Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Post-hbo praktijkonderzoek autisme  (AU173)

Onderdeel van de post-hbo opleiding autismespecialist

Deze module is het laatste deel van de post-hbo opleiding autismespecialist. Je leert onderzoek op te zetten en uit te voeren rondom een onderwerp uit je eigen praktijksituatie, bijvoorbeeld het begeleiden of behandelen van mensen met autisme. Dat doe je op basis van de theorie en het wetenschappelijk onderzoek die je bestudeerd hebt tijdens de opleiding.
 

Feiten

 • Omvang: 8 donderdagen van 9.30 - 12.30 uur
 • Datums: 23 november 2017, 11 januari, 8 maart, 12 april, 31 mei, 5 juli, 6 september en 11 oktober 2018
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Latha Boland
 • Docent

 • Kosten: € 1.195
 • Cursuscode: AU173

Voor wie

 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Lees de volledige doelgroepinformatie
Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Hbo'ers die bij het uitvoeren van hun functie personen met autisme signaleren, diagnosticeren (handelingsdiagnostiek), behandelen of begeleiden, trainen of scholen. Je bent tenminste afgestudeerd bachelor onderwijs of een vergelijkbare beroepsopleiding en tenminste twee jaar voortgezette opleiding (60 ECTS of 42 studiepunten), waaronder specialisatie autisme (30 ECTS of 21 studiepunten). Tevens heb je minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau.

Accreditaties

Accreditatie: V&V

Lees meer over de accreditaties

Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond.

Dit onderdeel is het laatste deel van de post-hbo opleiding autismespecialist die bestaat uit drie delen. In dit onderdeel staat praktijkonderzoek centraal.

Wat leer je?

Je bent in staat onderzoek op te zetten en uit te voeren rondom een of meer samenhangende vraagstellingen in jouw eigen praktijksituatie, waarbij het theoretisch kader, de onderzoeksvragen en onderzoeksresultaten verankerd zijn in recente theorievorming en onderzoek. De inhoud van het onderzoek heeft in principe betrekking op een onderwerp aangedragen vanuit jouw eigen organisatie.

Doelgroep

Hbo'ers die bij het uitvoeren van hun functie personen met autisme signaleren, diagnosticeren (handelingsdiagnostiek), behandelen of begeleiden, trainen of scholen. Je bent tenminste afgestudeerd bachelor onderwijs of een vergelijkbare beroepsopleiding en tenminste twee jaar voortgezette opleiding (60 ECTS of 42 studiepunten), waaronder specialisatie autisme (30 ECTS of 21 studiepunten). Tevens heb je minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau.

Inhoud

Aan de hand van een probleemstelling op het gebied van begeleiden dan wel behandelen van cliënten met ASS, hun persoonlijk netwerk en/of de omgeving waarbinnen zij participeren, wordt door jou een onderzoek voorbereid en uitgevoerd.

De Post-hbo praktijkonderzoek autisme wordt op basis van intervisie vormgegeven. De docent fungeert als onderzoeksbegeleider.

Certificaat

Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Nel Verhoeven. Wat is onderzoek? (5e druk). Den Haag; Boom Lemma & website Wat is onderzoek?

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Latha Boland
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: AU173 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl