je met deze problematiek omgaan als ouderbegeleider - is het bijvoorbeeld beter om ruziënde ouders apart te zien of moet je ze juist samen in de behandelkamer hebben?
Je krijgt nieuwe theoretische kaders en praktijkperspectieven aangeboden omtrent de transitie naar ouderschap en de effecten daarvan op partnerschap, evenals de fenomenen nieuw samengestelde gezinnen en meervoudig ouderschap.

4. Opvoederschap delen met professionals (2 lesdagen)
Er zijn situaties waarin ouders hun opvoederschap moeten delen met professionals, de meest voorkomende is het delen van opvoederschap met school. Daarnaast moet dit soms gedeeld worden met bijvoorbeeld jeugdzorg of een justitiële inrichting. Vaak voelen ouders schaamte en frustratie in de relatie met andere opvoeders, wat tot oplopende krenking en misverstanden over en weer kan leiden. Bij uithuisplaatsing of residentiële zorg kunnen ouders zich voelen alsof ze geen ouder meer zijn. Maar ook in de relatie tot school voelen ouders zich snel bekritiseerd en onbegrepen, en dat geldt voor de leerkracht ook. Hoe kunnen we ouder en professional helpen deze spanningsvelden te hanteren?‎
Je krijgt nieuwe theoretische kaders aangeboden omtrent de verschillen tussen opvoederschap en ouderschap en de implicaties hiervan voor de belangrijke contexten waarin opvoederschap met professionals wordt gedeeld. Het begrip taakverdeling uit het schema van ouderschap, in het kader van opvoederschap delen, wordt verdiept en verbreed. Je krijgt inzicht in de dynamiek tussen school en ouders en het omgaan met leerkrachten bij adviesgesprekken en overige intercollegiale samenwerking. Verder leer je praktische methodische aanpassingen en strategieën voor het omgaan met ouders en andere professionals daar waar een kind deels of geheel uit huis is geplaatst. Tot slot krijg je verdiepend inzicht in de ervaringen van ouders die een deel van de opvoeding uit handen moeten geven.

5. Vele wegen naar ouderschap (2 lesdagen)
Soms is ouderschap een wens die pas na lange tijd in vervulling is gegaan, bijvoorbeeld vanwege vruchtbaarheidsproblematiek. Dit speelt lange tijd door in de ervaring van de ouder. Daarnaast komt ouderschap vaak tot stand buiten de eigen cultuur van de ouder, zoals bij immigratie, of met andere normen en waarden dan in de gangbare Nederlandse cultuur. De weg die al deze ouders hebben afgelegd tot hun ouderschap heeft invloed op de manier waarop ze dit invullen.
Je krijgt nieuwe theoretische kaders aangeboden omtrent de transitie naar ouderschap wanneer sprake is van een niet traditionele context: met name andere cultuur/immigratie, of met technologische vormen van bevruchting/dragerschap. De begrippen kersvers ouderschap, culturele complexiteit, vruchtbaarheidsproblematiek, vroeg onzichtbaar verlies en overige aspecten die bij deze situatie kunnen horen, worden verdiept en verbreed. Je leert praktische methodische aanpassingen en strategieën voor het sensitief en kundig werken met ouders binnen die omstandigheden. Tot slot krijg je verdiepend inzicht in de ervaringen van ouders die via moeilijke en minder gangbare wijze een kind krijgen en/of een kind grootbrengen buiten hun eigen cultuur.

Kerndocenten:
Katie Lee Weille en Gwen Marcelis zijn de kerndocenten van deze opleiding. De lesdagen worden verzorgd door (een van) de kerndocenten en docenten die specifieke kennis/ervaring hebben op het thema dat die lesdag centraal staat. Door de continue betrokkenheid van de kerndocenten wordt de rode lijn in de opleiding gewaarborgd en wordt jouw persoonlijke leerproces gevolgd. In de praktijk staat problematiek lang niet altijd op zichzelf. Hoewel elke lesdag een thematische focus heeft, worden de thema’s met elkaar verbonden.

E-learning met Alice van de Pas:
Uniek aan deze opleiding is de geïntegreerde e-learning, waaraan Alice van de Pas heeft meegewerkt. Een deel van de e-learning is gebouwd rondom een interview tussen Katie Lee Weille en Alice van de Pas. Uiteraard komen in de opleiding ook andere ouderschapstheorieën aan bod, zodat je in de breedte wordt opgeleid.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: dr. Katie-Lee Weilledrs. Anna BoomMonique DuijvestijnSjaak Leijserdrs. Gwen Marcelis-Eerdmansdrs. Fernanda Sampaio de Carvalho
 • Docenten

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: OU17A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl