Datum:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik  (E1643)

Hoe signaleer je seksueel misbruik als hulpverlener in de jeugdzorg? Tijdens deze cursus leer je hoe je met je cliënten praat over seksualiteit, hoe je tijdig signalen herkent en wat je doet bij een vermoeden. Je oefent met het toepassen van de seksuologische anamnese. Je ontdekt waar je informatie kunt vinden en wie welke verantwoordelijkheid heeft in de keten.
 

Feiten

 • Omvang: 1 woensdag van 9.30 - 16.30 uur
 • Datum: 28 september 2016
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Petra Tiemessen
 • Docent

 • Kosten: € 295,-
 • Cursuscode: E1643

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog en Systeemtherapeut

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

In het najaar van 2012 verscheen het rapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’ van de Commissie-Samson. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van kinderen. Het ging om kinderen die de overheid in instellingen of in pleeggezinnen heeft geplaatst. Uit het onderzoek blijkt dat deze kinderen meer risico te lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Naar aanleiding van de aanbevelingen in dit rapport is deze eendaagse cursus ontwikkeld voor professionals werkzaam in de jeugdzorg.

De cursus biedt een verkenning van het begrip seksualiteit, seksualiteit in verschillende levensfasen en de rol van het (gezins)systeem. De nadruk ligt uiteraard op het signaleren van seksueel misbruik en het bespreekbaar maken daarvan.

De cursus is reeds meerdere malen succesvol incompany uitgevoerd, onder andere bij de voormailige Bureau's Jeugdzorg.

Wat leer je?

  Na afloop heb je kennis van:
 • verschillende visies op seksualiteit
 • de beroepscode van beroepsverenigingen en netwerken van hulpverleningsorganisaties
 • beleid seksualiteit en meldcode
 • de ‘normale’ psychoseksuele ontwikkeling
 • signalen van seksueel misbruik
 • rol van het gezinssysteem

  Daarnaast vergroot je jouw vaardigheden op het gebied van:
 • praten over seksualiteit, tijdig (h)erkennen van signalen en handelen volgens de visie en het protocol van de organisatie
 • raadplegen van kennisbronnen, samenwerking met netwerk, wie heeft welke verantwoordelijkheid
 • hanteren van het bio-psychosociale model
 • toepassen van de seksuologische anamnese

Inhoud

De cursusdag begint met een korte kennismaking met het begrip seksualiteit: je krijgt een toelichting op het bio-psychosociale model en inzicht in visie op seksualiteit. De seksuele levensloop wordt verkend aan de hand van theorie op de normale ontwikkeling bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Vervolgens leer je hoe te handelen bij (vermoedens van) seksueel misbruik: wat is er vastgelegd in beleid, protocollen en de meldcode, hoe kun je het netwerk betrekken en wat zijn hierbij jouw verantwoordelijkheden? Je oefent met het afnemen van een seksuele anamnese en het vlaggensysteem. Tijdens de cursus sta je bovendien stil bij jouw eigen normen en waarden, grenzen en attitude.

Je neemt een schriftelijke beschrijving van een casus met een seksuologische hulpvraag uit jouw eigen praktijk mee naar de cursusdag.

Toetsen

De cursus wordt afgerond met de uitwerking van de meegebrachte casus.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op jouw verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Petra Tiemessen
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: E1643 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl