Post-hbo praktijkonderzoek autisme  (AU173)

Onderdeel van de post-hbo opleiding autismespecialist

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Deze module is het laatste deel van de post-hbo opleiding autismespecialist. Je leert onderzoek op te zetten en uit te voeren rondom een onderwerp uit je eigen praktijksituatie, bijvoorbeeld het begeleiden of behandelen van mensen met autisme. Dat doe je op basis van de theorie en het wetenschappelijk onderzoek die je bestudeerd hebt tijdens de opleiding.
 
 • Inhoud

  Dit onderdeel is het laatste deel van de post-hbo opleiding autismespecialist die bestaat uit drie delen. In dit onderdeel staat praktijkonderzoek centraal.

  Wat leer je?

  Je bent in staat onderzoek op te zetten en uit te voeren rondom een of meer samenhangende vraagstellingen in jouw eigen praktijksituatie, waarbij het theoretisch kader, de onderzoeksvragen en onderzoeksresultaten verankerd zijn in recente theorievorming en onderzoek. De inhoud van het onderzoek heeft in principe betrekking op een onderwerp aangedragen vanuit jouw eigen organisatie.

  Werkwijze

  Aan de hand van een probleemstelling op het gebied van begeleiden dan wel behandelen van cliënten met ASS, hun persoonlijk netwerk en/of de omgeving waarbinnen zij participeren, wordt door jou een onderzoek voorbereid en uitgevoerd.

  De Post-hbo praktijkonderzoek autisme wordt op basis van intervisie vormgegeven. De docent fungeert als onderzoeksbegeleider.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datums

  Omvang

  8 donderdagen van 9.30 - 12.30 uur

  Datums

  23 november 2017, 11 januari, 8 maart, 12 april, 31 mei, 5 juli, 6 september en 11 oktober 2018

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Diagnostisch werkende
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  Hbo'ers die bij het uitvoeren van hun functie personen met autisme signaleren, diagnosticeren (handelingsdiagnostiek), behandelen of begeleiden, trainen of scholen. Je bent tenminste afgestudeerd bachelor onderwijs of een vergelijkbare beroepsopleiding en tenminste twee jaar voortgezette opleiding (60 ECTS of 42 studiepunten), waaronder specialisatie autisme (30 ECTS of 21 studiepunten). Tevens heb je minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau.

 • Docenten
  drs. Latha Boland

  drs. Latha Boland

  Latha Boland is Gz-psycholoog. Zij is werkzaam in eigen praktijk en hoofddocent ontwikkelingsstoornissen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.
  Lees meer
 • Literatuur
  Nel Verhoeven. Wat is onderzoek? (5e druk). Den Haag; Boom Lemma & website Wat is onderzoek?

  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews