Post-hbo opleiding autismespecialist  (AU)

Als autismespecialist beschik je over diepgaande kennis van autismespectrumstoornissen (ASS), vaardigheden en methodieken om mensen met ASS te begeleiden en behandelen, en de kunde om je team in jouw deskundigheid mee te nemen. Al die elementen vind je in deze opleiding. Met deze kennis en vaardigheden heb je je cliënten en je collega's heel wat te bieden op het terrein van diagnostiek, comorbiditeit, begeleiding, behandeling en onderzoek.
 
 • Inhoud

  Vanaf het najaar 2017 biedt de RINO Groep een herzien aanbod van de post-hbo autisme opleidingen. Zoals je van ons gewend bent, komen state-of-the-art inzichten met betrekking tot autismedeskundigheid en autismespecialiteit rondom comorbide aan bod. De opleidingen zijn blended ingericht en bestaan uit twee, in plaats van drie delen. Deel drie, praktijkgericht onderzoek, wordt namelijk geïmplementeerd in de opleidingen tot deskundige en specialist.

  Je sluit de verschillende opleidingen af met een diploma. Instromen in deel 2 kan na afronding van deel 1, of wanneer je bent afgestudeerd als orthopedagoog of (school)psycholoog.

  Wat kun je verwachten?

  De opleiding bestaat uit de volgende delen, waarvoor je je afzonderlijk dient in te schrijven:

  Wat leer je?

  • Je leert als autismedeskundige onafhankelijk (be)oordelen doordat je gebruikmaakt van actuele literatuur en onderzoeksresultaten. Tijdens de opleiding leer je hoe je dit toepast.
  • Je verwerft kennis en vaardigheden met betrekking tot het signaleren en handelingsgerichte diagnostiek bij cliënten en/of leerlingen met autisme die nodig zijn om hen in eigen praktijk op adequate en verantwoorde wijze te kunnen begeleiden en behandelen.
  • Je verwerft gespecialiseerde kennis, vaardigheden en inzicht met betrekking tot het bieden van begeleiding, behandeling, onderwijs en trainingen aan cliënten en/of leerlingen met autisme en hun directe netwerk.
  • Je wordt voorbereid op de beroepsuitoefening als autismespecialist op het gebied van comorbiditeit, met accent op jeugd en gezin, op volwassenen, op ouderen of op verstandelijke handicap en autisme.
  • Je bent in staat onderzoek op te zetten en uit te voeren rondom een of meer samenhangende vraagstellingen in je eigen praktijksituatie, waarbij het theoretisch kader, de onderzoeksvragen en onderzoeksresultaten verankerd zijn in recente theorievorming en onderzoek

  Werkwijze

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij verzorgen deze opleiding incompany voor o.a. Stichting Papageno te Laren.

 • Onderdelen
 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  Het aantal dagen wordt later bekend gemaakt

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt het diploma post-hbo autismespecialist nadat je alle twee de delen van de opleiding met goed gevolg hebt afgerond. Na het afronden van het eerste deel van de opleiding ontvang je een certificaat.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Diagnostisch werkende
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  Hbo'ers die bij de uitoefening van hun functie kinderen, jongeren of volwassenen met autisme diagnosticeren (handelingsdiagnostiek), behandelen, begeleiden, trainen of scholen. Je bent tenminste afgestudeerd op bachelor onderwijs of vergelijkbare beroepsopleiding (met gelijk aantal ECT’s of studiepunten als bacheloronderwijs). Je hebt minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau en je ziet minimaal drie cliënten met autisme meerdere malen per week.

  Hbo'ers die bij de uitoefening van hun functie kinderen, jongeren of volwassenen met autisme diagnosticeren (handelingsdiagnostiek), behandelen, begeleiden, trainen of scholen. Je bent tenminste afgestudeerd op bachelor onderwijs of vergelijkbare beroepsopleiding (met gelijk aantal ECT’s of studiepunten als bacheloronderwijs). Je hebt minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau en je ziet minimaal drie cliënten met autisme meerdere malen per week.

 • Docenten
 • Reviews
  Reviews